А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - параметр - схема

Вибір параметрів схеми і параметрів датчика визначається чутливістю всієї схеми в робочому режимі а вибір гальванометра - чутливістю схеми при налаштуванні.

Схема найпростішого симетричного тригера. | Схема тригера з ланцюгами запуску. Вибір параметрів схеми повинен забезпечувати стабільність зазначених станів в робочому діапазоні температур.

Вибір параметрів схеми рис. 3 - 15 6 потрібно зробити так, щоб відмикання ланцюга зворотного зв'язку відбувалося в точці2і найбільший допустимий струм стабілітрона мав місце в точці 3 коли сигнал /yi має найбільшу можливу величину 7 в1 а напруга на навантаженні досягає номінального значення. Обмотка управління магнітного підсилювача при тривалому протіканні струму /yi не повинна перегріватися.

Вплив конденсатора СЕ на частотну характеристику посилення. Вибір параметрів схеми, зображеної на рис. 418 пояснимо на числовому прикладі. 
Для вибору параметрів схеми заряду при заданих вимогах до швидкості заряду необхідно розглядати не тільки сталий, а й перехідний процес в схемі.

Основні структурні схеми конвеєрного транспорту. При виборі параметрів схем потокової технології вирішальним є забезпечення заданої продуктивності системи при мінімальних витратах. Це визначається рівнем транспортує здатності системи та параметрами устаткування, що входить в технологічну систему.

Можливі три випадки вибору параметрів схеми.

Основні висновки про вплив вибору параметрів схеми підсилювача на значення Ко, KJK0 і КВ /К (, також залишаються в силі з відповідною зміною позначень. Великий цикл досліджень присвячений вибору оптимізаційних параметрів схем розщеплення на основі спектральних і варіаційних методів. Умови (2152) є основою для вибору параметрів реалізованої схеми. Оскільки кількість рівнянь в системі (2152) менше кількості невідомих, необхідно шукати відповіді параметрами деяких елементів.

Приклад схеми підсилювача, що застосовує в якості фільтра і навантаження трансформатори. Вище було встановлено, що вибором параметрів схеми можна отримувати амплітудно-частотні та фазово-частотні характеристики, близькі до ідеальних в широкому діапазоні частот. Однак це супроводжується зменшенням коефіцієнта посилення.

Розглянемо основні розрахункові співвідношення, що визначають вибір параметрів схеми.

Залежність амплітуди відносного (в частках MI пульсуючого моменту від s при різних К. На величину пульсуючого моменту робить істотний вплив вибір параметрів схеми заміщення. Підвищення стабільності тривалості імпульсів кіпп-реле, крім вибору параметрів схеми, відповідно до сказаного вище, зазвичай досягається стабілізацією живлячої напруги, застосуванням діодів, які фіксують початкове і кінцеве значення перепаду напруги на анодної навантаженні Л1 а також використанням як времязадающих елементів коливальних контурів і ліній затримки.

Другим критерієм для визначення О2 є забезпечення можливості вибору параметрів схеми, при яких достатньо повно відтворюються умови роботи вимикача в реальній мережі. Для цього необхідно уточнити залежність вибору цих параметрів від В2 на підставі більш суворого аналізу роботи схеми.

Так як в більшості випадків таке явище небажане, вибором параметрів схеми залежність /Св.

Критичний викид є одним з важливих факторів, що визначають правильність вибору параметрів схем багатокаскадних підсилювачів. Часто доводиться мати справу з підсилювальними каналами, в яких число каскадів дуже велике.

Аналіз роботи логічних елементів І дає можливість отримати рекомендації щодо вибору параметрів схеми.

Для генераторів рядкової розгортки характерна мала шпаруватість генеруючих імпульсів (див. рис. 520), що накладає певні умови на вибір параметрів схеми. Так, для збільшення тривалості імпульсу блокинг-генератора необхідно збільшувати індуктивність базової обмотки трансформаторів, а отже, коефіцієнт трансформації слід вибирати значно менше одиниці.

Звідси видно, що при поставлених умовах мінімальний час встановлення частоти залежить від величин т і 2хв і не може бути зменшено шляхом вибору параметрів схеми.

На рис. 4 представлені три типи зразкових кривих середніх значень струму якоря і швидкості обертання двигуна в перехідних процесах пуску, отримані при різному взаємодії зворотних зв'язків і за рахунок вибору параметрів схеми. Криві на рис. 4 а мають чотири ділянки: /- зміна струму якоря і швидкості двигуна в розімкнутої системі до моменту початку дії зворотних зв'язків; //- Дію негативного зворотного зв'язку яо току якоря двигуна; ///- Дію двох зворотних зв'язків-негативною по току і комбінованої (поєднаної) зв'язку через РЕ1; IV - дія однієї комбінованої зворотного зв'язку через РЕ.

