А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Елементи - двовимірної масив

Елементи двовимірних масивів забезпечуються двома індексами, які також укладені в дужки.

Елементи двовимірних масивів при цьому нумеруються по стовпчиках.

Елементи двовимірних масивів розташовуються в пам'яті через підрядник.

Елементи двовимірних масивів забезпечуються двома індексами, перший з яких визначає номер рядка, а другий - номер стовпця, на перетині яких розташований в матриці відповідний елемент. Числове значення індексу може здаватися формулою довільної складності.

Таким чином, елементи двовимірного масиву перераховуються за стовпцями. Для випадку тривимірного масиву також діє правило, згідно з яким перший індекс змінюється швидше за все, а останній - найповільніше.

Попередньо (в рядку 1200) елементи двовимірного масиву С (), яким будуть потім привласнені значення відповідних матричних елементів, обнуляються. Оскільки необхідно обчислити всі елементи матриці С, цикл по До розташований всередині двох інших циклів. Поточні значення параметрів I і J рівні номеру рядка і номеру стовпчика матриці С відповідно. Наступні далі рядки служать для виведення на екран трьох матриць: А, В і С. У рядку 200 описані три масиву. У рядках 500 і 550 на екран виводиться інформація про порядок введення даних. Відповідні елементи матриць А і В вводяться в одному рядку один за одним.

Звернемо увагу, що елементи багатовимірних масивів повинні розташовуватися в такому порядку, щоб найшвидше змінюваним був крайній праворуч індекс. Це, наприклад, означає, що елементи двовимірних масивів (матриць) повинні записуватися по рядках.

В яких ситуаціях перевизначення розмірності масиву може виявитися необхідним. Для відповіді на це питання треба згадати, як розміщуються в пам'яті ЕОМ елементи двовимірних масивів. У більшості реалізацій бейсика прийнято розташовувати масиви по рядках.

Ця функція змінює розмірність вхідного масиву відповідно до параметром dimension size. Опція перетворює самі дані, а тільки змінює розмірність масиву. Наприклад, якщо на вхід даної функції подати двовимірний масив і задати параметр dimension size, рівний сумарному числу елементів двовимірного масиву, то на виході буде отриманий одновимірний масив, в якому послідовно, рядок за рядком будуть записані всі елементи вихідного двовимірного масиву. Функція може мати будь-яку кількість входів і виходів, що відкриває широкі можливості для перетворення розмірності масиву.

Для роботи з сумами значень в мові Бейсік введено поняття масиву. З кожним масивом зв'язується його найменування - одна буква латинського алфавіту. Прості значення, що утворюють масив, впорядковані таким чином, що кожному простому значенням відповідає сукупність номерів-індексів. За способом організації розрізняють одномірні масиви-вектори і двовимірні масиви-матриці. Елементи одновимірних масивів забезпечуються одним індексом: А (1) - перший елемент масиву А; В (5) - п'ятий елемент масиву В; С (К) - k - i i елемент масиву С. Елементи двовимірних масивів забезпечуються дзу-ма індексами, перший з них визначає номер рядка, а другий - номер стовпця, на перетині яких розташований в матриці відповідний елемент.

Масиви в Бейсике є аналогом табличних величин в алгоритмічній мові і являють собою упорядковану сукупність однотипних величин, позначених одним ім'ям. Імена масивів утворюються за правилами освіти імен простих змінних. Окремі величини, що утворюють масив, називаються елементами масиву або індексними змінними. Бейсік допускає використання одновимірних та двовимірних масивів, яким на алгоритмічній мові відповідають лінійні і прямокутні таблиці. Для звернення до окремого елементу масиву слід після імені масиву написати в круглих дужках номер (індекс) даного елемента. У двовимірному масиві індекси поділяються коми. Елементи одновимірного масиву розташовуються в осередках пам'яті ЕОМ один за одним в порядку зростання номерів. У пам'яті ЕОМ елементи двовимірного масиву розташовуються через підрядник. Для опису масивів використовується службове слово DIM (від англ, dimension - розмір), за яким слідує ім'я масиву із зазначенням в круглих дужках максимальних значень індексів.