А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Елементи - капітал

Елементи капіталу, за винятком нерозподіленого прибутку і будь-яких сум дооцінки, перераховуються на основі індексу цін.

Фактори виробництва перетворюються тут у елементи капіталу, і це відбувається не в силу їх речової природи.

Може виявитися, що деякі елементи основ-південно капіталу, все ще знаходяться в експлуатації, гже повністю амортизовані.

За логікою мінімізації витрат, виходячи з визначається на етапі маркетингового дослідження показника обсягу випуску продукції, всі інші показники (елементи капіталу) можуть бути задані автоматично за допомогою нормативів. Треба лише визначити, якої стратегії збирається слідувати підприємство, яким чином буде визначатися його позиція на ринку товару, в галузі.

Незважаючи на те що звичайні акції і нерозподілений прибуток мають однакові необхідні інвесторами норми повернення, вони не мають однакової вартості як елементи капіталу. Справа в тому, що, коли випускаються нові звичайні акції, фірма повинна сплатити плаваючу вартість, щоб до неї почали надходити кошти від цих продажів.

Але побічно розвиток продуктивної сили праці сприяє збільшенню готівкової капітальної вартості, збільшуючи масу і різноманітність споживчих вартостей, в яких представлена одна і та ж мінова вартість і які утворюють матеріальний субстрат, речові елементи капіталу, реальні предмети, з яких безпосередньо складається постійний капітал і, по крайней мере побічно, - змінний. Колишнім капіталом і колишнім працею виробляється більше речей, які, незалежно від їх мінової вартості, можуть бути перетворені в капітал, - речей, які можуть служити для вбирання додаткового праці, отже і додаткового додаткової праці, і які таким чином можуть скласти додатковий капітал.

Але побічно розвиток продуктивної сили праці сприяє збільшенню готівкової капітальної вартості, збільшуючи масу п різноманітність споживчих вартостей, в яких представлена одна н та ж мінова вартість і які утворюють матеріальний субстрат, речові елементи капіталу, реальні предмети, з яких безпосередньо складається постійний капітал п, принаймні побічно, - неременний. Колишнім капіталом ц колишнім працею виробляється більше речей, які, незалежно від їх мінової вартості, можуть бути перетворені в капітал, - речей, які можуть служити для вбирання додаткового праці, отже н додаткового додаткової праці, н які такту чином можуть скласти додатковий капітал.

Такий підхід дозволяє зробити наступний висновок: якщо вартість функціонуючого власного капіталу в плановому періоді і вартість нерозподіленого прибутку в цьому ж періоді рівні, при оцінці середньозваженої вартості капіталу в плановому періоді ці елементи капіталу можуть розглядатися як єдиний підсумований елемент, тобто включатися в оцінку з єдиним підсумованим питомою вагою.

Але зовнішня торгівля, оскільки вона не просто відшкодовує елементи капіталу (також і за величиною вартості), лише відсуває протиріччя в ширшу сферу, відкриває їм більший простір.

Але зовнішня торгівля, оскільки вона не просто відшкодовує елементи капіталу (також і за величиною вартості), лише відсуває протиріччя в ширшу сферу, відкриває їм більший простір.

Формується особливий тип соціально-трансфертного держави, соціальні витрати якого ростуть як в абсолютному, так і у відносному вираженні, хоча і різними темпами в різні періоди. Соціальні інвестиції і перш за все інвестиції в людський капітал збільшуються швидше інвестицій в матеріально-речові елементи капіталу.

Як відомо, в ролі факторів виробництва суспільного продукту в будь-якому суспільстві виступають робоча сила і засоби виробництва. У процесі функціонування фактори виробництва постають як прості моменти процесу праці (робоча сила людини, предмет праці і засоби праці) - Для 11Х зі - єднанні необхідний), щоб люди вступили в певні відносини один з одним. А це означає, що фактори виробництва завжди знаходяться в конкретному соціально-економічному формі, яка і характеризує суспільний спосіб їх з'єднання. Так, в умовах буржуазного суспільства засоби виробництва і робоча сила з'єднуються як елементи капіталу і набувають відповідно форму змінного і постійного капіталу.

Ці гроші служать потім для того щоб відшкодувати in natura основний капітал (або елементи останнього, так як різні елементи його мають різну тривалість життя) і таким чином дійсно відновити цю складову частину продуктивного капіталу. Отже, ці гроші являють собою грошову форму частини постійної капітальної вартості, її основної частини. Таким чином це утворення скарби саме є елементом капіталістичного процесу відтворення, відтворенням і зосередженням - в грошовій формі - вартості основного капіталу або його окремих елементів до тих пір, поки основний капітал не відживе свій вік і, отже, не передасть всієї своєї вартості виробленим товарам, так що його необхідно буде відновити in natura. Але коли ці гроші перетворюються назад в нові елементи основного капіталу, щоб відшкодувати елементи капіталу, що віджили свій вік, вони тільки втрачають свою форму скарби і тому знову активно вступають в процес відтворення капіталу, опосредствуемое зверненням.

Ці гроші служать потім для того щоб відшкодувати in natura основний капітал (або елементи останнього, так як різні елементи його мають різну тривалість життя) і таким чином дійсно відновити цю складову частину продуктивного капіталу. Отже, ці гроші являють собою грошову форму частини постійної капітальної вартості, її основної частини. Таким чином це утворення скарби саме є елементом капіталістичного процесу відтворення, відтворенням і зосередженням - в грошовій формі - вартості основного капіталу або його окремих елементів до тих пір. Але коли ці гроші перетворюються назад в нові елементи основного капіталу, щоб відшкодувати елементи капіталу, що віджили свій вік, вони тільки втрачають свою форму скарби і тому знову активно вступають в процес відтворення капіталу, опосредствуемое зверненням.