А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Експериментальне аналітичне дослідження

Експериментальні та аналітичні дослідження Т.П. Жузе, С.Л. Зак-са, Г.С. Степанової, В.В. Юшкіна, а також Газопромислове практика свідчать про те, що на завершальній стадії розробки ГКР зміст С, в видобувається газі становить від 50 - 70 до 10 - 30% вмісту, зафіксованого в період початку розробки родовища. Згадаймо, що на завершальній стадії розробки більшості ГКР видобувається всього 3 - 5% видобутих запасів конденсату.

Динаміка вмісту С в продукції в залежності від кількості обсягів пір V прокачаного через пласт сухого газу. | Зміст в продукції С5 при закачуванні і відборі газу через різні (крива I і одну (крива 2 свердловину. Експериментальні та аналітичні дослідження Т.П. Жузе, С.Л. Зак-са, Г.С. Степанової, В.В. Юшкіна , а також Газопромислове практика свідчать про те, що на завершальній стадії розробки ГКР зміст С5 в видобувається газі становить від 50 - 70 до 10 - 30% вмісту, зафіксованого в період початку розробки родовища. Абсолютні величини змісту фракції С5 в видобувається газі при пластових тисках нижче 10 - 15 МПа коливаються від 30 - 50 до 80 - 100 г /м3 тобто є відносно низькими. Згадаймо, що на завершальній стадії розробки більшості ГКР видобувається всього 3 - 5% видобутих запасів конденсату.

Експериментальні та аналітичні дослідження ВНИИГАЗа підтвердили, що при закачування в виснажений газоконденсатний пласт агента, що містить підвищену в порівнянні з рівноважною пластової газовою фазою кількість проміжних компонентів, відбувається інтенсивне розчинення цих компонентів в пластовій рідкій фазі - випав конденсаті. Якщо через ділянку виснаженого пласта прокачати певний обсяг такого агента, то можливо збільшити насиченість пласта вуглеводневої рідкої фазою вище порога гідродинамічної рухливості, тобто створити умови для фільтрації випав конденсату в складі рідкої вуглеводневої фази.

Експериментальні та аналітичні дослідження ВНИИГАЗа намітили напрямок, в якому, мабуть, доцільно просуватися в бліжайшіе1 роки при проектуванні розробки нафтових оторочек ГКР. Це застосування розчинників, які можуть бути отримані на сировинній базі газоконденсатной зони, для здійснення процесу витіснення нафти нафтової зони.

Зміна параметрів при прокачуванні збагаченого газу через модель пласта /- коефіцієнт вилучення С5. 2 - щільність. 3 - насиченість. Комплексні експериментальні та аналітичні дослідження показали, що випав конденсат може бути витягнутий з пласта шляхом прокачування газу, збагаченого етаном, пропаном, бутаном, і подальшого витіснення суміші сухим (пластовим) газом.

Експериментальні та аналітичні дослідження ВНИИГАЗа намітили напрямок, в якому, мабуть, доцільно просуватися в найближчі роки при проектуванні розробки нафтових оторочек ГКР. Це застосування розчинників, які можуть бути отримані на сировинній базі газоконденсатной зони, для здійснення процесу витіснення нафти нафтової зони.

Експериментальні та аналітичні дослідження динамічного деформування і руйнування гірських порід по енергії удару А у mv2 /2 маси тп qL /g, вдаряються об породу з початковою швидкістю v du /dt, лише дуже наближено відображають процес руйнування породи зубцями шарошечні доліт.
  Експериментальні та аналітичні дослідження динаміки роботи регулятора дозволили встановити, що величина регульованого тиску РЦД має тенденцію до зменшення при збільшенні перепаду тиску Ss.

Одночасно експериментальні та аналітичні дослідження процесу сушіння є основою для подальшого розвитку теорії подібності.

Розглядаються експериментальні та аналітичні дослідження фазового стану модельної системи, що імітує пластову суміш Астраханського місце народження. Результати дослідження показують, що пластовий флюїд знаходиться Б однофазном газоподібному стані.

