А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - пункт - будівництво

Вибір пункту будівництва залежить від багатьох факторів. Для тих проектованих підприємств, які споживають нетранспортабельне сировину, пункт будівництва визначається вибором сировинної бази.

На вибір пункту будівництва і його потужність істотно впливає щільність споживання нафтопродуктів - середня кількість нафтопродуктів, яке споживається на території, що тяжіє до проектованого місця розташування підприємства, на 1 км2 площі. Чим більше щільність споживання, тим більшим може бути будується підприємство з меншим радіусом розвезення нафтопродуктів. Швидкий розвиток господарства в усіх районах Радянського Союзу підвищує щільність споживання нафтопродуктів.

На вибір пункту будівництва і його потужність істотно впливає щільність споживання нафтопродуктів.

На вибір пункту будівництва і його потужність істотно впливає щільність споживання нафтопродуктів - середня кількість нафтопродуктів, яке споживається на території, що тяжіє до проектованого місця розташування підприємства, на 1 км2 площі. Чим більше щільність споживання, тим більшим може бути будується підприємство з меншим радіусом розвезення нафтопродуктів. Швидкий розвиток господарства в усіх районах Радянського Союзу підвищує щільність споживання нафтопродуктів.

Для вирішення питання про вибір пункту будівництва нафтобази та району обслуговування, а також для встановлення категорії нафтобази (річної реалізації нафтопродуктів) виробляють вивчення економіки району і економічне обстеження.

Питома вага транспортних витрат у собівартості продукції. Доцільно розглянути приклад визначення потужності і вибору пункту будівництва спеціалізованого підприємства з централізованого виробництва деталей (заготовок) широкого загальнопромислового застосування. Таким прикладом пропонується спеціалізоване ливарне виробництво потужністю від 7 5 до 60 тис. Т чавунних виливків при їх перевезеннях на відстані від 500 до 4000 км.

Основна практичне завдання, особливо стосовно до найближчих періодами планування, - це розвиток діючих підприємств, формування їх складів, а потім вже власне розміщення підприємств, строго розуміється як вибір пунктів будівництва нових заводів. Однак і в цьому випадку найважливіше значення має формування складів нових підприємств. Тому основна увага в цьому розділі приділяється принципам формування складів підприємств. Підлегле становище займають питання обгрунтування нових точок будівництва, які більш розроблені в методологічному і методичному плані.

Вибір пункту будівництва по окремим великим підприємствам і промисловим комплексам визначається техніко-економічними обґрунтуваннями, що розробляються міністерствами і відомствами СРСР і порадами міністрів союзних республік в установленому порядку.

Вибір району будівництва визначається в схемах розвитку і розміщення продуктивних сил економічних районів і схемах районних планувань. Вибір пункту будівництва промислового підприємства визначається проектною організацією на основі матеріалів районного планування і відповідного техніко-економічного обгрунтування.

Вибір майданчиків будівництва теплових електростанцій виробляють після затвердження ТЕО на спорудження електростанцій. В ТЕО обґрунтовується вибір пункту будівництва. При виборі майданчика виробляють ув'язку пропонованих рішень з проектами планування і забудови населеного пункту, а також зі схемами районного планування, адміністративно-економічного району і передбачають широку кооперацію з близько розташованими підприємствами і міськими господарствами. Якщо схема планування району відсутня, то при виборі майданчика проводять узгодження з проектною організацією, яка складає схему планування в розглянутому адміністративно-економічному районі.

Велике значення для зниження витрат на перевезення має також використовується транспорт. Тому одночасно з вибором пункту будівництва необхідно вирішити питання про те, який вид транспорту передбачити: залізничний, водний, автотранспорт, підвісна канатна дорога. При вирішенні цього питання необхідно зіставити суми витрат на перевезення одного і того ж обсягу вантажу сировини, палива або готової продукції різними видами транспорту на цей майданчик.

При будівництві спеціалізованих лесотарний заводів, які використовують привізну сировину, представляється можливим розширити обсяг виробництва і будувати більші підприємства, що забезпечують високу рентабельність при менших питомих капіталовкладень. Крім того, створюються умови для вибору пунктів будівництва в районах, забезпечених трудовими ресурсами.

В першу входять ті види витрачається сировини і матеріалів, для яких до моменту розрахунку не можуть бути визначені районні відмінності. У цьому випадку вони не впливають на ефективність районного розміщення і вибір пункту будівництва виробництва. Однак для того, щоб зменшити вплив районних витрат, врахованих у проекті-аналогу, на порівняльну ефективність при порівняннях з іншими можливими способами отримання продукції, бажано оцінити ці види сировини і матеріалів за відпускними цінами і витратами на транспорт при заданому радіусі перевезення.

У випадках рассредоточенного збуту і транспортабельності продукції доцільно намічати пункт будівництва ближче до сировинної і паливної баз. Якщо сировина і паливо знаходяться в різних пунктах, то необхідно визначити обсяги транспортних перевезень по сировини і палива для різних точок і зіставити їх. Таким чином, в залежності від специфічних особливостей виробництва при виборі пункту будівництва підприємства, що проектується в якості вирішальних факторів можуть виступати в одних випадках сировину, в інших - паливо, а по-третє - споживачі готової продукції.