А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - плавкахвставка

Вибір плавких вставок повинен проводитися з одночасною перевіркою перерізівпровідників по гранично допустимому номінальному току плавкою вставки.

Параметри двигунів схеми. Вибір плавкої вставки для кожного запобіжника проводиться, як вказувалося вище.

Вибір плавких вставок за умовою селективності слід виробляти, користуючись типовими час-струмовими характеристиками tf (I) запобіжників з урахуванням можливого розкиду реальних характеристик по даним заводу-виготовлювача.

Вибір плавких вставок, що забезпечують селективність захисту мережі проводиться по струмочасовий характеристикам вставок (див. Рис. 6 - 4) з урахуванням можливого розкиду характеристик.

Виконання літерних позначень елементів апаратури харчування. | Виконання пояснювальних написів. | Виконання пояснювальних написів при багаторазовому вико ованія схеми живлення. Вибір плавких вставок для запобіжників і уставок расцепителей автоматів для загальнопромислових приладів і засобів автоматизації повинен проводитися на підставі споживаної потужності.

На вибір плавких вставок істотно впливає характер навантаження. Їли при включенні навантаження не виникає струмів, що перевищують робочий струм споживачів /р, що характерно для освітлювальних і нагрівальних приладів, то вставка вибирається з умови /ои /р - При цьому береться вставка з найближчим до робочого струму стандартним значенням номінального струму. Стандартні значення номінальних струмів задаються ГОСТом.

Однак вибір плавких вставок тільки по ном Іналь-ному току трансформатора може привести в ряді випадків до неправильного відключення трансформатора при зовнішніх коротких замикань.

При виборі плавких вставок для мереж з тимчасовими перехід-ними режимами електроприймачів слід враховувати викладені нижче рекомендації.

При виборі плавких вставок бажано забезпечити селективність всіх послідовно включених запобіжників в усьому можливому діапазоні струмів к. Якщо це не вдається, необхідно забезпечити селективність між запобіжниками вищої напруги і захистом живлячої лінії як мінімум при к.

При виборі плавких вставок для захисту включають електромагнітів приводів вимикачів слід враховувати, що останні не розраховані на тривалий шлях по ним номінального струму. Тому струм плавкої вставки повинен становити 0 3 - 0 4 максимального струму відповідного електромагніта - Наприклад, до складу якого електромагніт приводу ШПЕ-42 при харчуванні від мережі постійного оперативного струму напругою 220 В зажадає ток 240 А. Остерігатися, що плавкахвставка перегорить в момент включення вимикача, яе доводиться, оскільки час її перегоряння при струмі що перевищує в 3 рази номінальної - ний, незрівнянно більше часу включення вьрлючателя, і завдяки переключенню блок-контактів в ланцюзі включення проходження струму по включає електромагніту припиняється.

При виборі плавкою вставки важливо оцінити не тільки плавящееся струм, але і час, необхідний для розплавлення плавкої вставки.

При виборі плавких вставок необхідно стежити, щоб дотримувалася вибірковість (селективність) роботи запобіжників, яка повинна визначатися за кривими характеристик запобіжників. Практично ж селективність досягається тим, що вставка кожного наступного запобіжника у напрямку від приймача до джерела живлення на дві або в крайньому випадку на один щабель вище.

При виборі плавких вставок або уставок струмів спрацювання максимальних расцепителей автоматів необхідно дотримуватися умова селективності дії захисту. Для дотримання вимоги селективності плавкахвставка запобіжника або струм уставки максимального расце-Питель автомата в кожному попередньому по ходу ланки мережі повинні бути прийняті на велику силу струму, ніж в наступних ланках.

При виборі плавких вставок потрібно стежити за тим, щоб була забезпечена селективність захисту мережі. Селективним дією захисту називається відключення тільки пошкодженої ділянки мережі; всі інші ділянки мережі повинні залишитися в роботі. Повинен перегоріти запобіжник П; електродвигуни Д і Дз залишаться в роботі. Перегорання запобіжника IJs, що приводить також до зупинки двигуна Дз або запобіжника Я6 з зупинкою всіх двигунів, відповідає н е з е л е к т і в - Н ому дії захисту.

При виборі плавких вставок або уставок струмів спрацювання максимальних расцепігелей автоматів необхідно дотримуватися умова селективності дії захисту. Для дотримання вимоги селективності плавкахвставка запобіжника або струм уставки максимального расце-Питель автомата в кожному попередньому по ходу ланки мережі повинні бути прийняті на велику силу струму, ніж в наступних ланках.

