А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електродвигун - дробарка

Електродвигун дробарки слід встановлювати на санчатах, що дозволяють переміщати його при витяжці приводних ременів.

Електродвигун дробарки блокується з реле тиску: при тиску в системі нижче нормального двигун зупиняється. Діаметр нагнітального маслопроводу вибирають, виходячи з швидкості руху масла 1 - 1 2 м /с, діаметр зливного - з швидкості 0 2 - 0 3 м /с. Ухил зливного маслопроводу - не менше 150 мм на 1 м довжини. У великих дробарках підшипники вала охолоджують водою.

Електродвигун дробарки ДШЗ-2х250 - двошвидкісний, дробарки ДШЗ-2Х250Х320 - трехскоростной.

Потужність електродвигуна дробарки визначають за емпіричними формулами.

Принципова схема управління електродвигунами дробарки. Принципова схема управління електродвигунами дробарки і елеватора (рис. 14) передбачає зблоковану роботу цих механізмів і індивідуальне випробування їх. 
Залежно від розташування електродвигуна дробарки бувають лівого і правого виконань.

Автоматизація роботи дробарок ударної дії полягає в залежності струмового навантаження електродвигуна дробарки від ступеня її завантаження матеріалом. Па цих дробарках можливо також автоматичне регулювання ступеня дроблення матеріалу за рахунок зміни положення колосників в тих випадках, коли конструкція дробарки дозволяє змінювати положення колосників без зупинки дробильного агрегату.

Технологічна схема автоматизації вивантаження піску з пісковловлювачів. Електромагнітний вентиль на трубопроводі технічної води до дробарці синхронно пов'язаний з електродвигуном дробарки.

При автоматизації роботи дробарок ударної дії подача матеріалу в них регулюється в залежності від струмового навантаження електродвигуна дробарки. У свою чергу сила струму визначається ступенем її завантаження матеріалом. На цих дробарках можливо також автоматичне регулювання ступеня дроблення матеріалу за рахунок зміни положення колосників в тих випадках, коли конструкція дробарки дозволяє змінювати положення колосників без зупинки дробильного агрегату.

Обертові молотки вдаряють по металевим ґратам, через які прокидається в приймальний короб подрібнена до 25 - 40 мм стружка. При заклинюванні дробильного барабана вимикають електродвигун дробарки, і черговий слюсар, відкривши передню кришку корпусу, повністю видаляє стружку з дробарки, прокручуючи барабан вручну.

При включенні магнітного пускача 2Л вступає в роботу елеватор. Після цього котушка магнітного пускача 1Л електродвигуна дробарки отримує харчування по ланцюгу: контакт перемикача УП, АЛЕ контакт реле ЗРП, НЗ контакти кнопки 1КСТ0П і теплових реле 1РТ і 2РТ і дробарка вступає в роботу.

За табл. 18 знаходимо, що потужність електродвигуна дробарки СМ-16А дорівнює 109 л. с., ексцентриситет в вала дорівнює 19 мм, хід s щоки по гс-різонталі у розвантажувального отвору дорівнює 16 мм.

Подрібнення вугілля є дуже дорогою операцією. Потужність електродвигунів дробарок становить 60 - 70% всіх потужностей цеху углеподготов-ки. Крім того, підвищення ступеня подрібнення, навіть якщо воно пов'язане з підвищенням якості коксу, знижує щільність насипної маси шихти, а значить, знижує продуктивність коксових печей і погіршує в результаті цвітіння умови праці на печах і в вуглепідготовка. Тому давно вже виникло питання оптимального подрібнення вугільної шихти.

На великих станціях, що мають напірні трубопроводи великого діаметру і значної довжини, раптова зупинка всіх діючих насосів може спричинити за собою затоплення приміщення решіток стічною рідиною. Для основного обладнання, встановленого в машинному відділенні, затоплення приміщення решіток не представляє небезпеки, так як машинне відділення завжди повністю ізолюється від резервуара і приміщення решіток. Однак знаходяться в останньому механізми (електродвигуни дробарок і транспортерів) можуть постраждати. Тому в таких станціях особливо важливо мати можливість швидко припинити зворотний струм води, перекривши пускові засувки насосів або вихідні засувки на водоводах, і одночасно закрити затвор або засувку на підвідному самопливному колекторі.

Рівень матеріалу в дробильному просторі контролюється на висоті 2/3 робочої частини дробарки за допомогою гамма-реле. При рівні матеріалу нижче контрольованого живильник працює, при рівні матеріалу вище контрольованого живильник відключається, при подальшому зниженні рівня матеріалу живильник автоматично включається. Регулювання по навантаженню електродвигуна засноване на принципі: чутливий елемент - струмове реле включено через трансформатор струму в одну з фаз електродвигуна дробарки. Включення і відключення живильника проводиться струмовим реле, але через реле часу. Цим досягається те, що при короткочасному зростанні струму відключення живильника не відбувається.

Кількість надлишкового активного мулу (або води), потрібного для розведення 3 5 т покидьків, складе близько 20 м3 /добу. Вода роду з технічного водопроводу. Електромагнітний вентиль на водопровідній лінії синхронно пов'язаний з роботою електродвигуна Дробарки.

Будівля решіток з механізованої очищенням пропускною спроможністю 70 - 280 тис. М3 /с. Пуск і зупинка дробарки проводиться вручну періодично, у міру накопичення відходів. Вода для транспортування відходів подається з технічного водопроводу. Електромагнітний вентиль на водопровідній лінії синхронно пов'язаний з роботою електродвигуна дробарки.

Показана на рис. VI-15 форма молотків є найбільш доцільною, так як після зносу передньої б'є кромки молоток можна повернути на 180 навколо осі, після зносу другої кромки кріпити його до дисків другим кінцем. Таким чином, в молотку виходять чотири б'ють кромки. При числі оборотів вала 1250 об /хв і діаметрі кола молотків 560 мм окружна швидкість крайніх точок молотків становить 37 м /сек Всього в дробарці підвішено 16 молотків вагою по 5 кг кожен. Потужність електродвигуна дробарки становить 14 кет. Багаторядна молоткова дробарка служить для середнього і дрібного дроблення неабразивних матеріалів всіх груп. Вона дає більш дрібні продукти дроблення матеріалів першої групи, ніж однорядна молоткова дробарка, описана вище. Недоліком многорядной дробарки конструкції Кусінского заводу є жорстке закріплення решітки, тому крупність дроблення може в ній змінюватися тільки за рахунок зміни довжини молотків і розміру отворів в решітці, і в міру зносу молотків збільшується крупність продуктів дроблення. Цей недолік усунуто в багаторядних молоткових дробарках інших конструкцій, в яких передбачена можливість регулювання величини зазору за рахунок рухливості решітки.