Для зменшення зносу під дією імпульсних розрядів у разі роз'єднання застосовуються іскрогасні схеми, призначені для того, щоб в процесі розмикання енергія, накопичена в індуктивності витрачених в опорі (лінійному або нелінійному), включеному паралельно розмикати індуктивності або паралельно контактам. вибір параметрів схеми іскрогасіння визначається як значенням індуктивності і опору в розмикати ланцюга, так і умовами, існуючими між контактами в момент розриву містка.

У схемі зображеної на рис. 346 негативний імпульс надходить на обидва входи тригера одночасно. Вибором параметрів схеми, початкових зсувів на сітках ламп і амплітуди імпульсу забезпечується замикання відкритої лампи, що викликає в свою чергу відмикання замкнених лампи. Таким чином, подача кожного керуючого імпульсу викликає зміна стану схеми, і кожен парний імпульс повертає схему в початковий стан. Відзначимо, що ємності на входах схеми забезпечують реакцію тригера тільки на зміну вхідного сигналу і виключають вплив його тривалості.

Досліджується гранична шпаруватість вихідних імпульсів чекає мультивібратора. Даються рекомендації щодо вибору параметрів схеми, які забезпечують отримання мінімальний шпаруватості генеруючих імпульсів.

Схема блокінг-генератора (а і графічна ілюстрація процесів D блокинг-генераторі (б. Стійкість станів при відсутності запускають імпульсів і надійність переходу з одного стійкого стану в інше в транзисторному триггере залежить від температури навколишнього середовища. Стійкість може бути підвищена вибором належних параметрів схеми і режиму роботи транзисторів.

Вираз же (2146) встановлює співвідношення між Rlt R. Додаткові умови, які регламентують вибір параметрів схеми, можуть бути отримані з розгляду тимчасово стійкого стану, що виникає після перекидання схеми. Цей імпульс відкриває транзистор 7 і в ньому з'являється колекторний струм. Прямий зв'язок першого транзистора з другим через ємність с і позитивний зворотний - зв'язок другого транзистора з першим через емітерний ланцюг дозволяють розвинутися лавиноподібного процесу перекидання.

Розглянемо тепер стабільність станів, в яких одна лампа замкнена, а інша отперта. Ці стани можуть бути стійкі або нестійкі в залежності від вибору параметрів схеми. Зазвичай параметри схеми підбирають таким чином, що вона має один стійкий стан, то саме, при якому лампа Л виявляється замкнені.

Двійковий (або інший) набір проводимостей перетворюється схемою в двійковий набір струмів. Це перетворення супроводжується появою додаткової схемної похибки; відповідним розрахунком і вибором параметрів схеми цю похибку можна звести до допустимого мінімуму.

Для зменшення зносу під дією імпульсних розрядів у разі роз'єднання застосовуються іскрогасні ланцюжка. Призначення їх полягає в тому, щоб в процесі розмикання енергія, накопичена в індуктивності витрачених в опорі (лінійному або нелінійному), включеному паралельно розмикати індуктивності або паралельно контактам. Вибір параметрів схеми іскрогасіння визначається як величиною індуктивності і опору в розмикати ланцюга, так і умовами, існуючими між контактами в момент розриву містка.

Процеси діодного детектування. Слід зазначити особливість детектування радіоімпульсів. По суті при цьому завдання детектора і його принципова схема не змінюються: на виході детекторного каскаду необхідно отримати імпульс напруги, який відтворив би огибающую амплітуд радиоимпульса. Особливість детектування імпульсів полягає у виборі параметрів схеми.

У момент вхідна напруга х робить позитивний перепад і стає близьким до нуля. Під дією напруги на конденсаторі Ср, яке тепер докладено між базою і емітером, створюється зворотний струм бази, транзистор виходить з насичення і закривається. Цей процес створює певну часову затримку (на рис. 12.8 б не відображено), величина якої залежить від ступеня насичення транзистора і зворотного струму бази. Вибором параметрів схеми прагнуть зробити затримку мінімальної.

Сказане вище повністю відноситься до універсальних підсилювачів, що працюють по черзі - в режимі запису і відтворення. У багатьох випадках рівень сигналу від мікрофона буває такого ж порядку, як і від відтворюючої головки, що дозволяє вибирати для обох режимів роботи однакове число каскадів посилення. Вихідний каскад підсилювача в режимі запису може бути використаний як генератор стирання і підмагнічування. Зазвичай електричні схеми універсальних підсилювачів характеризуються великою кількістю комутуючих пристроїв, що знижує надійність схеми. Крім того, робота в різних режимах вимагає компромісних рішень при виборі параметрів схеми. У зв'язку з цим якісні показники універсальних підсилювачів, як правило, нижче, ніж у роздільних, але, завдяки своїй простоті і компактності такі підсилювачі широко застосовуються в побутових і аматорських магнітофонах.