А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Елементи - Пневмоніка

Елементи Пневмоніка мають малі розміри - в середньому не більше 10X10x5 мм. Принципово можливе отримання мініатюрних елементів, розміри яких складуть менше 2X2X1 мм. В даний час спостерігається тенденція до блокового побудови схем.

Елементи Пневмоніка, використовувані при складанні, відніманні, множенні і діленні двійкових чисел. Розглянемо структурну схему комбінаційного суматора, представлену на рис. 4.1 а. суматор складається з однотипних осередків, кожна з яких окреслена на малюнку штрих-пунктирними лініями. Число цих осередків п визначається кількістю розрядів у складаються двійкових чисел. Для виконання даної операції потрібні чотири осередки по типу показаних на рис. 4.1 а, так як найбільше число розрядів (у другого з сумміруемих чисел) дорівнює чотирьом. Кожна з комірок є так званий повний однорозрядних суматор.

Елементи Пневмоніка, в яких спеціально використовуються акустичні ефекти. Зміна під дією акустичних сигналів характеристик течій в струмені використано для дистанційного керування струминними елементами: при створенні звуків, джерело яких знаходиться у видаленні від струминного елемента (згідно рис. 48.2 а в точці С), відбувається перемикання елемента з одного режиму роботи на інший. Перші дослідження, спрямовані на використання акустичних сигналів для керування елементами Пневмоніка, були проведені з розглянутими в § 19 струминними елементами, процес роботи яких пов'язаний з турбуліза-цією течії.

Струменевий генератор коливань. Елементи Пневмоніка виготовляються з пластмас, кераміки, стали методом друкованого монтажу.

Як працюють елементи Пневмоніка. На рис. 16 угорі ліворуч показана схема струминного елемента, який в залежності від того, як він побудований, може працювати як релейний елемент або як елемент пам'яті.

Таким же чином елементи Пневмоніка використовуються і при побудові інших комплексних систем автоматичного управління.

У деяких системах автоматичного управління елементи Пневмоніка повинні працювати при використанні в якості робочого середовища різних газів. У зв'язку з виникненням Пневмоніка слідом за нею починає розвиватися і струменевий гідроавтоматика, для якої характерно використання в приладах управління струменевих елементів, дроселів і междроссельной камер, що працюють на рідинах.

Завдяки відсутності механічних рухомих частин і низьким робочим тискам елементи Пневмоніка володіють високим порівняно з іншими елементами автоматики (крім електронних) швидкодією. При існуючих розмірах швидкодію струменевих елементів вже зараз становить 1 кГц і вище. У лабораторних умовах досягнуто швидкодію вище 10 кГц.

Необхідно, однак, відзначити, що за швидкодією елементи Пневмоніка не можуть зрівнятися з електронними елементами. Як зазначалося вище, в струменевих елементах швидкість передачі сигналів обмежена швидкістю поширення звуку в повітрі, яка нижче швидкості руху електронів.

Подання про керуючу та обчислювальної техніки як області монопольного використання електроніки починає зараз переглядатися. Елементи Пневмоніка дешеві, прості, надійні, економічні, габарити їх малі.

Основному тексту книги передує вступний розділ описового характеру (гл. I-III), в якому розглядаються схеми елементів і показується, як використовуються елементи Пневмоніка для виконання основних первинних функцій, що зустрічаються при побудові систем автоматичного управління.

Нарешті, в якості робочого середовища в елементах і приладах Пневмоніка використовується навколишнє повітря. Необмежені ресурси його і простота отримання низьких тисків (досить сказати, що видих людини середніх фізичних даних створює тиск в 0 1 атм, в той час як прилади та елементи Пневмоніка працюють при тиску приблизно в 10 разів нижче) ще більш знижують вартість експлуатації. Для систем Пневмоніка використовуються малопотужні вентилятори.

В автоматичному регуляторі (і інших елементах засобів автоматизації) будь-якого типу і призначення здійснюється перетворення вхідного сигналу (вхідних сигналів) в регулюючий вплив. Перетворення сигналу можна здійснити в ланцюжку елементів різних конструктивних систем: механічної, електричної, пневматичної, гідравлічної і ін. Часто застосовують апаратуру комбінованих конструктивних систем, наприклад електромеханічної, електропневматичної, електронно-гідравлічної і ін. Широко розповсюдженими і найбільш перспективними є кошти САУ і Куу, засновані на використанні електроніки; певною перспективою мають елементи Пневмоніка.

Особливо вигідно відрізняються по надійності струменеві елементи, що працюють в умовах агресивного впливу навколишнього середовища. Відомі випадки, коли елементи Пневмоніка виявлялися єдино прийнятними при побудові систем автоматизації спеціальних призначень.