Номограма для визначення середнього теплового опору шипового екрану Л. Результати експериментальних і аналітичних досліджень, викладені в четвертому розділі, дозволяють розраховувати температури, локальні і загальну щільності теплового потоку в шиповому екрані залежно від температури факела, кількості шлаку і його в'язкості, розмірів і розташування шипів , а також теплопровідності матеріалу шипів і набивання. Для цієї мети в основному використовуються рішення одновимірної задачі розподілу температур в шиповому екрані з відповідними експериментальними і аналітичними поправками, що дозволяють пов'язати поля температур і теплових потоків в ньому зі станом шлакового покриття і зміною коефіцієнтів теплопровідності матеріалу залежно від температури.

Поєднання експериментальних і аналітичних досліджень дозволяє вирішувати завдання, що виникають в інженерній практиці і в теоретичних дослідженнях.

Результати експериментальних і аналітичних досліджень ВНИИГАЗа, а також техніко-економічних розрахунків свідчать про те, що технологічні процеси розробки запасів видав.

Проведено експериментальне та аналітичне дослідження перехідних характеристик ректифікаційної колони з п'ятьма тарілками при ступінчастому зміні складу парів харчування. Наводяться результати визначення перехідних характеристик тарілок 1 2 і 5; показано, що теоретичні розрахунки підтверджуються експериментом.

Діаграма фазового стану пластової суміші КГ КМ (скв. 9 інтервал перфорації 4838 - 4909 м, qK 1207см3 /м3. | Недонасищенность пластової суміші по розрізу продуктивної товщі К Р КМ. Таким чином, експериментальні та аналітичні дослідження на установках фазових рівноваг вказують на те , що пластова суміш Карачаганакского родовища від покрівлі (3560 м, скв. 
На підставі результатів експериментальних і аналітичних досліджень запропоновано декілька значно ефективніших, ніж розробка на виснаження, варіантів технологічного процесу вилучення залишкових запасів вуглеводневої конденсату ГКР і запасів нафти НГКР.

До теперішнього часу проведено численні експериментальні і аналітичні дослідження, присвячені витіснення газу водою з пористих середовищ. Все це зумовлює актуальність досліджень механізму витіснення газу водою з пористих середовищ з метою вивчення можливих шляхів збільшення газоотдачи пластів.

Книга є результатом узагальнення експериментальних і аналітичних досліджень автора, а також досліджень комбінованої сушки, проведених його учнями - В. А. Даниловим, В. В. Івановим, В. В.Мі-Шуков під керівництвом автора.

Досвід розробки Карадазького ГКР, експериментальні та аналітичні дослідження ВНИИГАЗа дозволяють обгрунтувати варіанти розробки ГКР і НГКР, які забезпечують більш високі, ніж при виснаженні, коефіцієнти вилучення конденсату і нафти. Варіанти технології вилучення конденсату і нафти досить економічні і можуть бути здійснені на пізній стадії розробки родовища з використанням ресурсів, придатних для закачування промислових газів або продуктів газопереробного комплексу, одержуваних на базі промислового газу і конденсату.

У третьому розділі наведені результати експериментальних і аналітичних досліджень і оптимізації трьох-гідромоніторної схеми промивання з подовженими насадками.

У збірнику представлені статті по експериментальним і аналітичним дослідженням тонких структурних змін і механізмів внутрішнього тертя. Висвітлено можливості засобів автоматичних вимірювань і моделювання микропроцессов із застосуванням ЕОМ.

Зрозуміло, що в разі можливості та експериментальні та аналітичні дослідження повинні зіставлятися з результатами дослідів в системах, причому обмежені можливості експериментування в реальних системах змушують часто продовжувати ці досліди на моделях, параметри яких повинні коректуватися на підставі дослідів в системах. Ніякого протиставлення одного вила досліджень іншому, зрозуміло, не може бути; всі вони повинні взаємно доповнювати один одного.

