А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - система - збір

Вибір системи збору залежить від запасів і складу газу, від форми поклади, розміщення та продуктивності свердловин, пластового тиску і багатьох інших факторів.

Вимоги до кондиції газу. Вибір системи збору газу (газозбірні системи досить різноманітні) залежить від типу родовища газове, газоконденсатне, нафтове), кліматичних і орогідрогеографіческіх умов, запасів газу, площі і конфігурації родовища, числа і характеристики продуктивних пластів, робочих дебітів свердловин, гирлового тиску, складу газу, наявності в ньому шкідливих домішок, числа свердловин і їх розміщення на родовищі а також від прийнятого методу і технології підготовки газу.

При виборі системи збору та очистки стічних вод керуються такими основними положеннями: необхідністю максимального зменшення кількості стічних вод і зниження вмісту в них домішок; можливістю вилучення з стічних вод цінних домішок і їх подальшої утилізації; повторним використанням стічних вод (вихідних і очищених) в технологічних процесах і системах оборотного водопостачання.

При виборі системи збору та очистки стічних вод керуються такими основними положеннями: необхідністю максимального зменшення кількості стічних вод і зниження вмісту в них домішок; можливістю вилучення з сточ вод цінних домішок і їх подальшої утилізації; повторним використанням стічних вод (вихідних і очищених) в технологічних процесах і системах оборотного водопостачання.

Системи сбсра Г.З При виборі системи збору та підготовки газу слід враховувати також, що з часом тиск в поклади буде знижуватися, склад газу і конденсату змінюватися, а відбір газу з поклади поступово наростати і в розробку будуть вводитися нові пласти.

При виборі систем збору нафти і газу в цих районах, крім перерахованих, знайшла застосування також і променева система, що дозволяє значно скоротити кількість внутріпромис-вих об'єктів, будівництво та обслуговування яких в умовах Західного Сибіру досить складно. При цьому вся продукція свердловин по викидних колекторам збирається в декількох пунктах родовища, до складу яких входять установки для виміру дебіту, 1-й ступінь сепарації і насосне господарство для подальшого транспорту газонасиченої суміші на центральні пункти збору. Відмінністю від дільничних систем є концентрація на замірний-дожимні пунктах великого числа (40 - 80) свердловин, пов'язаних самостійними викидних лініями без проміжних вимірювальних або групових установок.

У загальному випадку вибір системи збору газу залежить від конфігурації і розмірів площі газоносності запасів газу і конденсату, числа і продуктивності свердловин, рельєфу місцевості рослинності і характеру використання земель. Оптимальну систему збору вибирають по мінімуму витрат на спорудження та експлуатацію газозбірної мережі.

Залежно від вибору системи збору та повернення конденсату і геодезичних відміток онденсатних баків станцій і підстанцій, конденсатна мережу може працювати з насосами і без іаоосов.

У кожному конкретному випадку вибір системи збору газу обгрунтовується техніко-економічним розрахунком.

Всі ці заходи в значній мірі позначаються при виборі систем збору нафти і вимагають додаткових капвкладень і експлуатаційних витрат, погіршуючи, в певній мірі техніко-економічні показники системи.

Стадія розвитку видобутку вуглеводнів по Краснодарському регіону. Проблеми експлуатації на першій стадії полягають у виборі системи розробки многопластових покладів газу і розміщення свердловин по площі поклади, у виборі системи збору та підготовки вуглеводнів до транспорту, в створенні мережі магістральних газопроводів, дожимні компресорних станцій та ін. Всі ці проблеми мають на даний момент досить повні теоретичні рішення, які можна успішно застосувати у новостворених газодобувних регіонах.

Незважаючи на значні переваги контейнерна система застосовується не скрізь. При виборі системи збору і видалення сміття слід враховувати місцеві умови.