А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - посадка

Вибір посадок за ГОСТом, умовні позначення яких дано в табл. 1 виробляють за таблицями довідників. Кожне умовне позначення будь-який з посадок ГОСТу має відповідне чисельне значення граничних відхилень неосновних деталей системи; так, наприклад, в системі отвору чисельні відхилення граничних розмірів дані для вала, в системі вала - для отвору.

Вибір посадок для пластмасових деталей досить складний.
 Вибір посадки і класу точності для розміру інсталяційного елемента пристосування проводиться відповідно до заданого допуском на розмір від бази до обробленої поверхні або відповідно до виду і величиною допуску розташування обробленої поверхні щодо бази.

Напрямна типу ластівчин хвіст (з латуні ЛК-83-Л. Вибір посадок визначається вимогами точності допустимим зазором, конструктивними особливостями, наприклад довжиною робочої (базової) поверхні температурними умовами роботи. Для точних циліндричних напрямних в відповідальних випадках при невеликій базі коли не грозить защемлення при зміні температури, можна застосовувати посадку ковзання, щільну посадку з підбором або з невеликою притиранням деталей.

Вибір посадки для нерухомого еоедіненія вироб-водиться таким чином, щоб найменший зазор забезпечував компенсацію відхилень форми і розташування поверхонь, що сполучаються, якщо вони не обмежуються полями допусків розмірів цих поверхонь (див. гл.

Вибір посадки проводиться з умови, що при найменшому натяг забезпечується міцність з'єднання і передача навантаження, а при найбільшому - міцність деталей. Коли Nm - m і Nmax встановлені знаходять допуски посадки, а також розмірів вала і отвори. Після вирішення питання про точність виготовлення призначають вид посадки за мінімальним натягу, необхідного для нормальної роботи з'єднання.

Вибір посадок виробляється на підставі розрахунків.

Вибір посадок визначається вимогами точності допустимим зазором, конструктивними особливостями, наприклад довжиною робочої (базової) поверхні температурними умовами роботи. Для точних циліндричних напрямних в відповідальних випадках при невеликій базі коли не грозить защемлення при зміні температури, можна застосовувати посадку ковзання, щільну посадку з підбором або з невеликою притиранням деталей.

Вибір посадки, повністю враховує всі фактори, які можуть впливати на роботу з'єднання, є складною справою.

Місцеве навантаження кілець. | Циркуляційний навантаження кілець. | Епюра коливального навантаження. Вибір посадки в основному залежить від величини, напрямку і характеру діючих на підшипник навантажень, від типу і розміру підшипника і способу установки його в вузол, а також від класу точності підшипника.

Самоустановлювальні підшипникові вузли, скомплектовані по системі. а - дуплекс, б - триплекс. | залежність шуму підшипників від величини радіального зазору (підшипник №204. Вибір посадок Правильний вибір посадок повинен забезпечувати фіксацію внутрішнього і зовнішнього кільця від провертання і збереження необхідних радіальних зазорів.

Вибір посадок для з'єднання циліндр - поршень визначається умовою хорошого прилягання поверхонь поршня і циліндра компресора, а також наявністю достатнього зазору для запобігання поршня і циліндра від задирів при їх нагріванні під час роботи.

Вибір посадки залежить також від матеріалу корпусу і товщини його стінок і від того, чи є вал порожнистим або має суцільне сеченпе.

Вибір посадок виробляється в залежності від призначення різьбових з'єднань і матеріалу гнізд.

Вибір посадок на вал і в корпус залежить від типу і розміру підшипника, від умов його експлуатації і від величини, напрямку і характеру навантажень, що діють на підшипник.

Вибір посадки визначається величиною, напрямком і характером діючих на підшипник навантажень, а також конструктивними особливостями підшипникового вузла.

