А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Елементи - струменевий техніка

Елементи струменевого техніки споживають на своїх керуючих входах вельми невелику потужність, яка легко може комутуватися пневмоконтактом, керованим безпосередньо електромагнітним приводом також з невеликою споживаною потужністю.

Елементи струменевого техніки, дія яких заснована на утворенні закрученого руху в спеціальній вихровий камері (рис. 93), застосовують найчастіше в якості діодів і регульованих опорів.

Схема л характеристики релейного струнного елемента. Елементи релейного струменевого техніки можна реалізувати і на принципі відриву струменя від стінки (поверхні), яку омиває струмінь.

Схема і характеристики струминного підсилювача. ШЯЯТ елементи струменевого техніки, принцип дії яких заснований на гідроаеродинамічні взаємодії потоків з потоками і потоків з поверхнями, що омивається струменями.

Структурна схема логічного струменево-мембранного пристрою. Описані вище елементи струменевого техніки дозволяють будувати досить складні дискретні системи пневмоавтоматики. Схеми, реалізовані на цих елементах, мають невеликі габарити і мають істотно більшу швидкодію, ніж схеми, побудовані на мембранних елементах УСЕППА. Крім того, струменеві елементи прості у виготовленні, що дозволяє забезпечувати при серійному виробництві їх невисоку вартість. Однак широке впровадження струменевих елементів і побудованих на їх базі систем управління в промисловість не може з кількох причин. В першу чергу до них слід віднести низький рівень вхідних і вихідних сигналів, прийнятий в цих елементах. Він становить 980 - 1960 Н /м2 що в 50 - 100 разів нижче рівня, прийнятого в промислових системах пневмоавтоматики.

Принципи побудови струменевих елементів. Іншим прикладом пневматичних елементів керуючих пристроїв є елементи струменевого техніки, або Пневмоніка. Струменеві елементи засновані на взаємодії повітряних потоків, вони не містять ніяких рухомих частин, завдяки чому забезпечується їх висока експлуатаційна надійність. Ці елементи, а також побудовані на їх основі системи можуть виготовлятися методом друкованих схем, що гарантує їх низьку вартість і простоту експлуатації.

В іншому все висновки, зроблені в книзі для елементів Пневмоніка, можуть бути поширені і на елементи гідравлічної струменевого техніки. Потрібно лише виключити обумовлені вище особливі випадки, коли проявляються властивості середовища, характерні тільки для газів або, навпаки, характерні тільки для рідин.

Розширення кількості класів. На широке застосування струменевого техніки в різних галузях промисловості вказує різноманітність назв класів (табл. 1), в які віднесені патенти США по струменевого техніці. До 1970 р елементи струменевого техніки були зареєстровані в 32 класах патентну класифікацію США. Таке широке поширення струменевого техніки пояснюється її потенційними перевагами перед іншими технічними засобами, використовуваними в системах контролю і управління. Застосування елементів струминної техніки, які не містять будь-яких механічних рухомих частин, дозволяє підвищити надійність і довговічність системи, скоротити їх вага і габарити. Несхильність струменевих елементів радіаційного впливу, можливість роботи кричи низьких і високих температурах дозволяють широко використовувати їх в спеціальних галузях техніки, таких, наприклад, як авіація і ракетобудування. Важливими перевагами приладів, побудованих на принципах Пневмоніка, є більш низька вартість їх виготовлення (наприклад, методом друкованих схем), простота і надійність в експлуатації.

У ряді випадків при автоматизації окремих процесів необхідно мати безконтактні малогабаритні датчики. Для таких датчиків можуть бути використані елементи струменевого техніки. Елементи струменевого техніки можуть бути використані для автоматичного регулювання калібру корду, листової гуми, центрування корду на каландрі, для автоматичних вагових дозаторів з програмним управлінням і в інших випадках.

Зупинимося дещо докладніше на останньої особливості раніше виконаних робіт, так як відомо, що внутрішній опір джерела сигналу в великій мірі впливає на швидкість передачі сигналу, яка визначається часом наростання тиску на приймальній стороні лінії до заданого рівня. Особливий вплив це положення надає на системи, в яких джерелом пневматичного сигналу служать елементи струменевого техніки, володію -, щие малої вихідною потужністю.

У ряді випадків при автоматизації окремих процесів необхідно мати безконтактні малогабаритні датчики. Для таких датчиків можуть бути використані елементи струменевого техніки. Елементи струменевого техніки можуть бути використані для автоматичного регулювання калібру корду, листової гуми, центрування корду на каландрі, для автоматичних вагових дозаторів з програмним управлінням і в інших випадках.

Графік залежності Т від довжини /(а і діаметра d (G гпевмопровода. Втрати механічної енергії в пневмопроводів визначаються втратами на тертя в самому каналі, що передає сигнал, і втратами в поворотах каналу. Втрати на тертя тим менше, чим більше площа прохідного перетину пневмопроводів, але зі збільшенням площі прохідного перетину збільшується ємність пневмопроводів, що необхідно брати до уваги для отримання максимальної швидкості передачі сигналу по пневмопроводу. Перетин пневмопроводів, що з'єднують елементи струменевого техніки, в основному прямокутне і рідше - кругле.

Бурхливо розвивається за останнім часом лічильно-обчислювальна техніка привела до розробки і створення, поряд з електронними машинами, пневматичних і гідравлічних обчислювальних машин. З'явилася також нова область гідравлічної автоматики, в якій вирішальні елементи виконуються на струменевих елементах. у цих елементах використовується енергія рухомих струменів рідини, які, взаємодіючи один з одним в різних проточних пристроях, дають можливість отримати елементи гідравлічної автоматики. В даний час створені елементи дискретної і аналогової струменевого техніки.