А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Експериментальне дослідження - сила

Експериментальні дослідження сил, що діють на задній поверхні інструменту при обробці ВКПМ, показали, що, по-перше, значення сили на задній поверхні становить в межах від 30 до 50% від значення сили Рг, і тому не враховувати, її в практичних розрахунках можна.

Експериментальні дослідження сил, що діють на такого роду крила, виконані Гольст[Hoist E.

Експериментальне дослідження сили удару струменів рідини об перешкоду в умовах, максимально наближених до забійним.

У статті розглянуто спосіб експериментального дослідження сил тертя в механізмі поршневого насоса з двигуном постійного струму в залежності від навантаження. Результати роботи використані при проектуванні малошумних поршневих насосів на малі подачі.

У цьому розділі наводяться результати експериментального дослідження сили різання при протягуванні жароміцних і титанового матеріалів.

Великий, вельми складною і цікавою проблемою є вивчення сил і течій, що виникають при несиметричному вході у воду тіл обертання. Експериментальні дослідження сил за допомогою тензометри-чеських вимірювань і швидкісні кінозйомки дозволяють вивчити явище в кожному конкретному випадку, однак досі немає загальної кількісної теорії.

Розглядаються наступні нелінійні функції: гіпотеза про незалежність величини сили тертя від швидкості, тертя при недосконалою пружності, тертя при недосконалою пружності з прискоренням. Названі залежності отримані в різний час і відображають певні концепції як на фізичну природу зовнішнього тертя, так і на методи експериментальних досліджень сили зовнішнього тертя.

Для встановлення ступеня впливу розрідження на величину сили тертя між поверхнями ковзання і перевірки достовірності отриманих теоретичним шляхом аналітичних залежностей було проведено експериментальне дослідження сили тертя.

У всіх цих випадках вирішальну роль відіграють сили, з якими середовище діє на тіло, що рухається. Завдання визначення цих сил є досить складною. Тому особливого значення набуває експериментальне дослідження сил, з якими середовище діє на рухоме в ній тіло.

У всіх цих випадках вирішальну роль відіграють сили, з якими середовище діє на тіло, що рухається. Теоретичний розрахунок цих сил є досить складним завданням. Тому велике значення набуває експериментальне дослідження сил, з якими середовище діє на рухоме в ній тіло. При цьому користуються твердженням, про який ми вже згадували (§ 44), а саме, що середовище діє на рухоме в ній тіло з такими ж силами, з якими діяв би падаючий на нерухоме тіло потік тієї ж середовища, якщо швидкості тіла в першому випадку і потоку в другому рівні за величиною і протилежні за напрямком. В основі цього твердження лежить принцип відносності руху, згідно з яким всі фізичні явища, що виникають між двома тілами, можуть залежати тільки від відносної швидкості руху цих тіл. Тому для визначення сил, що виникають при русі в повітрі, тіло закріплюється за допомогою динамометрів в аеродинамічній трубі, в якій створюється рівномірний потік повітря.

Сила тертя в ущільненнях залежить від багатьох факторів: від матеріалу ущільнюючих пристроїв, якості їх обробки, відносної швидкості руху тіл, що труться, тиску в робочому циліндрі, під дією якого ущільнення притискаються до напрямних, площі контакту, сили натягу, коефіцієнта тертя, в свою чергу, залежить від багатьох факторів. Питання тертя в пневматичних системах дуже мало вивчені. Разом з тим, як показує практика, сили тертя істотно впливають на динаміку пневматичної системи. У ряді організацій проводяться роботи з експериментального дослідження сил тертя в пневматичних приводах.