Івано-Франківський інститут нафти і газу) були проведені експериментальні та аналітичні дослідження впливу розміщення секції ЛІТ на частотно-амплітудні характеристики коливань бурильної колони За їх даними, в діапазоні частот 4 - 6 Гц, що відповідає частоті обертання долота 80 - 120 об /хв, колона з секцією ЛБТ в 1 + 1 - 1 | 8 р за м'якше бурильної колони, скомпонована тільки СБТ , що дає можливість збільшити частоту обертання долота без додаткового ризику поломок бурильних грубий і їх з'єднань. Крім того, такі характеристики сприяють більш повному використанню ресурсу долота в процесі буріння. це дозволило П. І. Огороднікова і іншим авторам зробити важливі для практики буріння висновки про те, що установка в компонуванні бурильної колони секції ЛБТ достатньої довжини за своїм динамічному впливу на коливальні процеси аналогічна включенню верхнього амортизатора. Вона зменшує взаємний вплив коливань в секціях колони вище; і нижче ЛБТ і покращує процес механічного буріння.

Характер цієї функціональної залежності встановити складно, і потрібні спеціальні експериментальні та аналітичні дослідження.

В подальші періоди розвитку вчення про точність характеризуються широким проведенням експериментальних і аналітичних досліджень, а також залученням теоретичних і прикладних наук для вирішення конкретних завдань.

У другому розділі Юкава і його колеги звертаються до експериментальних і аналітичних досліджень крихкого руйнування великих обертових деталей і пропонують методику їх розрахунку. В основу їх методики покладено облік впливу напруженого і деформованого стану окремих ділянок на поведінку матеріалів з дефектами. Вони приходять до висновку, що для повного розуміння процесу ініціювання та поширення тріщин необхідно проводити подальші дослідження факторів, що впливають на крихке руйнування, і їх взаємозв'язку.

На закінчення відзначимо, що в даний час у ВНИИГАЗе ведуться експериментальні та аналітичні дослідження з метою створення методів розробки газоконденсатних родовищ, що забезпечують видобуток в тому числі такого з перерахованих видів важко видобувних запасів, як розсіяні рідкі вуглеводні. Про можливість вилучення цих вуглеводнів навіть при відборі запасів на режимі виснаження свідчить, зокрема, історія експлуатації багатьох свердловин Вуктильського ГКР, розташованих поза полігонів, де ведеться нагнітання сухого газу. На рис. 6 показані типові графіки видобутку рідких вуглеводнів, що є додатковою по відношенню до конденсату, вступнику в складі рівноважної газової фази.

У цій главі, поряд з рекомендованою методикою проектування представлені результати експериментальних і аналітичних досліджень крихкого руйнування потужних роторних машин. Основу рекомендованої методики проектування складає визначення впливу напружень та деформацій на опір руйнуванню матеріалів з дефектами. Для повного розуміння процесу ініціювання та поширення тріщини необхідні подальші дослідження ряду факторів і їх взаємозв'язків. Нижче наведено перелік найбільш важливих проблем, по яких необхідно провести додаткові дослідження. Хоча за більшістю з них дослідження повинні носити експериментальний характер, необхідні також і аналітичні узагальнення, що дозволяють на базі експериментальних досліджень створити єдину теорію.

У систему експериментальних досліджень зі складу уніфікованих засобів моделювання входять імітатори навантаження, монітори, моделі планування експерименту, моделі ідентифікації результатів експериментальних і аналітичних досліджень. Програмні імітатори і монітори можуть включатися до складу функціонального ПЗ, утворюючи спільно з основними програмами технічного обслуговування і експлуатації технологічну версію функціонального ПЗ для проведення експериментів.

Таким чином, в даний час є досить розроблена загальна теорія переносу енергії і речовини при високотемпературному сушінню, яка може з'явитися теоретичною базою експериментальних і аналітичних досліджень кондуктивной і комбінованої сушіння різних матеріалів.

Для отримання відповідної конкретної інформації і створення методів впливу на газоконденсатний пласт, в яких би використовувалися природні особливості проміжних вуглеводнів з метою більш ефективного вилучення випав конденсату шляхом випаровування, автором зі співробітниками проведені широкомасштабні експериментальні та аналітичні дослідження. В даному розділі викладаються результати цих досліджень, з яких випливає, що вибрано новий перспективний напрямок вдосконалення розробки ГКР з впливом на пласт.

Для отримання відповідної конкретної інформації і створення методів впливу на газоконденсатний пласт, в яких би використовувалися природні особливості проміжних вуглеводнів з метою більш ефективного вилучення випав конденсату шляхом випаровування, А.І. Гриценко і P.M. Тер-Саркісова з співробітниками проведені широкомасштабні експериментальні та аналітичні дослідження. В даному розділі викладаються результати цих досліджень, з яких випливає, що вибрано новий перспективний напрямок вдосконалення розробки ГКР з впливом на пласт.

