А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Елементи - характер

Природжені елементи характеру складаються з трьох груп явищ: активності, почуття (емоції) і розуму.

У цьому сенсі для ясності питання ми виносимо під ім'ям темпераменту за дужки ті чисто спадкові елементи характеру, які дані з самого початку у вигляді елементарних властивостей характеру. Нарешті, окремо слід розрізняти той динамічний характер, то плинне щось, чого в науці не дано ще точного імені, але що становить саму реальну, саму достеменну і істотну дійсність в дитині.

Там, де необхідно назвати номер газети, журналу, військової частини, а не пряма мова, в яку він включений, містить елементи ділового характеру або коли сам номер складний для відтворення прописом.

Якщо ваше твердження дуже опорно, слід відкласти його до моменту, коли ви заручитися симпатіями слухача. Якщо в гтеме є елементи драматичного характеру, потрібно досягти напруженої уваги, утримуючись від викладу своїх поглядів і намірів до кульмінаційного пункту мови.

Тип фасонних елементів залежить від роду і характеру вироби. На більшості машинобудівних виробів зазвичай зустрічаються фасонні елементи конструкційного, функціонального і декоративного характеру. З конструкційних елементів естетично впливають правильно оформлені борти і фланці.

За своїм загальним хімічним х а р а к т е р у більшість елементів є металами. Всі вони розташовуються в лівій і нижній частинах системи, причому прикордонними представниками можна вважати Be, Al, Ge, Sb і Ро. Праву верхню частину системи заповнюють елементи металлоидной характеру, причому їх прикордонними представниками є У, Si, As і Ті.

За своїм загальним хімічним характером більшість елементів є металами. Всі вони розташовуються в лівій і нижній частинах системи, причому в якості прикордонних представників можна розглядати Be, Al, Ge, Sb і Ро. Праву верхню частину системи заповнюють елементи металлоидной характеру, причому їх прикордонними представниками є У, Si, As і Ті.

За своїм загальним хімічним характером більшість елементів є металами. Всі вони розташовуються в лівій і нижній частинах системи, причому в якості прикордонних представників можна розглядати Be, Al, Ge, Sb і Ро. Праву верхню частину системи заповнюють елементи металлоидной характеру, причому їх прикордонними представниками є У, Si, As, Ті і At.

За своїм загальним хімічним характером більшість елементів є металами. Всі вони розташовуються в лівій і нижній частинах системи, причому прикордонними представниками можна вважати Be, Al, Ge, Sb і Ро. Праву верхню частину системи заповнюють елементи металлоидной характеру, причому їх прикордонними представниками є У, Si, As і Ті.

У навчальних лабораторіях фізпрактікума на кафедрі ВГФ в процесі перевірки і налагодження нових промислово виготовлених лабораторних модулів по розділах Електромагнітні коливання і Електрика і магнетизм було виявлено помітне розбіжність отриманих в ході експериментальних вправ значень досвідчених даних, з тими значеннями, які відповідали даним супровідних методичних і технічних документів і паспортним величинам електро - і радіоелементів, що входять до складу модулів лабораторних стендів. У зв'язку з цим була проведена попередня теоретична оцінка багаторазово і ретельно перевірених експериментальних результатів, в ході якої було виявлено відсутність або невідповідність деяких параметрів і паспортних даних їх розрахункових значень, отриманим з теоретичних формул, що відображають дане досліджуване фізичне явище. На основі результатів цих робіт, що включають елементи навчально-дослідного характеру, були уточнені і приведені у відповідність з теоретичними розрахунками методичні додатки до зазначених лабораторних робіт.

Дійсно, область розуміння безпосередньо в самій наукової теорії есплікується лише частково, тому при прагненні до абсолютного обгрунтування на формально-теоретичному рівні неминуче виникає проблема повної експлікації всіх правил розуміння і застосування такої, що особливо актуально для математики. Це означає, що в рамках цього дослідження необхідно спиратися на некласичну філософську установку, згідно з якою знання не завжди може бути вербалізоване і раціоналізована. Такий підхід дозволяє включати в область знання і елементи неявного характеру. Отже, сама концепція неявного знання повинна бути фундаментальною теоретико-методологічної передумовою в рамках викладеного підходу.

Цивільне право має справу перш за все з майновими відносинами, лежать у сфері економічного базису суспільства. Їх правове регулювання характеризується рядом особливостей, які не можуть не відбиватися на цивільних правовідносинах. Одна з найбільш важливих особливостей громадянського майнового правовідношення полягає в тому, що в ньому відбивається єдність правової надбудови та економічного базису, їх зв'язок і взаємодія. Цінність громадянського майнового правовідносини як певного наукового поняття в тому і полягає, що воно дозволяє виділити те ланка в ланцюзі загального зв'язку і взаємодії, в якому безпосередньо стикаються елементи надстроечного і базисного характеру. Останнє має надзвичайно важливе значення для характеристики механізму правового регулювання майнових відносин. Право не могло б впливати на економіку, якщо б елементи правової надбудови не були пов'язані з суспільними відносинами, що входять в економічний базис суспільства. Цей зв'язок правової надбудови та економічного базису як раз і відбувається в тому ланці, яке називають громадянським майновим правовідносинами. Тому громадянське майнове правовідношення являє собою специфічну форму зв'язку між правовою побудовою і економічним базисом суспільства.