При виборі плавкою вставки завжди необхідно брати вставку найменшого перетину, що не дає помилкових відключень при експлуатаційних перевантаженнях і з іншого боку, що забезпечує безпеку роботи обслуговуючого персоналу і пожежна безпека.

Аналогічно проводиться вибір плавких вставок і перетинів проводів для всіх інших ділянок силової мережі.

Для забезпечення вибору плавкої вставки на цих малюнках поруч з перетином вказані величини стандартних значень струмів плавкою вставки /в.ном. ст, визначені за (236) і прийняті відповідно до найближчими стандартними значеннями. 
Зазначений метод вибору плавких вставок застосуємо за умови приєднання до лінії одного електродвигуна.

Схема до розрахунку ділянки силової мережі. Вирішальним при виборі плавких вставок виявляється поштовх струму при самозапуску електродвигунів.

Характеристики запобіжників типу ПНР - 100250і 400 (при температурі навколишнього середовища 20 С. Якщо при виборі плавкою вставки за умовою селективності я по умові налагодження від струму перевантаження виходять різні значення номінальних струмів плавкою вставки, слід приймати для установки більшу з них.

Для освітлювальних мереж вибір плавкої вставки можна легко зробити за відповідними таблицями, знаючи тільки номінальний струм лінії. Значно важче вибирати плавкі вставки для двигунів.

З іншого боку, вибір плавкої вставки по пусковому току веде до того, що при невеликих перевантаженнях запобіжник практично не захищає ланцюг. Наприклад, при важких умовах пуску номінальний струм вставки може рівнятися 3 /дроти, так що при невеликій перевантаження ізоляція проводу може нагрітися до температури займання.

Інша працювати з вибором плавких вставок для електродвигунів і особливо для асинхронних короткозамкнених електродвигунів, у яких, як відомо, в момент пуску (або самозапуску) виникають струми /макс.

Інша працювати з вибором плавких вставок для електродвигунів і особливо для асинхронних короткозамкнених електродвигунів, у яких, як відомо, в момент пуску (або самозапуску) виникають струми /ШКС, значно перевершують за величиною струми нормальної роботи. Вибирати і в цьому випадку плавкі вставки, керуючись формулою (5 - 6) і приймаючи за робочі струми ті струми, які виникають під час пуску електродвигуна, означало б сильно завищувати номінальний струм вставок і отже, перетин проводів.

Інша працювати з вибором плавких вставок для електродвигунів і в особливості для асинхронних короткозамкнених електродвигунів, у яких, як відомо, в момент пуску (або самозапуску) виникають струми /макс, значно перевершують за величиною струми нормальної роботи. Вибирати і в цьому випадку плавкі вставки, керуючись формулою (5 - 6) і приймаючи за робочі струми ті струми, які виникають під час пуску електродвигуна, означало б сильно завищувати номінальний струм вставок і отже, перетин проводів.

Інша працювати з вибором плавких вставок для електродвигунів і особливо для асинхронних короткозамкнених, у яких в момент пуску (або самозапуску) виникають максимальні струми /макс, значно перевищують номінальні струми двигунів. Вибирати плавкі вставки з /макс означало б значно завищувати номінальний струм вставок, а отже, і перетин проводів.

Для виключення цього необхідно при виборі плавкою вставки поряд з умовою (11.1) враховувати необхідність узгодження її характеристики з характеристиками защит на лініях, що відходять.

Відзначимо, що запропонований метод тільки спрощує вибір плавких вставок. Тут, як і при безпосередньому використанні захисних характеристик, не вдається отримати задоволення всіх зазначених вище вимог, так як до плавкою вставці запобіжника пред'являються суперечливі вимоги. Дійсно, для узгодження з захистами живильної лінії перетину і номінальний струм плавкої вставки слід зменшувати, а для узгодження з захистами приєднань, що відходять від шив нижчої напруги, збільшувати. При наявності на приєднання пристроїв АПВ можливість узгодження зменшується, так як доводиться враховувати повторні включення на неустраним коротке замикання. Це в свою чергу вимагає подальшого збільшення перетину і номінального струму плавкої вставки. Слід, однак, сказати, що до сих пір плавкі вставки вибирають без урахування АПВ.

При частих пусках електродвигунів з легкими умовами вибір плавкої вставки необхідно проводити, враховуючи коефіцієнт ka для важких умов.