Будуть виконані експериментальні та аналітичні дослідження Термогидродинамические поведінки пластової системи при експлуатації поклади в режимі змінного тиску. Будуть також виконані дослідження, в тому числі промислові, по динаміці технологічних характеристик свердловин, що працюють в умовах змінного тиску. За результатами досліджень буде зроблений прогноз параметрів роботи свердловин на тривалу перспективу і обґрунтовано рекомендації щодо технології експлуатації свердловин.

У той же час треба знати, що аналітичний розрахунок буває непрактичним, якщо розглядається в подробицях дуже складна система. Тому процес проектування і рішення проблем заданої системи часто складається з комбінованих експериментальних і аналітичних досліджень, що проводяться таким чином, щоб вони доповнювали один одного і приводили до успішного остаточного рішення.

Частина з них наведена на рис. 888.9. Алгоритми ВОЙ розроблялися на основі експериментального і аналітичного дослідження об'єкта.

Розподіл температур і парціальних тисків в радіальному перетині конденсатора. Наступний етап - визначення щільності масових і енергетичних потоків - це, як зазначалося раніше, залучення найбільш загальних критеріальних рівнянь, узагальнюючих досвід експериментальних і аналітичних досліджень локальних процесів тепло - і масообміну. Отримання і аналіз цих закономірностей є самостійну наукову задачу, рішення якої виходить за рамки даної книги. При цьому слід пам'ятати, що розгляд процесів здійснюється для г-го ходу по трубному простору.

Під час викладу матеріалу приділяється увага відновлюються напруженням на контактах вимикачів. Хоча ці напруги і не є перенапруженнями у власному розумінні цього слова, вони об'єднані з останніми як в реально перебіг процесу, так і методикою експериментальних і аналітичних досліджень.

На підставі виконаних до теперішнього часу досліджень з витіснення газоконденсатних двофазних сумішей сухим газом було показано, що питання про можливість доизвлечения фракції Cs за рахунок процесу прямого випаровування при тисках нижче тиску максимальної конденсації пластової суміші вже придбав практичне значення. У зв'язку з цим виникає необхідність більш глибокого дослідження процесів, що відбуваються в газоконденсатному пласті при низькому тиску. Особливості процесу нормального випаровування рідкої вуглеводневої фази в умовах виснаженого газоконденсатного пласта вимагають подальших експериментальних та аналітичних досліджень, зокрема, селективності випаровування окремих компонентів при витісненні рівноважної пластової газової фази нагнітається газоподібним агентом. Представляє науковий і практичний інтерес встановлення залежності між обсягами закачаного агента і інтенсивністю випаровування конденсату і утворюють його компонентів в неоднозначних (юдних колекторах. Стан вчення про вільну конвекції в даний час такий, що багато стаціонарні завдання мають точні або наближені аналітичні рішення. Серед аналітичних робіт переважають дослідження ламінарних потоків, що виникають при вільній конвекції. Важче математичній обробці піддаються питання вільної конвекції при турбулентному плині в прикордонному шарі. у цьому випадку, як і в разі ламінарного режиму, для опису теплообміну в умовах вільної конвекції застосовуються методи теорії подібності з широким використанням експерименту. Вивчення питань нестационарен - I ної вільної конвекції має також велике значення. Одним]з найважливіших питань теорії нестаціонарного теплообміну /в умовах вільного руху є питання про вплив вібрацій на конвективні процеси. Вібраційний ефект, j створюваний або переміщенням нагрітої поверхні в навколишнє середовище або підведенням збурень у вигляді акустичних або інших періодичних коливань до самому середовищі, може змінити тепловіддачу в кілька разів. Така зміна тепловіддачі дозволяє якісно по-іншому підходити до вирішення нових завдань в умовах природної конвекції, і в даний час обшир - ні дослідження присвячені цьому питанню. Отримати загальне Д аналітичний розв'язок задачі не завжди вдається, тому більшість робіт присвячено експериментальному і аналітичного дослідження окремих випадків.