А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Чисельний приклад - розрахунок

Чисельні приклади розрахунків в класичному наближенні (див. Розд. Результати розрахунків в класичному наближенні для розглянутих тут величин відображені на рис. XV. Ця особливість пояснюється низькими значеннями частот коливань. У той же час для величин середніх амплітуд коливань в молекулі 2СО2 класичне наближення досить погано виконується навіть при високих температурах (близько 1000 К), але досить задовільно для величини ефекту скорочення.

Чисельний приклад розрахунку ГВ для КПК наведено в га.

Деякі чисельні приклади розрахунку симетричною СМО з циклічним обслуговуванням показані на рис. IX.

Розглянемо чисельні приклади розрахунку основних параметрів орієнтує пристрою консольно-ри-чажного типу.

У чисельному прикладі розрахунку однобарабанній машини ми вважали ці умови рівними нулю, вважаючи, що при t 0 раптово прикладаються як руховий момент, так і моменти опору. Справді, при t 0 канати шахтної підйомної машини ослаблені, ніж виключено вплив мас тх і та на коливання системи.

Нижче дані чисельні приклади розрахунків при режимі розчиненого газу з урахуванням неоднорідності пласта по проникності стосовно родовищ Узень і Жетибай і зіставлені з результатами розрахунків за схемою однорідного пласта.

Переходимо до чисельного прикладу розрахунку.

У книзі наведені чисельні приклади розрахунків, що має допомогти студентам і курсантам при виконанні домашніх завдань, курсових робіт і проектів.

Для ілюстрації розглянемо чисельний приклад розрахунку усталеного синусоидального режиму в ланцюзі, зображеної на рис. 710 а, де вказані значення опорів всіх елементів і комплексу напруги на вході.

У роботі[62]наведені чисельні приклади розрахунків, проведених за описаною методикою. Прийнято АО1; величини а й обмежен при цьому беруться в відносних (у порівнянні з ат) одиницях. Здається про 1 або i l; при цьому модулі всіх інших швидкостей течії беруться в відносних (у порівнянні відповідно з Itiol або з It ll) одиницях.

Типові розподілу напружень в підшипнику ковзання. Криві залежності р - він чисельні приклади розрахунку підшипників наведені нижче для окремих матеріалів.

Типові розподілу напружень в підшипнику ковзання. Криві залежності р - У і чисельні приклади розрахунку підшипників наведені нижче для окремих матеріалів.

Скористаємося отриманим розрахунковим співвідношенням і виконаємо чисельний приклад розрахунку режиму транзистора на свч.

У роботах Червоній - ЕрДжей, Джонса і Феррі наведені чисельні приклади розрахунку термодифузійною апаратури, призначеної для концентрування розведених сумішей газоподібних ізотопів.

Цей розділ підручника не має на меті замінити собою відповідні методичні посібники, в яких наведені чисельні приклади розрахунків, виконуваних зазвичай студентами при курсовому і дипломному проектуванні. Тут викладаються лише основні теоретичні передумови, якими повинен керуватися студент для того, щоб його робота не звелася лише до механічної заміни своїми вихідними даними цифр, наведених у прикладі методичного посібника.

Розглянемо чисельний приклад розрахунку складального зазору в рухомий теплової посадці.

Реакція коригуючого сигналу на. Метод визначає функції менш придатний для аналізу систем типу 0 (типові регулятори), в яких не існує цього ефекту інтегрування за часом. Тому наведений раніше чисельний приклад розрахунку домашнього термостатичного регулювання не може бути точно вирішено за методом зображує функції.

Проміжні математичні викладки опущені і даються тільки остаточні формули. Для полегшення практичного застосування викладеного матеріалу наведені чисельні приклади розрахунків.

У пропонованій книзі висвітлено теоретичні основи безперервних адсорбційних процесів, викладені результати великих експериментальних робіт по безперервної адсорбції, дано опис апаратури, а також викладено рекомендації з експериментального дослідження, проектування та розрахунку установок. Наведено обширна бібліографія, ілюстративний матеріал і чисельні приклади розрахунків.

У роботі пропонується методика розрахунку зміни положення трубопроводу в процесі експлуатації з урахуванням всіх силових впливів. Особливу увагу приділено обліку реологічних властивостей грунту. Наводяться чисельні приклади розрахунку положення трубопроводу діаметром 1420 мм при різній висоті засипки його грунтом.

У статті розглядається наближений метод визначення власних частот пружно забитих шпинделів. Показано, що власна частота такої системи може бути виражена через частоти відповідного пружно закріпленого жорсткого шпинделя і жорстко закріпленого пружного шпинделя. Застосування отриманої формули ілюструється на кількох загальних прикладах; системи з двома ступенями свободи, балки на двох пружних масивних опорах, шпинделя, що обертається в пружно підвішеної масивної втулки, в ін. Зокрема, дано чисельний приклад розрахунку двухопорного консольного шпинделя, що складається з двох усічених конусів. Отримані простішим шляхом результати добре узгоджуються з даними більш трудомісткого розрахунку за методом початкових параметрів.

У розділі проводиться зіставлення різних способів отримання дискретних моделей суцільних середовищ у вигляді систем диференціально-різницевих рівнянь або систем звичайних диференціальних рівнянь типу рівнянь Ньютона для опису руху і деформування. Пропонується дискретно-варіацпон-ний метод побудови енергетично узгоджених дискретних моделей деформування середовищ і елементів конструкцій, виявляються його характерні риси та можливості. Розглядається побудова різних дискретних моделей для розрахунку нелінійних процесів пружно деформування балок, осесиметричних і довільних оболонок. Наводяться чисельні приклади розрахунків.