А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Чистий внутрішній продукт

Чистий внутрішній продукт являє собою ВВП з поправкою на амортизацію. З його допомогою вимірюється загальний річний обсяг виробництва, який економіка в цілому, включаючи домогосподарства, фірми, уряд і іноземців, в змозі спожити, не підриваючи при цьому виробничих можливостей наступних років.

Співвідношення між ВВП, ЧВП, НД, ЛД і РД в 1994р. Чистий внутрішній продукт - ринкова вар - тість річного обсягу виробництва за вирахуванням величини споживання основного капіталу.

Які з перерахованих в завданні 22 показників використовуються для обчислення чистого внутрішнього продукту виробничим методом.

Покажіть взаємозв'язок наступних показників СНС: випуск, проміжне споживання, валовий внутрішній продукт, чистий внутрішній продукт, валовий національний дохід, чистий національний доход, валовий національний наявний дохід, валове національне заощадження, валове нагромадження, витрати на кінцеве споживання, фактичне кінцеве споживання.

Економічні прогнози зазвичай включають прогноз прибутку корпорацій, який частково відбивається в показнику внеску корпорацій в чистий внутрішній продукт. Цей показник не включає зароблену за кордоном частину прибутку корпорацій, яка повинна бути знайдена окремо.

Оскільки отримання точних оцінок споживання основного капіталу, відповідних концепції СНР, пов'язане з великими труднощами, на практиці частіше користуються показниками валової доданої вартості і валового внутрішнього продукту, хоча з аналітичної точки зору великої ваги мають показники чистої доданої вартості і чистого внутрішнього продукту.

Якби вам потрібно було обчислити чистий внутрішній продукт витратним методом, яким з цих двох показників інвестиційних витрат ви б скористалися.