А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електроаналіз

Електроаналіз широко застосовують в лабораторній практиці, особливо при аналізі сплавів. Його використовують так само, як метод поділу різних речовин, присутніх в розчині, і як метод концентрації та збагачення.

Електроаналіз широко застосовують в лабораторній практиці, особливо при аналізі сплавів. Його також використовують як метод поділу різних речовин, присутніх в розчині, і як метод концентрації та збагачення. В останньому випадку електроаналіз поєднується зазвичай з іншими, більш чутливими методами аналізу (рентгенівський аналіз, полярографія, Куло-пометрія), замінюючи хімічні методи концентрування, пов'язані з трудомісткими операціями осадження, фільтрування та випарювання.

Електроаналіз отримує все зростаюче застосування в заводських лабораторіях, де він поступово витісняє ряд колишніх об'ємних і вагових методів.

Електроаналіз застосуємо і для суміші катіонів металів. Відповідним чином підбираючи робоча напруга на клемах гальванічної ванни, вдається послідовно виділяти окремі метали з суміші їх катіонів. Звідси виникає можливість кількісного визначення кожного з них.

Електроаналіз застосовують головним чином при визначенні змісту металевих іонів, здатних виділятися на катоді у вигляді компактного осаду. У ряді випадків використовують можливість утворення опадів на аноді.

Електроаналіз широко застосовують в лабораторній практиці, особливо при аналізі сплавів. Його також використовують як метод поділу різних речовин, присутніх в розчині, і як метод концентрації та збагачення. В останньому випадку електроаналіз поєднується зазвичай з іншими, більш чутливими методами аналізу (рентгенівський аналіз, полярографія, Куло-нометра), замінюючи хімічні методи концентрування, пов'язані з трудомісткими операціями осадження, фільтрування та випарювання.

Електроаналіз заснований на виділенні металів електричним струмом і зважуванні отриманого на електроді осаду металів.

Електроаналіз застосовується головним чином для дуже точного визначення деяких металів.

Електроаналіз заснований на виділенні металів електричним струмом і зважуванні отриманого на електроді осаду металів.

Електроаналіз застосовується головним чином для дуже точного визначення деяких металів.

Електроаналіз - це такий метод кількісного аналізу, в якому визначається компонент під дією електричного струму виділяється на одному з електродів електролізної камери, після чого його кількість визначають ваговим способом.

Електроаналіз на графітових електродах може бути використаний для визначення заміщених органічних речовин за швидкістю їх анодного окислення або катодного відновлення. У роботі[58]запропоновано визначати на скловуглецю сйінецорганіческіе з'єднання по току їх відновлення. при окисленні діетілдітіокарбоната в розчинах з рН 4 5 - 6 5 спостерігаються дві хвилі[37 с.

Електроаналіз застосовується переважно для визначення вмісту металевих іонів, що виділяються у вигляді компактного металу на катоді. У ряді випадків використовують освіту відповідних опадів на аноді.

Електроаналіз широко застосовується в лабораторній практиці, особливо при аналізі сплавів. Він використовується так само, як метод поділу різних речовин, присутніх в розчині, і як метод концентрації та збагачення. В останньому випадку електроаналіз поєднується зазвичай з іншими, більш чутливими методами аналізу (рентгенівський аналіз, полярографія, кулонометрія), замінюючи хімічні методи концентрування, пов'язані з трудомісткими операціями осадження, фільтрування та випарювання.

Електроаналіз застосовується головним чином при визначенні змісту металевих іонів, здатних виділятися на катоді у вигляді компактного осаду. У ряді випадків використовують можливість утворення відповідних опадів на аноді.

Електроаналіз широко застосовується в лабораторній практиці, особливо при аналізі сплавів. Він використовується також як метод, поділу різних речовин, присутніх в розчині, і як метод концентрації та збагачення. В останньому випадку електроаналіз поєднується зазвичай з іншими, більш чутливими методами аналізу (рентгенівський аналіз, полярографія, кулони-метрія), замінюючи хімічні методи концентрування, пов'язані з трудомісткими операціями осадження, фільтрування та випарювання.

Електроаналіз застосовують головним чином при визначенні змісту металевих іонів, здатних виділятися на катоді у вигляді компактного осаду. У ряді випадків використовують можливість утворення опадів на аноді.

Електроаналіз застосовують головним чином при визначенні змісту металевих іонів, здатних виділятися на катоді у вигляді 14омпактного осаду. У ряді випадків використовують можливість утворення опадів на аноді.

