А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - перетин

Вибір перетинів для вимірювання статичного тиску перед вентилятором і за ним вельми обмежений, тому що обидва перетину повинні перебувати в безпосередній близькості від вхідного і вихідного перетинів вентилятора. Неможливість виконання цих вимог при промислових випробуваннях часто заважає отриманню досить точної характеристики.

Вибір перетину, перепад тисків в якому забезпечує запас міцності можна зробити виходячи з припущень, що оболонка умовно складається з декількох розташованих уздовж твірної не зв'язаних між собою кругових конічних кілець або шар-нірно з'єднаних конічних відсіків.

Вибір перетину, відповідного місця закладення, представляє значні труднощі.

Вибір перетинів і конструкцій кабелів, що прокладаються по трасах, що проходять в різних грунтах, в різних умовах навколишнього середовища і при різних способах прокладки, проводиться по ділянці з найбільш важкими умовами - Якщо довжина ділянки з більш легкими умовами не перевищує будівельної довжини кабелю. Якщо ж довжина окремих ділянок траси з різними умовами прокладки більше будівельної довжини кабелів, то на різних ділянках можуть бути обрані різні перетину і конструкції кабелів в залежності від вищезазначених факторів. Практично різні перетину приймаються рідко.

Вибір перетину по току виробляють за таблицями, наведеними в Правилах пристроїв електротехнічних установок (ПУЕ), якими слід керуватися при проектуванні монтажі та експлуатації електрообладнання.

Вибір перетину по току виробляють за таблицями, наведеними з Правилах пристроїв електротехнічних установок (ПУЕ), якими слід керуватися при проектуванні монтажі та експлуатації електрообладнання.

Люк з приєднувальних ніпелем для вимірювання тиску повітря в металевих трубопроводах. Вибір перетину для замірів слід проводити на прямих ділянках повітропроводів на відстані не менше 4 - 5 діаметрів за місцевим опором, але не менше двох діаметрів до подальшого місцевого опору.

Вибір перетинів по універсальним номограммам забезпечує мінімум приведених витрат; враховує дискретність перетинів, обмеження по нагріванню в нормальному режимі і умови корони. Номограми можуть враховувати множинність і зростання навантажень, а також зміни будь-яких коефіцієнтів, що входять у вираз наведених витрат. Вони розраховані по методикою, запропонованої в гл.

Люк з заглушкою для вимірювання тиску повітря в металевих трубопроводах. | Люк з приєднувальних ніпелем для вимірювання тиску повітря в металевих трубопроводах. Вибір перетину для замірів слід проводити на прямих ділянках повітроводів на відстані не менше 4 - 5 діаметрів за місцевим опором, але не менше двох діаметрів до подальшого місцевого опору.

Приклад магістральної схеми розподілу електроенергії в мережах до 1 кВ при однотрансформаторних підстанціях. Вибір перетинів магістралей в цехах з рівномірно розподіленим навантаженням електроприймачів може бути виконаний по питомій щільності навантаження цеху. Це дозволяє виконати електричну частину проекту без вичерпних вихідних даних і не позначається на схемі електропостачання при можливих надалі зміни в розміщенні технологічного устаткування.

Приклад радіальної схеми розподілу електроенергії в мережах до 1000 В. Вибір перетинів магістралей в цехах з рівномірно розподіленим навантаженням електроприймачів може бути виконаний по питомій щільності навантаження цеху. Це дозволяє виконати електричну частину проекту без вичерпних вихідних даних і не позначається на схемі електропостачання при можливих в далекій-щем зміни в розміщенні технологічного устаткування.

Вибір перетину ременя для тих чи інших передач виробляють в залежності від швидкості обертання ременя і величини переданої потужності по табл. 90 число ременів в приводі встановлюють потім відповідно до з табл. 87 за вищенаведеною формулою.

Тролейний токоподвод. Вибір перетину троллеев (а також проводів і кабелів кранової мережі) проводиться по нагріванню з подальшою перевіркою на втрату напруги. Перетин троллея приймається постійним по всій довжині переміщення механізму.

Вибір перетину троллеев проводиться по нагріванню (по припустимому струмі навантаження) з подальшою перевіркою на втрату напруги. Двигуни кранових механізмів, як правило, мають змінне навантаження, і кілька двигунів одного крана можуть працювати одночасно або в різний час. Тому встановити точно величину розрахункового струму троллеев важко, і існуючі методи розрахунку перетину троллеев є наближеними.

Криві для визначення. Вибір перетину шинопроводов з економічних міркувань проводиться так само, як викладено в розд.

Вибір перетину троллеев проводиться по перетину ременя для тих чи інших передач виробляють в залежності від швидкості обертання ременя і величини переданої потужності по табл. 90 число ременів в приводі встановлюють потім відповідно до з табл. 87 за вищенаведеною формулою.

Вибір перетину шинопроводов з економічних міркувань проводиться так само, як викладено в гл.

Вибір перетину шинопроводов з економічної доцільності проводиться так само, як викладено в гл.

Вибір перетину труби рекомендується робити по швидкості витання найменш транспортабельних частинок кулястої форми, що створює певний запас в швидкостях пневмотранспорта.

Вибір перетину стиснутого пояса здійснюють за тією ж схемою, що і стислій стійки.

Вибір перетинів горизонтальних дрен, діаметрів та довжини фільтрів свердловин, які забезпечать відведення всієї надлишкової води за межі території, що захищається.

Вибір перетину жили проводу визначається допустимою величиною струму навантаження, падінням напруги в ланцюзі і механічною міцністю дроти.

Вибір перетину токоподводящих провідників (тролеїв і гнучких кабелів) виробляють по струму навантаження і по втраті напруги. Оскільки двигуни кранових механізмів, як правило, працюють зі змінним навантаженням, а кілька двигунів одного крана можуть працювати одночасно, розрахунковий струм провідників визначають наближеними методами.