Вибір посадок заснований на методі подібності. Збирання шліцьових з'єднань з натягом утруднена через складність контуру шліцьових деталей. Зі збільшенням довжини нерухомих сполучень, а також довжини і частоти переміщень рухомих сполук застосовують посадки зі збільшеними зазорами. Це необхідно для компенсації похибок форми шліцьових деталей і хорошого змазування шліцьових поверхонь.

Вибір посадок на вал: коліс, шпонок, підшипників і посадок кришок підшипників в корпус (гл. Вибір посадок і кріплень на вал: коліс, шпонок, підшипників і посадок кришок підшипників в корпус (гл. Вибір посадок заснований на методі подібності . Збируваність шліцьових з'єднань з натягом утруднена через складність контурів шліцьових деталей, тому в стандарті відсутні посадки з натягом. зі збільшенням довжини нерухомих сполучень, а також зі збільшенням довжини і частоти переміщень рухомих сполук застосовують посадки зі збільшеними зазорами. Це необхідно для компенсації похибок форми шліцьових деталей і хорошою мастила шліцьових поверхонь.

Вибір посадки і класу точності для функціональних розмірів деталей проводиться, виходячи із задоволення службових вимог, що пред'являються до роботи вузла і машини в цілому. Розрахований виходячи із забезпечення функціональної взаємозамінності допуск функціонального розміру неспряжуваних поверхонь і допуск посадки для сполучених поверхонь повинен ділитися на дві частини: 1 - у частину, що залишається в якості запасу на знос або в якості запасу міцності необхідну для збереження необхідної точності і міцності машини в процесі її тривалої експлуатації, і 2 - у частину, що йде на компенсацію похибок виготовлення, складання вузла і машини в цілому і її регулювання, а також на компенсацію силових і температурних деформацій та інших похибок.

Вибір посадок стандартом не регламентується і повинен проводитися в залежності від призначення різьбових з'єднань, матеріалу деталей, в котори :: нарізаються різьбові гнізда, довжини сполучення, та інших факторів.

Вибір посадок шпонка - паз вала і шпонка-паз втулки виконують залежно від бажаного виду з'єднання, який, в свою чергу, вибирають в залежності від призначення посадки (табл. 31), і серійності виготовлення.

вибір посадок залежить від величини, напрямку і характеру навантажень, типу і розміру підшипника, умов його експлуатації, методу регулювання радіальних і осьових зазорів і умов складання.

Вибір посадки проводиться з умови, щоб при найменшому натяг були забезпечені міцність з'єднання і передача навантаження, а при найбільшому натяг - міцність деталей.

Епюра місцевого навантаження. | Епюра циркуляційного навантаження. | Циркуляційний навантаження кілець. | Епюра коливального навантаження. Вибір посадки в основному залежить від величини, напрямку і характеру діючих на підшипник навантажень, від типу і розміру підшипника і способу установки його в вузол, а також від класу точності підшипника.

Вибір посадки з н а т я г о м; Міцність нерухомого з'єднання двох деталей забезпечується силою тертя між поверхнями деталей і залежить від величини натягу. Тому при виборі посадки з натягом визначають допустимі значення найбільшим і найменшим натягов. 
Вибір посадки для нерухомого з'єднання проводиться таким чином, щоб найменший зазор забезпечував компенсацію відхилень форми і розташування поверхонь, що сполучаються, якщо вони не обмежуються полями допусків розмірів цих поверхонь (див. Гл. Вибір посадки для нерухомого з'єднання проводиться таким чином; щоб найменший зазор забезпечував компенсацію відхилень форми і розташування поверхонь, що сполучаються, якщо вони не обмежуються полями допусків розмірів цих поверхонь (див. гл.

Вибір посадок для шарикопідшипників має велике значення в приладобудуванні. Внутрішні кільця шарикопідшипників зазвичай відчувають циркуляційну навантаження при обертовому валі.

Вибір посадок для рухомих і нерухомих з'єднань виробляють на підставі розрахунків, аналогічних даними з'єднанням, які апробовані на практиці і експериментальними дослідженнями в конкретних умовах роботи з'єднання.