Сітчасті електроди. Електроаналіз міді прийнятий майже повсюдно і особливо на електрометалургійних заводах, так як мідь визначається дуже легко і повністю відділяється від інших катіонів в розчині. Найчастіше мідь виділяється з сірчанокислого, з азотнокислого або з аміачного розчину.

Електроаналіз розчинів, що містять тільки один визначається компонент, проводять - при постійній силі струму. При цьому в міру його виділення і викликаного цим виснаження розчину поступово змінюється потенціал електрода. При заданій силі струму потенціал катода зміщується в бік більш від'ємних значень.

Електроаналіз розчинів, що містять тільки один визначається компонент, проводять при постійній силі струму. Flpi цьому у міру його виділення і викликаного цим виснаження розчину постелений ю змінюється потенціал електрода. При заданій силі струму потенціал катода зміщується в бік більш негативних значень.

Електроаналіз розчинів, що містять тільки один визначається компонент, проводять при постійній силі струму. При цьому в міру його виділення і виснаження розчину поступово змінюється потенціал електрода. При заданій силі струму потенціал катода зміщується в бік більш негативних, а потенціал анода - більш позитивних значень.

Електроаналіз розчинів, що містять тільки один визначається компонент, проводять при постійній силі струму. При цьому ТТО міру його виділення і виснаження розчину поступово змінюється потенціал електрода. При заданій силі струму потенціал катода зміщується в бік більш негативних, а потенціал анода - більш позитивних значень.

Електроаналіз розчинів, що містять тільки один визначається компонент, проводять при постійній силі струму. При цьому в міру його виділення і викликаного цим виснаження розчину поступово змінюється потенціал електрода. При заданій силі струму потенціал катода зміщується в бік більше негативних, а по-тенціі.

Сітчасті електроди. Для електроаналіза з перемішуванням або так званого швидкого електролізу застосовуються особливі штативи, що закріплюють анод так, що він може швидко обертатися навколо своєї осі; іноді для перемішування служить особлива мешалка.

Методи електроаналіза засновані на виділенні з розчинів електролітів речовин, що осідають на електродах при проходженні через розчин постійного електричного струму.

методи електроаналіза засновані на точному вимірі ваги визначається речовини або його складових частин, що виділяються в хімічно чистому стані або у вигляді осаду на занурених у розчин, що аналізується електродах при проходженні через розчин постійного електричного струму.

Тривалість електроаналіза визначається виключно емпірично. Лише порівняно рідко, а саме, при електролізі простих солей благородних металів, витрата струму буває близьким до теоретично обчисленому. за закону Faraday a, 1 ампер /год виділяє 00373 г зквіз.

Метод електроаналіза при постійній силі струму не рекомендується для аналізу розчинів, що містять різні іони. При зміні потенціалу електрода може бути досягнуто таке його значення, при якому поряд з розрядом визначаються іонів почнеться розряд інших іонів, присутніх в тому ж розчині, і склад осаду буде невизначеним.

Розділ електроаналіза розширено: додані методи потенціометрії, кондуктометрії, кулонометрии, полярографии, амперометрического титрування. В розділ оптичних методів аналізу, крім колориметрии, поміщені завдання по фотоколориметрії, спектрофотометрії та спектральному аналізу. Введено нові розділи радіоактивних методів аналізу і фізико-хімічних методів розділення речовин. Дещо розширено розділ розчинності опадів і введений ряд нових завдань в розділ об'ємного аналізу.

Метод електроаналіза при постійній силі струму не рекомендується для аналізу розчинів, що містять різні іони. У подібних випадках більш відмінкові ре.

Метод електроаналіза при постійній силі струму не рекомендується для аналізу розчинів, що містять різні сорти іонів. При зміні потенціалу електрода може бути досягнуто таке його значення, при якому поряд з розрядом визначаються іонів почнеться розряд інших іонів, присутніх в тому ж розчині, і склад осаду буде невизначеним.

Метод електроаналіза при постійній силі струму не рекомендується для аналізу розчинів, що містять різні сорти іонів. При зміні потенціалу електрода може бути досягнуто таке його значення, при якому поряд з розрядом визначаються іонів почнеться розряд інших іонів, присутніх в тому ж розчині, і склад осаду буде невизначеним. У подібних випадках більш надійні результати дає метод електроаналіза, при якому постійної підтримується чи не сила струму, а потенціал електрода, причому величину потенціалу вибирають так, щоб забезпечити розряд тільки одного сорту іонів. Це можна зробити, якщо відомі якісний склад аналізованого розчину і електрохімічні характеристики присутніх в ньому іонів.

