А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - привід

Вибір приводу і оцінка його працездатності проводяться для найбільш важких режимів експлуатації. Електромагнітні приводи характеризуються простотою конструкції та експлуатації, високою надійністю, узгодженістю характеристик приводу і протидіючих сил вимикача. Недоліками цих приводів є великий час включення (для потужних вимикачів до 1 с), велике споживання енергії, необхідність потужних акумуляторних батарей для харчування електромагнітів.

Вибір електроприводу в залежності від діаметра маховика арматури з ручним керуванням. Вибір приводу може бути здійснений тільки з урахуванням всього комплексу перерахованих питань.

Вибір приводу для регулюючого органу, схильної дій випадкових чинників, може бути проведений також на підставі теоретично отриманої величини реакції регулюючого органу. Однак, якщо величину реакції регулюючого органу, обумовлену випадковими чинниками, визначити розрахунковим або експериментальним шляхом неможливо, то привід в цьому випадку можна вибрати, виходячи з величини реакції, обумовленої лише постійними факторами, за умови, що величина перестановоч-ного зусилля приводу буде прийнята в 5 - 10 разів більшою, ніж величина реакції регулюючого органу, отримана розрахунковим шляхом.

Вибір електроприводу в залежності від діаметра маховика арматури з ручним керуванням. Вибір приводу може бути здійснений тільки з урахуванням всього комплексу перерахованих питань.

Вибір приводу істотно впливає на технологічні можливості ПР.

Вибір приводу ротора і його характеристик проводиться з урахуванням слід.

Вибір приводу валкових механізмів залежить від величини кроку: при кроці до 300 мм доцільно використовувати привід від вала преса, при кроці300 - 1600 мм - індивідуальний двигун, при кроці понад 1200 мм - індивідуальний двигун і систему, що стежить.

Для вибору приводу, що має необхідний крутний момент, потрібно перш за все знати момент опору насоса.

При виборі приводу важливо встановити, чи передбачає включає здатність посадку на засувку чи ні. При відсутності вказівок мається на увазі посадка на засувку.

При виборі приводу технолог зобов'язаний виходити з конкретних умов проектованого виробництва. Звичайним рішенням є установка електродвигунів на одному валу з робочим органом. Якщо в процесі експлуатації потрібно часто змінювати створюваний напір або продуктивність машин, можна встановити трехскоростной двигун або варіатор. Якщо у виробничому процесі отримують отбросний пар високого тиску, в якості приводу можна встановити парову турбіну або поршневу машину. Іноді для особливо небезпечних умов важко підібрати електродвигун у відповідному виконанні наприклад для перекачування сірковуглецю. У таких випадках встановлюють гідравлічний привід. Нагадаємо, що кожна машина поставляється в комплекті з певним приводом; при зміні типу приводу потрібне обов'язкове узгодження його з машинобудівним заводом.

При виборі приводу бажано використовувати мембрану найменшого діаметра, що забезпечує установку пружини з найменшим зусиллям.

При виборі приводу, проектуванні кінематичної схеми і7компоновкі верстата, крім питань технічної доцільності враховуються і питання економіки. Так само, як при проектуванні верстата, при проектуванні всіх агрегатів і деталей бажано домагатися більш тривалого збереження стабільної точності обробки при можливо більш високої продуктивності верстата, дешевизни виготовлення і експлуатації, зручності та безпеки обслуговування, довговічності і надійності роботи.

При виборі приводу для затиску перевагу слід віддавати пневматичної.

При виборі приводу долота для буріння заданої породи необхідно крім значення частоти обертання ОПт знати також прогнозну величину питомої моменту на долоті. Момент визначають наступним чином: виходячи з твердості породи і діаметра долота по номограмі (рис. 13.3) визначають величину МУДО для частоти обертання 1 0 с -; за іншою номограмме (рис. 13.4) розраховують величину питомої моменту Муд для прийнятого рівня частоти обертання.

При виборі приводу вимикачів 6 - 10 кВ керуються комутаційної здатністю останніх, силою струму короткого замикання, витримкою часу релейного захисту в даній точці мережі ступенем відповідальності питомих електроприймачів і режимом їх роботи.

