А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Економічний технічний ефект

Економічний і технічний ефект від здійснення територіальної спеціалізації, безсумнівно, буде великий, так як тільки в цьому випадку буде неможливо базувати виробництво на новій технічній базі, на комплексної механізації і автоматизації виробництва.

Правильні підбір і застосування мастил завжди дають економічний і технічний ефект.

Комплексне застосування ізоляції і катодного захисту дає високий економічний і технічний ефект. Іноді для внутрішньої поверхні днища і нижніх бічних поясів вертикальних сталевих резервуарів, кожухів трубопроводів, виконуваних методом продавлювання, застосовує тільки катодний захист, так як захищається поверхню не настільки велика, як у трубопроводів.

Розширення виробництва і застосування люмінесцентних матеріалів в народному господарстві прогресивно позначилося на ряді галузей; наприклад, було досягнуто значного економічний і технічний ефект в світлотехніці і в чорно-білому та кольоровому телебаченні. Роботи по люмінесцентним лампам денного світла дозволили різко поліпшити їх світлотехнічні характеристики.

Раціональний підбір і застосування пластичних мастил дозволяє збільшити довговічність роботи машин і механізмів, скоротити витрати на їх технічне обслуговування та отримати значний економічний і технічний ефект.

ДКМ на основі платини використовують для виготовлення термометрів опору, високотемпературних термопар, нагрівальних елементів, судин для отримання скловолокна і ін. При використанні ДКМ збільшується довговічність виробів, що дозволяє отримати суттєвий економічний і технічний ефект.

Подібна практика тягне за собою, по-перше, різке збільшення номенклатури інформаційно-вимірювальних перетворювачів; по-друге, розробку великої кількості супутніх їм проміжних перетворюють блоків; по-третє, зниження надійності і якості контролю технологічних параметрів; по-четверте, розробку морально застарілих пристроїв, що не забезпечують належного економічного і технічного ефекту.

Як енергоносіїв виступають тверде (вугілля, горючі сланці, торф), рідке (мазут, дизельне паливо), газоподібне (природний, штучний, вторинний ras) паливо, змінний і постійний електричний струм, пара, гаряча і охолоджена вода, повітря, інертні гази . При виборі енергоносіїв, як правило, керуються одержуваних економічним і технічним ефектом в тому чи іншому енергоємному процесі. Наприклад, у виробництві карбіду кальцію, де має місце високотемпературний процес (понад 1800 - 2000 С), ефективно використовувати постійний електричний струм. У більшості робочих процесів випалу доцільно використовувати газ. Середньо - і низькотемпературні процеси найбільш ефективно здійснювати з використанням пара, гарячої води або певних видів палива.

При написанні курсу враховувався відомий факт, що складається в тому, що вміння розраховувати конструкції, включаючи сюди і розрахункову оцінку надійності, - це умова необхідна, але далеко не достатня для успіху проектування в цілому. Уточнення розрахунку, а іноді розрахункова оптимізація конструкцій часто не можуть привести до такого ж істотного економічного і технічного ефекту, як і отримується внаслідок попереднього, до розрахунку, вмілого, правильного-вибору матеріалів, принципових конструктивних рішень і ефективних технологічних методів. Обґрунтовано вирішити всі ці питання може фахівець, який добре знає матеріали, конструкції, технологію і теорію їх розрахунку.

З великого числа відомих критеріїв якості, що застосовуються в розрахунковій практиці, слід вибрати найбільш раціональний для умов роботи систем автоматичного регулювання установок низькотемпературного розділення газових сумішей. Цей критерій повинен характеризувати економічно доцільне співвідношення між витратами на комплектацію і обслуговування системи автоматичного регулювання і досягається за її допомогою економічним і технічним ефектом. При виборі критерію якості регулювання для конкретних технологічних процесів необхідно виявити вплив на економічні показники контрольованого процесу таких критеріїв якості[22, 35, 38, 53], Як коливальність, перерегулирование, час регулювання, амплітуда коливань параметра, інтеграл відхилення або квадрата відхилення параметра від заданого значення і ін. З їх числа треба вибрати найбільш доцільний показник якості, стосовно до якого і розраховується система автоматичного регулювання.

Залежність механічної потужності від частоти обертання при якірному управлінні. В останні роки з'явилися і отримали досить широке промислове поширення дешеві легко оброблювані ферритно-барієві магніти. Це так звані високомо-цементних двигуни, застосування яких дає значний економічний і технічний ефект, особливо в верстатобудівної промисловості.