А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електропостачання - насосна станція

Електропостачання насосних станцій або окремих агрегатів викладено в курсі електропостачання промислових підприємств.

Електропостачання насосної станції здійснюється від двох незалежних джерел, причому передбачається наступне управління пожежними насосами: автоматичне - при спрацьовуванні установки виявлення пожежі (пожежних сповіщувачів) у приміщеннях, дистанційне - за допомогою ключів, встановлених на щиті управління, і місцеве - з силових шаф.

Принципова схема електроживлення насосної станції з двигунами високої напруги. /- Роз'єднувачі. 2 - масляні вимикачі. 3 - електро. Електропостачання насосних станцій, які обслуговують особливо відповідальні підприємства (наприклад, заводи чорної металургії), має бути особливо надійність ним.

Типова насосна станція II підйому заглибленого типу, обладнана чотирма насосами 12НДс - 60. Електропостачання насосної станції передбачено від двох незалежних джерел живлення напругою 380/220 В.

Електропостачання насосних станцій або окремих агрегатів викладено в курсі електропостачання промислових підприємств.

Якщо електропостачання насосної станції здійснюється від будь-якої районної електростанції, то струм до насосної станції підводиться від розташованої поза її території понизительной підстанції. Від останньої харчуються струмом також і окремі споживачі енергії (майстерні, невеликі заводи, колгоспи і ін. Коли насосна станція, що має електродвигуни низької напруги, отримує струм високої напруги (10 6 або 3 кВ), влаштовують знижувальних підстанцій біля насосної станції. Трансформатор встановлюють або відкрито, або в самій будівлі насосної станції, виділяючи для цього приміщення, ізольоване від машинного відділення. Якщо загальна знижувальних підстанція дає струм низької напруги, то електрообладнання насосної станції зазнає суттєвого спрощення, тому що не потрібно додаткової установки вимикача і трансформатора.

Підстанція призначена для електропостачання насосної станції з потужними асинхронними електродвигунами АТ.

Схема електропостачання КНС. Для підвищення надійності електропостачання насосної станції її двигуни приєднані до першої та другої секцій шин РУ (6 кВ), з пристроями АВР.

За вказаний час зазвичай відновлюють порушену електропостачання насосних станцій виробничої води, черговий обслуговуючий персонал перемикає потоки води і в виробничих цехах (наприклад, доменному, сталеплавильному та ін.) встигають вжити заходів, що запобігають розвитку аварії.

За вказаний час зазвичай відновлюють порушену електропостачання насосних станцій виробничої води, черговий обслуговуючий персонал перемикає потоки води, і в виробничих цехах (наприклад, доменному, сталеплавильному та ін.) Встигають вжити заходів, запобігають розвитку аварії.

Вибір тієї чи іншої схеми електропостачання насосної станції визначається техніко-економічними розрахунками з урахуванням місцевих умов і відповідальності насосної станції.

Схеми /- ///передбачають електропостачання насосної станції від одного джерела живлення. При двох і більше незалежних джерелах живлення також можливо пристрій схем електричного з'єднання з поодинокими (схема IV) і укрупненими (схема V) блоками.
 
Черговий періодично оглядає розподільний пристрій і підстанцію; при виникненні необхідності здійснює оперативні перемикання в схемі електропостачання насосної станції.

Черговий періодично оглядає розподільний пристрій і підстанцію, а в разі необхідності здійснює оперативне переключення в схемі електропостачання насосної станції.

Лінії електропередачі можуть бути повітряними і кабельними, причому кабельні лінії застосовують для передачі електричного струму напругою тільки до 10000 в; електропостачання насосних станцій, розташованих в е території заводу, зазвичай здійснюється по повітряних лініях, а насосних станцій, розташованих на заводський майданчику, - по кабельних лініях.

Принципова схема електроживлення насосної станції з двигунами низької напруги. Лінії електропередачі можуть бути повітряними і кабельними, причому кабельні лінії застосовують для передачі електричного струму напругою тільки до 10000 в; електропостачання насосних станцій, розташованих поза територією заводу, зазвичай здійснюється по повітряних лініях, а насосних станцій, розташованих на заводський майданчику, - по кабельних лініях.

Всі свої розпорядження, що стосуються включення в роботу, виведення з роботи або резервування основного обладнання, що тягнуть зміну встановленої схеми або режиму водопостачання споживачів, а також зміна режиму електропостачання насосних станцій, диспетчер (начальник зміни) віддає лише після отримання на це дозволу диспетчера енергогосподарства або за його розпорядженням, крім випадків, коли зволікання загрожує безпеці людей або збереження обладнання. Оперативні заявки на виведення з роботи або резервування основного обладнання з метою виконання планових ремонтних робіт диспетчер передає по телефону - черговому диспетчеру енергогосподарства за два дні до початку цих робіт. Тільки заявки на позаплановий ремонт, попереджає виникнення аварії, можуть подаватися в будь-який час.