Групи автоматів за принципом здійснення холостих ходів. При виборі приводу автомата перевага слід віддати тій схемі яка забезпечує більш тонкий ряд настройки розподільного вала.

При виборі приводу вантажно-розвантажувальних машин необхідно враховувати існуючі та заплановані до експлуатації найближчим часом джерела енергії, дальність знаходження їх від місця виробництва, наявність місцевого палива. Двигун повинен розвивати необхідні потужність і швидкість руху, дозволяти плавно регулювати останню, бути зручний для монтажу і мінімально забруднювати навколишнє середовище.

При виборі приводу силового столу необхідно враховувати, що основні переваги та недоліки різних типів приводу силових головок в основному зберігаються і в силових столах. Однак конструктивні особливості останніх по-різному впливають на деякі з показників. Порівнюючи електромеханічні і гідравлічні силові столи, можна вказати, що перші мають велику довжину, ніж другі. Такі недоліки гідроприводу, як надмірний нагрів масла в невеликих автоматичних силових головках зважаючи на малу його обсягу і поганого теплообміну, в силових столах не мають великого значення. Силові столи обслуговуються від окремої гідростанції, в якій є достатній обсяг масла і значно кращі умови для його охолодження. стабільність точності зупинки на жорсткому упорі знаходиться в межах 20 - 30 мкм. Статична жорсткість силових столів перевершує твердість силових головок.

При виборі приводу ведучого барабана стрічки конвеєра найзручніше застосовувати черв'ячні редуктори, які при невеликих габаритах забезпечують великі передавальні числа. Рекомендується розроблений і впроваджений у виробництво універсальний редуктор для конвеєрів потокових ліній.

Пристрій (а, в і механічні характеристики (б заступники розкаювана електромагнітного контактора. Розглянемо порядок вибору приводу для контактора. Перш за все будують механічні характеристики (рис. 5 посилання - 1 6), що відображають зміну діючих на механізм контактора сил в залежності від положення якоря електромагніту. Як вказувалося, слід приводити все діючі сили до якої-небудь однієї точки механізму, зазвичай до середини повітряного зазору електромагніту. Можна також будувати криві моментів цих сил відносно точки обертання 0 у функції кута повороту якоря.

Рекомендований спосіб вибору приводу випробувальної установки показаний на прикладі підбору електродвигуна (ВАО-72-4) до макету для одночасного випробування двох вентиляторів електродвигунів ВАО 10-го габариту.

Істотний вплив на вибір приводу надає тип головної силової установки та допоміжних механізмів.

Номограма для визначення тисків всмоктування і нагнітання по поминальним тискам (М. І. Френкель. Поршневі компресори. М. В технічній літературі вибору приводу до відцентровим нагнітачів приділяється велика увага, бо розміщення компресорних станцій є істотним чинником порівняльної ефективності приводу в економіці транспорту газу.

При проектуванні або виборі відповідного приводу затискного пристрою слід враховувати силу різання. Сила затиску повинна бути більше сил різання в 2 - 2 5 разу. При розрахунку сили затиску враховують величину, напрям і місце докладання зусиль, що діють на заготівлю в процесі її обробки. До них відносяться сили різання, відцентровііінерційні сили і вага заготовки.

Основними вимогами при виборі приводу механізмів власних потреб є забезпечення: розвороту механізму до повної швидкості обертання і робота його з повною продуктивністю; регулювання швидкості обертання і продуктивності механізму; надійності та зручності в експлуатації і економічності в роботі; відповідності форми і типу виконання двигуна умов і температурі навколишнього середовища; самозапуска відповідальних механізмів при відновленні напруги після короткочасного відключення (див. гл.

Для установок великої потужності вибір приводів вельми обмежений. Найважливіше відмінність між конструкціями обох приводів полягає в тому, що в приводі PIV вхідний і вихідний осі розташовані паралельно, в той час як в приводі Шерер - Бейер вони збігаються. Слід звертати увагу на те, щоб всі конструкції приводів, що включають механічні варіатори, на нижньому (лівому) ділянці області регулювання передавали меншу потужність. При наявності опору руху у одного з робочих елементів (у шнекового преса - шнека) підвищення підводиться двигуном потужності створює небезпечно великий крутний момент, який може привести до пошкодження регулюючих елементів приводу.

