А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Енергія - обертальний перехід

Енергія обертальних переходів залежить від маси і форми молекул. Звідси вивчення обертальних спектрів (довгохвильового інфрачервоного і радіохвиль) дозволяє судити про просторову структуру молекул, про меж'ядерних відстанях і валентних кутах.

Хвильові числа і силові константи валентних коливань ряду молекул. Енергія обертальних переходів залежить від маси і форми молекул.

Хвильові числа і силові постійні валентних коливань ряду молекул. Енергія обертальних переходів залежить від маси і форми молекул. Звідси вивчення обертальних спектрів (довгохвильового інфрачервоного і радіохвиль) дозволяє судити про просторову структуру молекул, про меж'ядерних відстанях і валентних кутах.

Оскільки енергія обертальних переходів відносно мала, можна вважати, що псевдобольцмановское розподіл енергії по обертальним рівнями встановлюється так само, як і для поступальних ступенів волі, дуже швидко.

Найменше значення має енергія обертальних переходів в молекулах; їй відповідає випромінювання, що лежить в далекій інфрачервоній області.

Найменше значення має енергія обертальних переходів в молекулах, їй сприяє випромінювання, що лежить в далекій ІЧ-області.

Найменшу величину мають енергії обертальних переходів в молекулах; їм відповідає випромінювання, що лежить в далекій інфрачервоній області.

Найменше значення має енергія обертальних переходів в молекулах; їй відповідає випромінювання, що лежить в далекій інфрачервоній області.

Найменшу величину мають енергії обертальних переходів в молекулах; їм відповідає випромінювання, що лежить в далекій інфрачервоній області.

Найменше значення має енергія обертальних переходів в молекулах, їй сприяє випромінювання, що лежить в далекій ІЧ-області.

Енергія коливальних переходів приблизно в 10 разів більше енергії обертальних переходів; відповідне їм випромінювання лежить в ближній інфрачервоній області. Зміни в коливальному русі молекули завжди супроводжуються змінами в обертанні, тому коливальний спектр на відміну or обертального не може спостерігатися в чистому вигляді; ці спектри завжди накладаються один на одного, утворюючи колебательно-обертальний спектр.

Енергія коливальних переходів приблизно в 10 разів більше енергії обертальних переходів, відповідне їм випромінювання лежить в ближній ІЧ-області. Зміни в коливальному русі молекули завжди супроводжуються змінами в обертальному русі, тому коливальний спектр на відміну від обертального не може спостерігатися в чистому вигляді; ці спектри завжди накладаються один на одного, утворюючи колебательно-обертальний спектр.

Енергія коливальних переходів приблизно в 10 разів більше енергії обертальних переходів; відповідне їм випромінювання лежить в ближній інфрачервоній області. Зміни в коливальному русі молекули завжди супроводжуються змінами в обертанні, тому коливальний спектр на відміну від обертального не може спостерігатися в чистому вигляді; ці спектри завжди накладаються один на одного, утворюючи колебательно-обертальний спектр.

Енергія коливальних переходів приблизно в 10 разів більше енергії обертальних переходів, відповідне їм випромінювання лежить в ближній ІЧ-області. Зміни в коливальному русі молекули завжди супроводжуються змінами в обертальному русі, тому коливальний спектр на відміну від обертального не може спостерігатися в чистому вигляді; ці спектри завжди накладаються один на одного, утворюючи колебательно-обертальний спектр.

Енергія коливальних переходів приблизно в 10 разів більше: енергії обертальних переходів; відповідне їм випромінювання лежить в ближній інфрачервоній області.

Вивчення обертальних спектрів дозволяє судити про просторову структуру молекул, про меж'ядерних відстанях і валентних кутах, оскільки енергія обертальних переходів залежить від маси і форми молекул.

Більш того, спостерігається Х'югом і співробітниками[31]малий пік енергії при приблизно 4 см-1 дозволяє припустити, що вільно обертаються мономери можуть існувати в рідинах, оскільки ця енергія близька до енергії обертального переходу 0 - 1 молекул води.

Методи молекулярної спектроскопії, засновані на резонансній взаємодії випромінювання з різними видами молекулярного руху, є менш прямими, ніж дифракційні методи, але іноді вони дають більш точні відомості. З даних по інфрачервоним спектрами і спектрами комбінаційного розсіювання іноді можна визначити симетрію молекули, а симетрія часто дозволяє однозначно встановити значення валентних кутів. Однак для визначення міжатомних відстаней потрібні додаткові дані. Ці величини в сприятливих випадках можна визначити з великим ступенем точності по енергіях обертальних переходів, що залежать від моментів інерції, які є функціями міжатомних відстаней. Слід зазначити, що обертальні спектри можуть бути досліджені в мікрохвильовій області (0 1 - 10 см 1) або у вигляді тонкої структури в інфрачервоній області, тоді як коливальні спектри, що вивчаються в інфрачервоній області, дозволяють знайти силові постійні. Силові постійні визначаються як повертає сила при спотворенні зв'язку, яка припадає на одиницю відстані, так що ця величина дає відомості про схильність структури до деформації.