Віддає всі свої розпорядження, що стосуються включення в роботу, виведення з роботи або резервування основного обладнання, що тягнуть зміну встановленої схеми або режиму водопостачання споживачів, а також зміна режиму електропостачання насосних станцій, диспетчер (начальник зміни) лише після отримання на це дозволу диспетчера енергогосподарства або по його розпорядженням, крім випадків, коли зволікання загрожує безпеці людей або збереження обладнання. Оперативні заявки на виведення з роботи або резервування основного обладнання з метою виконання планових ремонтних робіт диспетчер передає по телефону черговому диспетчеру енергогосподарства за два дні до початку цих робіт. Тільки заявки на позаплановий ремонт, попереджає виникнення аварій, можуть бути подані в будь-який час.

Таким чином, схема електричних з'єднань насосної станції залежить від потужності джерела і напруги, під яким електрична енергія підводиться до насосної станції, обраного напруги електродвигунів головних і допоміжних насосів і їх потужності. Електропостачання насосних станцій в умовах сільського господарства може здійснюватися від різних джерел і за різними схемами в залежності від місцевих умов.

Електропостачання насосних станцій внутріпро-Мислова перекачування нафти забезпечується за I або II категорії надійності. Для підвищення надійності електропостачання нефтенасосной станції її двигуни приєднані до першої та другої секцій шин РУ 6 кВ, які мають пристрій АВР. Ці секції шин відокремлені реакторами від третьої і четвертої секцій шин харчування синхронних двигунів по 4000 кВт кущовий водонасосной станції, що забезпечує більш стабільну напругу для живлення нефтенасосной станції.

Лінії 6 - 35 кВ, що відходять від ДПП до РП (1-й ступінь електропостачання) і від ПГВ і РП до ТП (2-й ступінь електропостачання), виконуються в основному кабельними через великий щільності наземного генплану промислових підприємств. Тільки для периферійних об'єктів підприємств (наприклад, для електропостачання насосних станцій) знаходять застосування повітряні лінії.

Хоч би якими були заходи, вжиті стосовно електропостачання насосних станцій, все ж повної гарантії безперебійності їх роботи досягти не завжди вдається. Тому для підвищення надійності водопостачання доводиться зберігати запас води в напірних резервуарах або водонапірних вежах. Іноді для цієї ж мети встановлюють резервні парові приводи (парові турбіни) на насосних станціях.

Разом з тим необхідно мати на увазі, що ТАВР залежить від ЕАВР, а не навпаки, тому що при відключенні електропостачання ТАВР НЕ діє (якщо не брати до уваги, наприклад, резерву з паровим двигуном), а виникнення механічної несправності в насосному агрегаті одночасно з його електричним відключенням малоймовірно. З іншого боку, відключення насосного агрегату через механічну несправність, наприклад перегріву підшипників насоса або приводного електродвигуна, або з якоїсь іншої причини може мати місце і при нормально чинному електропостачанні насосної станції.

Харчування двигунів виробляється струмом промислової частоти. Характер навантаження, як правило, рівний, особливо для потужних установок. Перерва в електропостачанні найчастіше неприпустимий і може спричинити за собою небезпеку для життя людей, серйозне порушення технологічного процесу або пошкодження обладнання. Наприклад, припинення подачі стисненого повітря на машинобудівному заводі, де ріжучий інструмент кріпиться за допомогою пневматичних пристроїв, може викликати поранення обслуговуючого персоналу. Припинення електропостачання насосної станції на металургійному заводі може вивести з ладу таку відповідальну установку, як доменна піч, і спричинити за собою великі збитки.

Потужність таких установок змінюється в дуже широкому діапазоні від часток одиниці до тисяч кіловат. Харчування двигунів виробляється струмом промислової частоти 50 Гц. Характер навантаження, як правило, рівний, особливо для потужних установок. Перерва в електропостачанні найчастіше неприпустимий і може спричинити за собою небезпеку для життя людей, серйозне порушення технологічного процесу або пошкодження обладнання. Наприклад, припинення подачі стисненого повітря на машинобудівному заводі, де ріжучий інструмент кріпиться за допомогою пневматичних пристроїв, може викликати поранення обслуговуючого персоналу. Припинення електропостачання насосної станції на металургійному заводі може вивести з ладу таку відповідальну установку, як доменна піч, і заподіяти великі збитки. Наслідки відключення насосних установок під час пожежі не потребують пояснень. У ряді цехів припинення живлення двигунів вентиляторів може викликати масові отруєння працюючого персоналу.