До електроаналізу відноситься також метод полярографії, заснований на вивченні поляризаційних кривих.

При електроаналізе велике значення має характер виділяється осаду.

Ртутний катод. При електроаналізе велике значення має характер виділяється осаду. Для отримання правильних результатів аналізу опади, виділені в результаті електролізу, повинні відповідати таким вимогам.

У електроаналізе при побічних процесах виділення кисню на аноді і водню на катоді як деполяризатором застосовують гідразин, гідроксил-ампн, нек-риє органічні сполуки, в тому числі кислоти.

У електроаналізе застосовуються виключно водні розчини солей металів в нейтральній, кислої або лужної середовищі.

При електроаналізе визначають масу осаду, що утворився на електроді в результаті протікання кількості електрики, достатнього для повного, або практично повного, виділення даної речовини. Якщо хімічний склад осаду відомий, неважко по його масі розрахувати зміст визначається речовини в вихідному розчині. Частина струму може піти на інші електродні реакції за тієї умови, що вони не змінять складу осаду і не порушать його компактності і міцності зчеплення з електродом.

При електроаналізе велике значення має характер виділяється осаду.

При електроаналізе, наприклад латуні, одночасно з виділенням міді на катоді можливо отримати на аноді РЬОа з домішки свинцю, що міститься в латуні.

При електроаналізе велике значення має характер виділяється осаду.

При електроаналізе визначають масу осаду, що утворився на електроді в результаті протікання кількості електрики, достатнього для повного, або практично повного, виділення даної речовини. Якщо хімічний склад осаду відомий, неважко по його масі розрахувати зміст визначається речовини в вихідному розчині. Частина струму може піти на інші електродні реакції за тієї умови, що вони не змінять складу осаду і не порушать його компактності і міцності зчеплення з електродом.

При електроаналізе визначають вагу осаду, що утворився на електроді в результаті протікання кількості електрики, достатнього для повного, або практично повного, виділення даної речовини. Знаючи хімічний склад осаду, неважко по його вазі розрахувати зміст визначається речовини в вихідному розчині, а отже, і його концентрацію. Частина струму може піти на інші електродні реакції за тієї умови, що вони не змінять складу осаду і не порушать ні його компактності, ні міцності зчеплення з електродом.

Штатив для прискореного електролізу. | Штатив для прискореного електролізу. У прискореному електроаналізе з сітчастим катодом для перемішування застосовується спіральний анод, який з великим ефектом може бути замінений хвилеподібно зігнутим платиновим диском. Зручні штативи для швидкого електроаналіза, забезпечені моторами, сконструйовані A.

При електроаналізе більшості металевих іонів застосовують платиновий циліндричний сітчастий катод, який замінюють на ртутний в разі визначення змісту іонів лужних або лужноземельних металів. Аноди виготовляють також з платини; вони мають вигляд спіралі та їх поміщають всередині циліндричних катодів. В ході електроаналіза розчин, як правило, енергійно перемішують (наприклад, спіральним анодом), що прискорює процес. Підвищення температури теж прискорює електроаналіз.

При електроаналізе більшості металевих іонів застосовують платинові циліндричні сітчасті катоди, які замінюють на ртутні, коли потрібно визначити вміст іонів лужних або лужноземельних металів. Аноди виготовляють зазвичай-з платини; вони мають вигляд спіралі та їх поміщають всередині циліндричних катодів. В ході електроаналіза для прискорення процесу розчин, як правило, енергійно перемішують, часто спіральним анодом. З цією ж метою аналіз ведуть при підвищеній температурі.

Основний прийом електроаналіза полягає в осадженні металу з аналізованого розчину на заздалегідь зваженому катоді і у визначенні ваги цього осаду. Тому умови електроаналіза підбираються таким чином, щоб опади добре трималися на катоді і не піддавалися швидкому окисленню на повітрі; підлягає осадження метал повинен бути повністю виділений і не повинен захоплювати з собою будь-яких домішок.

У практиці електроаналіза доводиться найчастіше зустрічатися з виділенням водню на катоді і кисню на аноді. У табл. 18 наведені дані, що показують величини перенапруги водню і кисню на різних електродах при малих щільності струму.