А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Екстракційна кристалізація

Екстракційна кристалізація з використанням сечовини або тіосечовини включає один важливий етап, на якому змінюється агрегатний стан сечовини (компонента-носія), що переходить із твердої в рідку (розчинену) фазу, що необхідно для забезпечення рециркуляції. Це передбачає процеси поділу (фільтрування, центрифугування) і транспортування твердих аддуктов.

Кристалізатори з застосуванням рідкого хладоагента без мішалки. Екстракційна кристалізація нагадує за зовнішніми ознаками кристалізацію з використанням рідкого холодоагенту, безпосередньо вводиться в концентрований розчин речовини. Істотна відмінність - хладоагент повинен бути одночасно і екстрагентом по відношенню до певних домішок. В процесі екстракційної кристалізації відбувається накопичення домішок в хладоагентов-екстрагенті в результаті розподілу їх як між екстрагентом і водним розчином, так і між кристалами і екстрагентів.

Екстракційна кристалізація допомогою аддуктообраз'ва - ня з сечовиною є одним з найбільш сучасних вдалих промислових методів розділення сумішей. Цей процес являє практично селективне видалення прямоцепочечних вуглеводневих компонентів з фракцій, починаючи від бензинових і закінчуючи важкими дистилятами. Прикладами деяких найбільш важливих випадків застосування цього методу в перевірених в масштабах досвідченого заводу виробництвах є: отримання чистих нормальних парафінів, виділення а-олефінів з крекірованного сировини, виробництво дизельного і реактивного палив з низькою температурою плавлення, отримання основних складових мастила, бензину з підвищеним октановим числом і високоякісного дизельного масла і ін. У всіх зазначених виробництвах примі - ється проста установка циклічної дії.

Для екстракційної кристалізації використовують аналогічні розчинники, головним чином метанол. Отримані кристалічні сполуки розкладають нагріванням з водою для виділення чистих вуглеводнів.

Кристалізатори з застосуванням рідкого холодоагенту без мішалки. У екстракційної кристалізації поєднуються два методи розділення і очищення речовини: екстракція і кристалізація. Якщо їх застосовувати індивідуально, спочатку екстракцію, а потім кристалізацію, то ступінь очищення речовини від окремих домішок буде менше.

Загальна методика такої екстракційної кристалізації описана на стор.

Основна проблема в розрахунках процесів поділу багатокомпонентних систем реагентів методом екстракційної кристалізації полягає у визначенні мольних часток X t в матковій розчині і У; в твердому комплексі. Ці величини можна визначити з матеріального балансу за допомогою рівнянь (336), (337), (338) і шляхом висловлення кількостей реагентів ставленням (1 - Z) моль розчинених речовин в початковому розчині до 1 моль не бере участі в реакції розчинника, так як кількість останнього залишається незміненим в ході процесу.

Залежність температур. Для отримання n - ксилолу вивчалися процеси кристалізації при низькій температурі, екстракційна кристалізація з СС14 і з комплексами Ni (SCN) 2 Y піколін і сульфування.

Фізичні властивості ізомерних ксилолов і етилбензолу. Для отримання n - ксилолу вивчалися процеси кристалізації при низькій температурі, екстракційна кристалізація з СС1Л і з комплексами Ni (SCN) 2 - Y піколін і сульфування.

Схема керованої кристалізації. а-зонна плавка. /- До початку процесу. 2 - е однією зоною розплаву, що переміщається уздовж зливка. 3 - є декількома одночасно переміщаються зонами розплаву. б-спрямована кристалізація. 4-до початку процесу. 5-прі проведенні процесу. У таких варіантах кристаллизационного концентрування, як спрямована кристалізація водно-сольових евтектики і екстракційна кристалізація, важливу роль відіграють процеси хімічного і електрохімічного взаємодії домішок з розчинником (водою) або розплавленим екстрагентом. Тут, як і в деяких інших випадках, концентрування є фізико-хімічним, що лише підтверджує взаємодоповнюючий характер фізичних і хімічних методів аналітичного збагачення.