Запобіжник закритого типу КП з заповнювачем. | Типові характеристики плавких вставок запобіжників НПН і НПР. На кожній кривій позначений номінальний струм вставки /нд. При частих пусках електродвигунів з легкими умовами вибір плавкої вставки виробляють за коефіцієнтом & п для важких умов.

Відзначимо, що запропонований метод тільки спрощує вибір плавких вставок. Тут, як і при безпосередньому використанні захисних характеристик, не вдається отримати задоволення всіх зазначених вище вимог, так як до плавкою вставці запобіжника пред'являються суперечливі вимоги. Дійсно, для узгодження з захистами живильної лінії перетину і номінальний струм плавкої вставки слід зменшувати, а для узгодження з захистами приєднань, що відходять від шин нижчої напруги, збільшувати. При наявності на приєднання пристроїв АПВ можливість узгодження зменшується, так як доводиться враховувати повторні включення на неустраним коротке замикання. Це в свою чергу вимагає подальшого збільшення перетину і номінального струму плавкої вставки. Слід, однак, сказати, що до сих пір плавкі вставки вибирають без урахування АПВ. Це безумовно може призводити до порушення їх селективності. Нижче пропонується одна з можливих методик обліку АПВ при виборі плавких вставок.

При частих пусках електродвигунів з легкими умовами пуску вибір плавкої вставки виробляють за коефіцієнтом ka для важких умов.

При частих пусках електродвигунів з легкими умовами пуску вибір плавкої вставки виробляють за коефіцієнтом для важких умов.

При частих пусках електродвигунів з легкими умовами пуску вибір плавкої вставки виробляють за коефіцієнтом для важких умов. Цей метод не враховує інерційності деяких типів плавких вставок і зменшення струму перевантаження, в процесі пуску і самозапуску електродвигунів. Тому номінальний струм плавкої вставки, обраний відповідно до формули (5), виходить, як правило, завищеними, внаслідок чого запобіжник не захищає обладнання від перевантаження і є тільки захистом від коротких замикань.

При частих пусках електродвигунів з легкими умовами пуску вибір плавкої вставки виробляють за коефіцієнтом для важких умов.

При частих пусках електродвигунів з легкими умовами пуску вибір плавкої вставки виробляють за коефіцієнтом kn для важких умов.

Однією з основних завдань при проектуванні запобіжника є вибір плавкої вставки і навколишнього її середовища. Правильність зробленого вибору може бути перевірена тільки експериментальним шляхом. Точних методів, що дозволяють провести розрахунок вставки, не вдаючись до випробувань, поки немає.

За розрахункової силі струму крім вибору проводів здійснюється вибір плавких вставок ліній і розподільних пристроїв.

Для ілюстрації приводяться табл. 48і49 по вибору плавких вставок і запобіжників для знижувальних трифазних трансформаторів, а також час і значення випробувального струму запобіжників.

За допомогою кривих, наведених на рис. 2 вибір плавкої вставки для електродвигуна 380 б, що задовольняє умові (7), може бути виконаний в такій послідовності: за відомою довжині і перетину кабелю, що живить електродвигун, визначається струм трифазного короткого замикання на його висновках.

Нижче пропонується одна з можливих методик обліку АПВ при виборі плавких вставок.

Особлива увага при проектуванні ВП з дрібнозернистим наповнювачем звертається на вибір плавкої вставки, яка визначає їх надійність і селективність. Недосконалість конструкції вставки призводить до зміни времятокових характеристик ВП, а отже, і до можливості пошкодження вставки різними струмами перевантаження.

Для запобіжника типу ПСН характерні також часті помилкові спрацьовування через неточності і обмеженості можливостей вибору плавких вставок і їх механічної пошкоджуваності при установці в патрон. Неточність вибору плавких вставок пов'язана з використанням захисних характеристик, побудованих в логарифмічному масштабі. Механічні пошкодження викликані недосконалістю конструкції плавкої вставки.

Якщо для захисту двигуна від перевантаження і управління ним застосовується магнітний пускач, то при виборі плавких вставок доводиться враховувати також умова запобігання пошкодження контактів пускача.

Необхідно пам'ятати, що, вибір їх залежить від роду навантаження в захищається ланцюга, тому вибір плавких вставок, що захищають двигуни зі значною кратністю пускового струму, відрізняється від вибору їх для ланцюгів, в яких не буває поштовхів навантаження.

Вибір плавких вставок для ланцюгів оперативного струму визначається умовами роботи відповідного вторинного устаткування.