Наступним етапом проектування є вибір приводу і уточнення конструкції механічної частини робота.

Іншим фактором, що визначає вибір приводу з регулюванням швидкості є та обставина, що продуктивність землесоса повинна відповідати ріжучої (розрихлювальне) здатності фрези на землесосних снарядах.

При розгляді питання про вибір приводу гідравлічного преса його виконавчі механізми доцільно розділити на дві групи: робітники і допоміжні.

Рекомендовані режими роботи приводів гальм. ПВ, тому при виборі приводів гальм послідовного збудження необхідно визначити номінальний струм котушки, використовуючи дані табл. 5 - 2 а зусилля приводу гальма встановити з урахуванням мінімального струму включення гальма, що становить 40 - 60% номінального струму котушки.

Розрахунковий графік зусиль для гарячого штампування. Для розрахунків, пов'язаних з вибором приводу, фактичні графіки доцільно замінювати спрощеними графіками, що складаються з прямих відрізків.

Схема сопла з поворотним розтрубом. Дослідження показують, що під час виборів приводу з мінімальною потужністю для заданих значень керуючого зусилля і ступеня розширення сопла необхідно застосовувати схему з розривом утворює вниз по потоку і використовувати сопло з можливо великим кутом його полураствора РСП, при якому ще забезпечується безвідривна перебіг. Крім того, поворотний розтруб повинен мати найменшу довжину, а його вісь обертання повинна розташовуватися в площині розриву утворює або трохи нижче по потоку.

Серйозним питанням виконання таких установок є вибір приводу живильних насосів - електричного або парового.

У додатку дані також рекомендації по вибору приводів регулюючих органів.

Визначення цих величин дуже важливо при виборі приводу і розрахунку на міцність вузлів і деталей машини. Через різноманіття факторів, що впливають на крутний момент і отже, потужність, в даний час ще важко рекомендувати закінчену і надійну методику розрахунку витрати енергії.

Остаточна частота обертання п встановлюється при виборі приводу пристроями,.

Забезпеченість нафтобаз електроенергією і парою впливає на вибір приводу насосів і відповідно, самого насоса.

Забезпеченість нафтобаз електроенергією і парою впливає на вибір приводу насосів і відповідно - самого насоса.

Розраховані для конкретних значень граничні значення використовуються для вибору приводів по швидкості моменту і потужності.

Довжина ходів робочих органів має суттєве значення для вибору приводів. Якщо при малій довжині ходів можливе застосування будь-яких видів приводів, то при великій довжині ходів виключається застосування кулачкових механізмів і базуються на них систем автоматичного управління. При середній довжині ходів (до 1 5 - 2 м) можуть бути використані як механічні так і поршневі приводи, при великій довжині ходів - механічні з електро - або гідродвигуном.

Характеристика вентилятора. Крива споживаної потужності вентилятора є вирішальним фактором для вибору приводу.

В такому випадку необхідно шляхом внесення в конструкцію механізму змін або вибору більш підходящого приводу домогтися прийнятного закону руху веденої ланки.

Викладені вище особливості високоіспользованних двигунів постійного струму були взяті до уваги при виборі приводу основних валків чистових клітей.

У цій главі розглянуті також конструктивні особливості відцентрових вентиляторів і дані вказівки по вибору приводу для них.

На копіювально-фрезерних верстатах періодична подача здійснюється від будь-якого з приводів робочої подачі і питання вибору приводу періодичної подачі не ставиться.

Крім того, застосування пневматичного приводу має багато переваг, які можуть виявитися вирішальними при виборі приводу: повітря - невичерпне джерело енергії; повітряний акумулятор є найпростішим, легким і дешевим; швидкість реакції пневматичного приводу висока, так як повітря має малу інерцію; зміна в'язкості викликане зміною температури, є нікчемною.