Подібним же чином була вивчена нафтенова фракція, виділена з деароматізірованного і депарафінізі-рованного дистиляту трансформаторного масла шляхом екстракційної кристалізації.

Елемент кристалічної решітки клатрата Ni (CN 2NH3 - C6H6. Процес дає можливість отримати - ксилол зі ступенем чистоти 98%, достатній для виробництва терефталевой кислоти, застосовуючи багаторазову екстракційну кристалізацію; при цьому концентрується також ж-ксилол. Елемент кристалічної решітки клатрата Ni ( CN nNH3 - C6H6. Процес дає можливість отримати n - ксилол зі ступенем чистоти 98%, достатній для виробництва терефталевой кислоти, застосовуючи багаторазову екстракційну кристалізацію; при цьому концентрується також ж-ксилол.

Особливим типом поділу, в якому існує система рідина - тверде речовина, є метод, відомий в нафтовій промисловості під назвою екстракційної кристалізації; він заснований на утворенні з'єднань включення.

Це залежить від кількості знаходяться у вихідній суміші інших компонентів, здатних створювати аддукти, і від числа ступенів процесу екстракційної кристалізації.

в даний час алкани можна отримувати практично в необмеженій кількості з природного газу і нафти. Поряд з перегонкою в нафтохімічній промисловості розроблені і застосовуються з-часові методи (насамперед для відділення я-алканів), такі як екстракційна кристалізація з сечовиною або використання молекулярних сит. Однак виділення індивідуальних сполук зі збільшенням в них числа атомів вуглецю стає все більш важким завданням, оскільки при цьому різко зростає число ізомерних сполук і одночасно зменшуються відмінності в їх фізичні властивості. Тому для отримання певних алканів в багатьох випадках доводиться залучати синтетичні методи.

Екстракційна кристалізація нагадує за зовнішніми ознаками кристалізацію з використанням рідкого холодоагенту, безпосередньо вводиться в концентрований розчин речовини. Істотна відмінність - хладоагент повинен бути одночасно і екстрагентом по відношенню до певних домішок. В процесі екстракційної кристалізації відбувається накопичення домішок в хладоагентов-екстрагенті в результаті розподілу їх як між екстрагентом і водним розчином, так і між кристалами і екстрагентів.

Взагалі, для цього методу необхідна рециркуляция значних кількостей сечовини. Повне виділення 1 кг і-октану екстракційної кристалізацією за допомогою сечовини вимагає 3 Вага 6 кг останньої, а для виділення 1 кг цетана - 3 1 кг.

Взагалі, для цього методу необхідна рециркуляция значних кількостей сечовини. Повне виділення 1 кг w - оьтана екстракційної кристалізацією за допомогою сечовини вимагає 3 Вага 6 кг останньої, а для виділення 1 кг цетана - 3 1 кг.

Зовсім недавно з'явився процес, який використовує адсорбцію на синтетичних цеолітах. Цей метод, ідею якого вперше подав Баррер (Англія), нагадує за своїми результатами методику екстракційної кристалізації (стор. У той час як добре відомі процеси поділу, наприклад адсорбція і дистиляція, засновані на відмінності молекул за типом і розмірами лроцесс освіти ад продуктів (аддуктообра тання, або аддуктаціі) засновані на відмінності молекул за розміром і формою. Наприклад, при утворенні комплексів з канальної структурою такими речовинами, як сечовина, тіосечовина, 4 4 -дінітродіфеніл, циклодекстрини, дезоксіхоле-вая кислота, спірохромани, три-о -тімотід, заміщені трифенил-метан та інші речовини, повнота реакції і вибірковість процесу поділу визначається поперечним перерізом і довжиною екстрагуються молекули. Так, в решітку, утворену гідратами вуглеводнів або гідрохінон можуть бути включені молекули невеликого розміру з формою, близькою до сферичної, в тому числі молекули благородних газів. Застосування методів екстракційної кристалізації іноді дозволяє розділити гази і рідини, які не можна розділити звичайними методами, причому гази, рідини і парафінові тверді речовини в цьому процесі утворюють з'єднання в більш зручній для виділення формі.