А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - опір - резистор

Вибір опору резистора гасіння визначається тим, що збільшення опору зменшує час гасіння поля, але збільшує напругу на обмотці а зменшення опору, зменшуючи перенапруження на обмотці подовжує час гасіння поля.

У цій схемі сторожа і діоди, і транзистори утворюють схему цифрового логічного затвора. Вибір опору резистора Rg залежить від потрібного струму. У даній схемі цей резистор включає захисний транзистор Т12 якщо величина вихідного струму перевищує 6 А; тим самим відключається сигнал з бази складеного транзистора Т10 Т1 і запобігає вихід схеми з ладу.

Вибір опорів резисторів RS і визначається потужністю джерела живлення ланцюгів негативного зсуву, а також мінімально допустимим опором резистора К5 в ланцюзі сітки тиратрона. Для найбільш часто вживаних тиратронів опір цього резистора становить 50 - 100 ком. 
Основна схема операційного підсилювача, призначеного для вимірювання струму. При виборі опорів резисторів R2 і R3 необхідно врахувати, що вони включені як навантаження виходу і тому їх сума повинна бути досить великою, щоб уникнути перевантаження підсилювача.

При виборі опору резистора потрібно стежити за тим, щоб постійна часу ланцюга, утвореної резистором і паралельно підключеними вхідний ємністю осцилографа і ємністю кабелю, була б значно менше тривалості імпульсу.

При виборі опору резистора R3 близько 200 - 300 кОм, що цілком допустимо в імпульсному підсилювачі можна практично не зважати на вплив зміни струму витоку при підвищенні температури.

Основна схема операційного підсилювача, призначеного для вимірювання струму. | Основна схема операційного підсилювача, призначеного для вимірювання опору. При виборі опорів резисторів R2 і R3 необхідно врахувати, що вони включені як навантаження виходу і тому їх сума повинна бути досить великою, щоб уникнути перевантаження підсилювача.

Діаграми напруг в фіксаторі зверху з нульовим рівнем (11 - 43 а при дії імпульсів позитивної полярності. При виборі опору резистора R в схемах фіксаторів слід мати на увазі що в сталому режимі ставлення площ вихідних імпульсів (для випадку Е0), обмежених ділянками, де діод замкнений і відімкнутий (Si, S2) дорівнює відношенню опорів R /КЦ незалежно від форми вхідних імпульсів. Для ілюстрації на рис. 11 - 41 - 11 - 44 відповідні площі заштриховані.

В імпульсному підсилювачі вибір опору резистора в ланцюзі затвора зазвичай має значення лише щодо якості відтворення вершини імпульсу. Вплив опору резистора Ra даного каскаду на загальний опір навантаження попереднього каскаду допустимо не враховувати, якщо мати на увазі що опору навантажень в імпульсному підсилювачі досить малі (сотні му, кілоомах), а опір R3 зазвичай на два-три порядки більше опору навантаження.

Цей режим забезпечується вибором опорів резисторів, включених послідовно з тунельними діодами.

Принципові схеми виконання логічної операції ЧАС на основі заряду (а і перезарядження (б конденсатора і тимчасові діаграми їх дії (ст. Зазвичай t3 встановлюється вибором опору резистора R. Зниження похибок досягається стабілізацією ЕРС Еп джерела живлення і застосуванням компенсаційних схем.

Вирази (399) дозволяють здійснювати вибір опору резистора навантаження і напруги живлення. Мінімальне значення опору навантаження визначається виходячи з умови рівності потужності в точці спрацьовування і потужності допустимої для даного приладу.

Так як плечі інверсного каскаду з загальним емітером (або катодом) не відрізняються від схем резисторних каскадів попереднього посилення, вибір опорів резисторів R, розрахунок ємності конденсаторів З, коефіцієнтів посилення струму і напруги, еквівалентної вхідної ємності частотної та перехідної характеристик, а також спотворень, внесених таким каскадом, виробляють за рекомендаціями v формулами звичайного резисторного каскаду.

