А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Широке застосування - хімія

Широке застосування хімії в машино - і приладобудуванні стало можливим тільки при загальному високому рівні хімізації народного господарства СРСР.

Удосконалення розвиненого соціалізму неможливо без широкого застосування хімії в усіх галузях народного господарства.

Інтенсифікація сільського господарства неможлива без широкого застосування хімії в сільському господарстві.

Вирішення цього завдання передбачає повну електрифікацію країни і вдосконалення на цій основі техніки, технології та організації суспільного виробництва у всіх галузях народного господарства; комплексну механізацію та автоматизацію виробничих процесів; широке застосування хімії в народному господарстві; швидкі темпи науково-технічного прогресу; високий культурно-технічний рівень трудящих; значне підвищення продуктивності праці.

Тому Програма КПРС, прийнята XXII з'їздом партії, передбачає подальше широке застосування хімії в народному господарстві, а також здійснення раціональної та всебічної хімізації сільського господарства.

Програма Комуністичної партії Радянського Союзу дає розгорнуту характеристику майбутнього виробничого апарату комунізму, підкреслюючи, що матеріально-технічна база комуністичного суспільства буде характеризуватися повною електрифікацією країни і вдосконаленням на цій основі техніки, технології та організації громадського виробництва, транспорту і сільського господарства. Вона буде характеризуватися комплексної механізацією виробничих процесів, все більш повної їх автоматизацією, широким застосуванням хімії в народному господарстві, всебічним розвитком нових економічних ефективних галузей виробництва, нових видів енергії і матеріалів, всебічним раціональним використанням природних ресурсів, органічною сполукою науки з виробництвом і швидкими темпами науково -технічного прогресу, високим культурно-технічним рівнем трудящих, значною перевагою над найбільш розвиненими капіталістичними країнами по продуктивності праці, що становить найважливішу умову перемоги комуністичного ладу.

Матеріально-технічна база комунізму - це потужний і досконалий виробничий апарат, що розвивається і діє на основі новітніх досягнень науки і техніки. До створення такого апарату ведуть: повна електрифікація країни; комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів; всебічний розвиток хімічної промисловості та широке застосування хімії в народному господарстві; вдосконалення технології та організації суспільного виробництва; подальше прискорене збільшення виробництва металів, синтетичних матеріалів і палива; всебічний розвиток машинобудування як ключовій галузі, що створює знаряддя виробництва.

Як зазначено в Програмі КПРС, гл. До 1980 в СРСР намічено завершити в основному електрифікацію всієї країни, здійснити комплексну механізацію і в масовому масштабі комплексну автоматизацію произова, забезпечити всебічний розвиток нових, економічно ефективних галузей вироб-ва, широке застосування хімії в нар.

Головна економічне завдання партії і радянського народу полягає в тому, щоб протягом двох десятиліть створити матеріально-технічну базу комунізму. Це означає: повну електрифікацію країни і вдосконалення на цій основі техніки, технології та організації суспільного виробництва у всіх галузях народного господарства; комплексну механізацію виробничих процесів, дедалі повнішу їх автоматизацію; широке застосування хімії в народному господарстві; всебічний розвиток нових, економічно ефективних галузей виробництва, нових видів енергії і матеріалів; всебічне і раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів; органічна сполука науки з виробництвом і швидкі темпи науково-технічного прогресу; високий культурно-технічний рівень трудящих; значну перевагу над найбільш розвиненими капіталістичними країнами по продуктивності праці, що становить найважливішу умову перемоги комуністичного ладу.

Головна економічне завдання партії і радянського народу полягає в тому, щоб протягом двох десятиліть створити матеріально-технічну базу комунізму. Це означає: повну електрифікацію країни і вдосконалення на цій основі техніки, технології та організації суспільного виробництва у всіх галузях народного господарства; комплексну механізацію виробничих процесів, дедалі повнішу пх автоматизацію; широке застосування хімії в народному господарстві; всебічний розвиток нових, економічно ефективних галузей виробництва, нових видів енергії і матеріалів; всебічне і раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів; органічна сполука науки з виробництвом і швидкі темпи науково-технічного прогресу; високий культурно-технічний рівень трудящих; значну перевагу над найбільш розвиненими капіталістичними країнами по продуктивності праці, що становить найважливішу умову перемоги комуністичного ладу.

Головна економічне завдання партії і радянського народу полягає в тому, щоб створити матеріально-технічну базу комунізму. Це означає завершення повної електрифікації країни і вдосконалення на цій основі техніки, технології та організації суспільного виробництва у всіх галузей п - лях народного господарства, впровадження комплексної механізації i виробничих процесів в сільському господарстві, найбільш повну їх автоматизацію; широке застосування хімії в н - рідному господарстві; всебічний розвиток нових, економічеек i ефективних галузей виробництва, нових видів енергії і матеріалів, всебічне і раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів; органічна сполука науки з виробництвом і швидкі темпи науково-технічного прогресу. В результаті буде досягнуто значну перевагу над найбільш розвиненими капіталістичними країнами по продуктивності праці, що становить найважливішу умову перемоги комуністичного ладу.

Він передбачає повну електрифікацію країни і вдосконалення на цій основі техніки, технології та організації суспільного виробництва у всіх галузях народного господарства; комплексну механізацію і все більш повну автоматизацію виробничих процесів; всебічний розвиток нових, економічно ефективних галузей виробництва, нових видів енергії і матеріалів; широке застосування хімії в народному господарстві. Цей процес охоплює також раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, вимагає органічного поєднання науки з виробництвом.

У плані ГОЕЛРО створення масового виробництва мінеральних добрив тісно погоджувалося з перспективою електрифікації країни. У ньому передбачалося широке застосування хімії в сільському господарстві.