Вибір посадки і класу точності обробки багато в чому зумовлює якість роботи проектованого з'єднання і вартість його обробки. Ми вже говорили, що підвищення класу точності супроводжується зростанням витрат і зниженням продуктивності. Разом з тим потрібно враховувати, що обробка деталей на верстатах завжди здійснюється з деякими відхиленнями від заданого розміру. Навіть однойменні деталі виготовлені одним і тим же робочим, з одного і того ж матеріалу, на одному і тому ж верстаті ніколи не виходять абсолютно однаковими за розмірами .

Допустимі інтенсивності навантажень на посадочні поверхні вала. | Допустимі інтенсивності навантажень на посадочні поверхні корпусу. Вибір посадок для кілець підшипника з валом і отвором корпусу при відповідних видах навантаження може здійснюватися і в залежності від режимів роботи.

Вибір посадок може здійснюватися на підставі попереднього розрахунку (міцності сполучення і міцності деталей, що при посадках з натягом; необхідного зазору для забезпечення рідинного режиму тертя при посадках з зазором) або при орієнтуванні на аналогічні сполучення, умови роботи яких добре відомі.

Розподіл часу роботи по передачам в%. Вибір посадок визначається також умовами монтажу та регулювання вузла.

Вибір посадки виробляють виходячи з умови, щоб при найменшому натяг була забезпечена міцність з'єднання і передача навантаження, а при найбільшому натяг - міцність деталей. Для застосування посадок з натягом, особливо в масовому виробництві рекомендується попередня досвідчена перевірка. Найменування посадок (гаряча, пресова) не визначають способи збирання деталей.

Вибір посадок і класів точності для деталей механізму здійснюється з урахуванням призначення механізму, умов його експлуатації, а також технологічних і економічних факторів.

Вибір посадки проводиться з умови, щоб при найменшому натяг були забезпечені міцність з'єднання і передача навантаження, а при найбільшому натяг - міцність деталей.

Вибір посадок виробляється одним з трьох методів.

Вибір посадки залежить від умов роботи. Так усувають можливе заклинювання тіл кочення і нерівномірний знос дорожкікаченія на зовнішньому кільці.

Вибір посадок для підшипників кочення залежить від характеру навантаження кілець (див. Гл. Вибір посадок на вал і в корпус залежить від типу і розміру підшипника, від умов його експлуатації і від величини, напрямку і характеру навантажень, що діють на підшипник. вибір посадки підшипників залежить від виду навантаження кілець, характеру навантаження, умов експлуатації підшипникового вузла.

Епюри нормальних напружень на посадочних поверхнях і схеми місцевого навантаження зовнішнього (а і внутрішнього (6 кілець. вибір посадок підшипників на вал і в отвір корпусу виконують залежно від виду навантаження, тобто від того, обертається або не обертається дане кільце щодо діючої на нього радіального навантаження, а також від значень, напрямки та інтенсивності діючих навантажень.

Вибір посадок підшипників на вал і в корпус залежить від величини, напряму і характеру діючих на підшипник навантажень, від типу, розміру і класу точності підшипника і способу установки його в вузол.

Вибір посадок кулько - і роликопідшипників. Вибір посадки підшипника на вал і в корпус залежить від величини, напрямку і характеру діючих на підшипник навантажень, від типу і раз міра підшипника і способу установки його в вузол, а також від класу точності підшипника.

Схема розташування полів допусків. | Епюри нормальних напружень. Вибір посадок підшипників на вал і в отвір корпусу виробляють в залежності від виду навантаження, тобто від того, обертається або не обертається дане кільце щодо діючої на нього радіального навантаження, а також від величини, напрямку та інтенсивності діючих навантажень.

Вибір посадок кілець підшипників визначається. Під останньою слід розуміти результуюча рсех радіальних навантажень.