Для вибору типу операційного підсилювача справедливі ті ж умови, що і для схем вимірювання напруги. При виборі опору резистора Ле необхідно знову враховувати шкідливий вплив, який чиниться вхідним залишковим струмом і вхідним залишковим напругою використовуваного операційного підсилювача.

Принципова схема повторювача. а - катодний повторювач. б - потоковий повторювач. S, яке зазвичай (крім випадку роботи на лінію) значно менше опору навантаження. Отже, в катодного або Істоковий повторителе вибір опору резистора R при SR 1 не зв'язується міркуваннями часу встановлення. Це дозволяє або вибрати для роботи ділянку характеристики активного елементу з відносно більшою середньої крутизною, або застосувати активний елемент з меншим імпульсом струму.

Точність вимірювання прямо пропорційна точності опору еталонного резистора R3 і точності опорного напруги Um. Для вибору типу операційного підсилювача справедливі ті ж умови, що і для схем вимірювання напруги. При виборі опору резистора Яе необхідно знову враховувати шкідливий вплив, який чиниться вхідним залишковим струмом і вхідним залишковим напругою використовуваного операційного підсилювача.

Режим мультівібратор характеризується наявністю одного стійкого стану (транзистор Ti - закритий, Тз - відкритий) і одного тимчасово стійкого (транзистор Tj - відкритий, Га - закритий), викликаного подачею на вхід негативного імпульсу. Тривалість тимчасово стійкого стану зазвичай багато більше тривалості вхідного імпульсу. Початкове стійкий стан забезпечується таким вибором опорів резисторів Ri, R, R, що напруга i /gB транзистора Tj виявляється позитивним.

Сигнали підсумовуються на вході інвертується операційного підсилювача. Окремі джерела сигналу майже не впливають один на одного. Ланцюг зворотного зв'язку з'єднує вихід і вхід, що інвертує. Неінвертуючий вхід через резистор R2 з'єднаний з нульовим потенціалом, тому підсилювач автоматично стає симетричним. Вибором опору резистора R4 встановлюється загальне посилення в 10 дБ між точками 1 - 6 і виходом підсилювача. Таким чином, посилення підсилювача підключає пристрої компенсує демпфірування 10 дБ регулятора гучності.

Сигнали підсумовуються на вході інвертується операційного підсилювача. Окремі джерела сигналу майже не впливають один на одного. Ланцюг зворотного зв'язку з'єднує вихід і вхід, що інвертує. Неінвертуючий вхід через резистор R2 з'єднаний з нульовим потенціалом, тому підсилювач автоматично стає симетричним. Вибором опору резистора R4 встановлюється загальне посилення в 10 дБ між точками 1 - 6 п виходом підсилювача. Таким чином, посилення підсилювача підключає пристрої компенсує демпфірування Hi дБ регулятора гучності.

У режимі замикання обмотки збудження на корпус (висновок Ш з'єднаний з висновком М) транзистори VT2 VT3 VT4 VT5 утворюють схему релаксационного генератора, що працює в автоколивальних режимі. Процес виникнення автоколивань полягає в наступному. При відкритому силовому транзисторі VT5 і замкнутої обмотці збудження в початковий момент часу струм в ланцюзі транзистора VT5 обмежується індуктивним опором приєднувальних проводів. Силовий транзистор VT5 при цьому закривається. При завершенні процесу заряду конденсатора С2 транзистори VT2 VT3 закриваються, а силовий транзистор VT5 відкривається. Далі процес протікає аналогічно вищеописаному, в результаті чого в схемі регулятора виникають стійкі автоколивання. У розглянутому режимі через силовий транзистор VT5 протікає імпульсний струм, середнє значення якого при виборі опору резистора R9 значно більшим опору резистора R11 дуже малий. Після усунення короткого замикання обмотки збудження регулятор включається в роботу автоматично.