Вибір перетину монтажних проводів проводиться в залежності від величини і частоти проходить струму, а вибір ізоляції - в залежності від робочої напруги і умов експлуатації.

Вибір перетину монтажних проводів проводиться в залежності від сили проходить по ній струму, а вибір ізоляції - від напружень, під якими вони знаходяться, і умов, при яких апаратура повинна працювати.

Схеми стругання прямим (а і зігнутим (б різцями. Вибір перетину державки різця залежить від розмірів оброблюваної деталі і режимів різання. Чим більше перетин зрізаного шару металу, тим більше сила різання і тим міцніше повинен бути різець.

Вибір перерізу сталі сердечника і робочої індукції повинен проводитися з урахуванням режиму роботи трансформатора.

Вибір перетину тролейних лінії проводиться по нагріванню, що викликається максимальним навантаженням, яка визначається коефіцієнтом попиту по приєднаної потужності (див. Вище), з подальшою перевіркою на втрату напруги, обумовлену піковим струмом.

Вибір перетину тролейних ліній по нагріванню виробляють за таблицями (табл. 96) в залежності від розрахункового струму.

Приміром розрахунку мережі на мінімум провідникового металу. Вибір перетину ділянки мережі проводиться за Мпрів, а втрати напруги на ділянці визначаються за фактичним моменту даної ділянки.

Приміром розрахунку мережі на мінімум провідникового. Вибір перетину ділянки мережі проводиться за Л1прів, а втрати напруги на ділянці визначаються за фактичним моменту даного навчаючи -: тка.

Вибір перетину сталевих дротів, застосування яких доцільно при передачі невеликих потужностей і при напрузі 6 - 10 кв, повинен враховувати залежність опору цих проводів від навантаження. При напрузі380/220 в сталеві дроти рекомендуються тільки для освітлювальних мереж.

Вибір перетину клинового ременя слід проводити на самому початку розрахунку за таблицями, які поміщені в верхніх частинах рис. 8208.21і8.22 в залежності від потужності N і швидкості і. Слід мати на увазі що оптимальними швидкостями роботи клинових ременів є швидкості понад 10 м /с. Проектування передач з меншими швидкостями може бути виправдане вимогою компактності.

Вибір перетинів з'єднувальних трубопроводів і опорів сепараційних пристроїв барабана і циклонів слід проводити з умов забезпечення мінімального зниження рівня води в циклоні (ДЯ250 - 300 мм) при номінальному навантаженні котла.

Допустимий тривалий струм для проводів марок САПсш і САСАсш. | Допустимий тривалий струм для проводів марок САПт і САСПт. | Допустимий струм короткого. | Допустимий струм короткого замикання для проводів марок САПт і САСПт. Вибір перетину струмопровідних жил СІП виконують по довго допустимому току і перевіряють за умовою нагріву на термічну стійкість при коротких замиканнях. При цьому повинні бути забезпечені відхилення напруги біля електроприймачів в межах допустимих значень; надійне спрацьовування захисту лінії при однофазних і міжфазних коротких замикань; пуск великих асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором.

Вибір перетину монтажних пров одов проводиться в залежності від величини проходить по ній струму.

Вибір перерізу трубопроводу охолоджувальної води виробляють в залежності від секундного витрати і швидкості води в трубі. Трубу вибирають з діаметром (по сортаменту) близьким до вус ловного.

Визначення величин /такс і п для різних видів захистів. Вибір перетину сполучних проводів струмових ланцюгів за умови забезпечення роботи ТТ з похибкою менш 10% виробляється в такий спосіб.

Провід мідний порожнистий марки МП. Вибір перетинів голих проводів повітряних ліній електропередачі виробляється згідно з Правилами улаштування електроустановок по нагріванню і економічної щільності струму.

Розглянемо вибір перетинів але технічним умовам. Крім того, перетин провідника має бути погоджено з номінальним струмом плавкої вставки запобіжника або уставки автомата, що захищають цю ділянку мережі від перевантаження і струмів КЗ.

Тому вибір перетину рекомендується для проводів повітряних ліній визначати перетин по допустимій втраті напруги і потім перевіряти по допустимому нагріву; для настановних, ізольованих проводів, шлангових і інших кабелів - спочатку визначати перетин по допустимому нагріву і потім перевіряти на допустиму втрату напруги.

Однак вибір перетинів з економічної щільності струму не відповідає мінімуму приведених витрат, так як /а нормується з низкою припущень. Перетину, що визначаються за формулою (6.4), неперервні в дійсності ж вони дискретні.

Схема включення трифазного конденсатора в групову лінію, яка живить лампи ДРЛ. Пояснимо вибір перетинів нульових проводів.

Однак вибір перетину токовед-щих жив по нагріванню без урахування інших факторів, що впливають на їх пропускну здатність, призводить до неприпустимо великих втрат потужності і енергії в електропередачах. Звернувшись до табл. 24 - 1 можна бачити, що щільність струму, особливо для малих перетинів, дуже велика.

Здійснюється вибір перетину дренажного кабелю катодного установки.

Для вибору перетинів з економічної щільності струму слід приймати середньорічну навантаження: проте економічні щільності струму в табл. 8 - 20 складеної за ПУЕ, дані для максимальних навантажень.

Властивості охолоджувачів в порівнянні з властивостями повітря. | Залежність перевищення температури провідника від відносного перетину каналу при постійній швидкості течії охолодження середовища. Завдання вибору перетину самого витка ув пов'язана не тільки з прийнятою системою охолодження, але і з загальним електромагнітним розрахунком і конструкцією турбогенератора і для кожного конкретного випадку повинна бути вирішена окремо.