А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - підходяща модель

Вибір відповідної моделі за результатами рішення, наприклад щодо максимального правдоподібності сильно ускладнюється тим, що самі результати при поганій обумовленості завдання сильно залежать від вхідних даних.

Важливим питанням є вибір відповідної моделі режиму роботи електростанцій для визначення паливних витрат, показників використання теплоенергетичних установок і аналізу режимних вимог до них. Строго кажучи, при цьому має бути розглянуто 365 різних добових графіків навантаження. Очевидно, такий розрахунок неправомірне через похибки вихідної інформації і досить трудомісткий. Зважаючи на це алгоритм обчислювального комплексу передбачає застосування двох методів еквівалентування, які дозволяють без істотної для вирішення даного завдання похибки різко скоротити обсяг обчислень.

Статистиків цікавить перш за все вибір відповідної моделі (чи повинна вона бути виду А Вхх, або Л (Вхх) СХХ 2 або більш складної), а потім проведення формальних статистичних тестів. Не варто проте з цього робити висновок, що використані вище моделі вичерпують повністю винахідливість статистиків і математиків.

Необхідно уявляти, що існують значні труднощі у виборі відповідних моделей для таких експериментів та інтерпретації результатів, які при цьому виходять. Так, при перегрупування диола (40) показано, що мігрує саме Me, а не Ph, як можна було б очікувати з наведеного вище ряду.

На кожному етапі прийняття рішень виконується діалог з ЛПР, вибір відповідної моделі рішення задачі комбінаторної оптимізації з керуванням і коригуванням стратегії вирішення. Після того, як обрана і зафіксована конкретна оптимізаційна задача, ставиться питання про вибір тієї чи іншої моделі яка ототожнюється з комбінаторної завданням дискретної оптимізації.

Обговоривши в загальному статистичні характеристики змінних в часі багатоколійні каналів через кореляційні функції, описані в розділі141 тепер розглянемо вплив характеристик сигналів на вибір відповідної моделі каналу.

Нижче будуть розглянуті різні типи потоків відмов промислових автоматичних систем, що входять в них пристроїв і елементів і приведені деякі міркування, керуючись якими можна зробити вибір відповідної моделі. Необхідно тільки мати на увазі що наведені міркування не є доказами. Вони можуть служити лише передумовою для висунення гіпотези про форму потоку, яка потребує перевірки.

Зауважимо, що завдання оптимального планування завантаження ПС, що працюють в мультипрограммном режимі є найчастіше досить складними і їх успішне вирішення пов'язане з необхідністю подолання цілого ряду труднощів: вибір відповідної моделі задачі планування; вибір і обгрунтування використовуваного при вирішенні завдання критерію оптимізації, встановлення розумних обмежень на витрати деяких ресурсів, які будуть супроводжувати обчислювальний процес при реалізації шуканого оптимального плану роботи системи та ін. В § 9 глави 4 ми зупинимося на рішенні одним із завдань планування такого типу.

У формулюваннях завдань по теорії ймовірностей, призначених для вправ, досить часто наводиться тільки опис досвіду або явища, а повна математична формулювання не дається. Передбачається, що рішення має складатися з двох частин: 1) вибір відповідної моделі для опису даного в умові завдання досвіду і математична формулювання завдання; 2) рішення математичної задачі.

Що ж до цих передумов, то єдиний об'єкт досліджень теоретичної фізики - природа - настільки складний, що повне розгляд по суті будь-якого явища. Тому те, чим насправді займається теоретична фізика, це не стільки безпосередньо природні об'єкти і їх відносини, скільки штучно конструюються моделі які виходять з природних об'єктів, якщо абстрагуватися від усіх деталей, що не істотних для даного явища, і зберегти тільки його основні визначальні риси. Природно, що вибір відповідної моделі - а це є дія не логічне, а інтуїтивне - грає при цьому надзвичайно істотну роль, ніж та повинен обмежувати значення інтуїтивного мислення в теоретичній фізиці.

В'язкість розчину залежить як від маси, так і від розмірів частинок розчиненої речовини. Для випадку гнучких ланцюгів співвідношення між ними, як це очевидно з вищесказаного, досить важко точно встановити; необхідні подальші уточнення, щоб просунутися у вирішенні теоретичних проблем. Наступне наближення стосується вибору відповідної моделі за допомогою якої можна було б уявити протягом розчинника всередині і навколо полімерних клубків. Були запропоновані в якості моделей щільні кулі послідовність пов'язаних між собою центрів гідродинамічного збурення (модель типу перлове намисто, клубок, крізь який вільно протікає розчинник), а також пористий сферичний рій сегментів.

Проведення такого порівняння доцільно і з точки зору мінімізації зусиль з перепідготовки користувачів і адаптації існуючих фондів даних і їх джерел. Якщо на момент вибору вже існує якась організація даних, вибір відповідної моделі дозволить подолати консерватизм користувачів. Зауважимо, що реорганізація фондів даних і засобів їх збору в загальному випадку - нетривіальне завдання.