А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електрохімічний енергетика

Електрохімічний енергетика привертає увагу вчених усього світу. На міжнародних і національних конференціях з енергетики, електротехніки, водневої енергетики, електрохімії і джерел струму, що проводяться щорічно, обговорюються різні аспекти електрохімічної енергетики. В СРСР проведено три всесоюзні конференції по електрохімічної енергетики.

Викладаються теоретичні основи електрохімічної енергетики. Розглядаються пристрій і характеристики паливних елементів електрохімічних генераторів, енергоустановок і електростанцій. Описано електрохімічні способи отримання водню, наводяться техніко-економічний аналіз цих способів і області їх застосування. Розглядаються електрохімічний метод акумулювання енергії, різні види акумуляторів.

Новий напрямок в енергетиці - електрохімічна енергетика включає в себе генерацію і накопичення електричної енергії. 
Виникла 15 - 20 років тому електрохімічна енергетика робить перші успішні кроки в області генерації і акумулювання енергії. Розроблено нові паливні елементи, електролізери води і акумулятори з поліпшеними параметрами. Створені і випробувані різні енергогенеруючі та акумулюють енергоустановки потужністю від декількох кіловат до декількох мегават.

В роботі показано, що техніко-економічний аналіз в електрохімічної енергетики повинен мати системний характер, тобто при аналізі повинна розглядатися вся енергосистема, в якій використовуються електрохімічні енергоустановки.

В даний час електроди з різних типів вуглецевих матеріалів знаходять широке застосування в хлорному електролізі, процесах електрохімічної енергетики, ряді електрохімічних методів очищення стічних вод, а також в електроаналітичні дослідженнях.

В останні два десятиліття минулого століття практично в усіх промислово розвинених країнах світу інтенсивно розвиваються дослідження в області електрохімічної енергетики. Актуальність цих досліджень обумовлена виснаженням ресурсів мінеральних енергоносіїв, тепловим і хімічним забрудненням навколишнього середовища, збільшенням числа автономних споживачів електроенергії.

Такий стан визначається тим, що з О2 і проміжним продуктом його відновлення - Н2О2 пов'язані найважливіші питання електрохімічної енергетики (паливні елементи і електроліз води), енергетика живих організмів, ряд технологічних процесів: від відбілювання целюлози до мікробіологічного синтезу.

Автор сподівається, що книга буде корисна фахівцям, які розробляють і використовують електрохімічні енергоустановки та акумулятори, посилить увагу вчених л інженерів до проблеми електрохімічної енергетики, що буде сприяти її розвитку.

Одним із шляхів вирішення завдань розвитку енергетики, економії паливно-енергетичних і сировинних ресурсів, здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища є розробка і використання прямих методів перетворення хімічної енергії в електричну, в тому числі електрохімічних методів. Електрохімічний метод перетворення енергії лежить в основі електрохімічної енергетики, що охоплює як генерацію, так і акумулювання енергії.

Полімерні електроліти (ПЕ) є новим класом іонних провідників, що поєднують в собі властивості електролітів і полімерних тел. Завдяки своїм унікальними властивостями, вони представляють великий інтерес для електрохімічної енергетики. На їх основі можуть бути створені літієві акумулятори та паливні елементи з рекордними енергетичними характеристиками.

Електрохімічний енергетика привертає увагу вчених усього світу. На міжнародних і національних конференціях з енергетики, електротехніки, водневої енергетики, електрохімії і джерел струму, що проводяться щорічно, обговорюються різні аспекти електрохімічної енергетики. В СРСР проведено три всесоюзні конференції по електрохімічної енергетики.

Електрохімічний енергетика привертає увагу вчених усього світу. На міжнародних і національних конференціях з енергетики, електротехніки, водневої енергетики, електрохімії і джерел струму, що проводяться щорічно, обговорюються різні аспекти електрохімічної енергетики. В СРСР проведено три всесоюзні конференції по електрохімічної енергетики.

Отже, в даний час теплові електростанції, двигуни внутрішнього згоряння, металургійні та інші заводи викидають в атмосферу величезну кількість шкідливих газів і перш за все оксидів азоту, сірки і монооксиду вуглецю. Вживаються заходи щодо зниження цих викидів та їх нейтралізації. Однак, ці заходи недостатньо ефективні. Більше перспективні напрямки створення нових технологій і пристроїв, наприклад, розвиток водневої і електрохімічної енергетики і створення електромобіля.

Все це робить актуальним узагальнення великого матеріалу по електрохімічним властивостям вуглецевих матеріалів і кінетики що протікають на них реакцій. Цій проблематиці присвячена пропонована читачеві монографія М. Р. Тарасевича; роботи очолюваної ним лабораторії Неметалічні каталізатори внесли великий вклад в розвиток електрохімії неметалевих систем. До таких систем відносяться і вуглецеві матеріали. Електрокаталітичні властивості вуглецевих матеріалів як промотованих, так і хімічно модифікованих протягом ряду років вивчалися в лабораторії М. Р. Тара-Севіче з метою створення високоактивних електродів для процесів електрохімічної енергетики. Отримані результати становлять істотну частину даної монографії.