А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Четверта формула

Четверта формула, як і перша, має ступінь чисельника більше ступеня знаменника. Тому при co-voo опір носить індуктивний характер, а B являє собою еквівалентну індуктивність, якщо замкнути затискачі всіх ємностей.

Четверта формула є безпосереднім наслідком другої і третьої за допомогою тойіь ропепз.

Четверта формула є безпосереднім наслідком другої і третьої за допомогою modus ponens.

Щоб вивести четверту формулу, згадаємо, що в кожному вузлі число решт стрижнів більше числа кінематичних пар на одиницю, а для всіх вузлів ця різниця буде дорівнює ру.

Якщо підставити в формулу () замість ДРСП розгорнуте його значення, то випуск продукції можна розкласти на три складові елементи, як це зроблено в четвертій формулою. Це дозволяє встановити вплив трьох чинників на обсяг товарної продукції: забезпеченість підприємства працівниками, зміна фондоозброєності праці та фондовіддачі основних промислово-виробничих засобів.

Перша формула при фіксованих А і Р (х) визначає деякий предикат. Четверта формула при всякому L являє собою предикат, що залежить від двох змінних х і у. Якщо х і у приймають однакові значення, то цей предикат приймає значення І.

Номери пунктів, зазначені на колонтитулах, дозволяють швидко знайти потрібне місце. Аналогічно формула 1037 (4) є четверта формула пункту 1037. В межах одного пункту формули позначаються просто порядковими номерами. Малюнки та завдання нумеруються в межах розділу.

Схема променистого теплообміну між концентричними сферами при дзеркальному відображенні. Вийдуть три лінійних рівняння з трьома невідомими величинами. Після визначення з рівнянь величин ефективного випромінювання з четвертої формулою (1 - 103) визначають величини результуючих променистих потоків. Цікаво відзначити, що, в той час як для чотирьох дифузно відображають поверхонь рішення задачі наводиться до чотирьох рівнянь, тут їх виходить три - по числу изотропно відбивають. Розглянуту задачу можна було б ускладнити, прийнявши, що поверхнею 4 частина енергії відбивається изотропно, а частина - дзеркально. При цьому вийде нова невідома - изотропно відбите випромінювання поверхні 4 і нове рівняння. Рішення завдання не зустріне принципових труднощів і тут його не наводимо.

Схема променистого теплообміну між концентричними сферами при дзеркальному відображенні. Вийдуть три лінійних рівняння з трьома невідомими величинами. Після визначення з рівнянь величин ефективного випромінювання в.о. четвертої формулою (1 - 103) визначають величини результуючих променистих потоків, Цікаво відзначити, що, в той час як для чотирьох дифузно відображають поверхонь рішення задачі наводиться до чотирьох рівнянь, тут їх виходить три - по числу изотропно відбивають. Розглянуту задачу можна було б ускладнити, прийнявши, що поверхнею 4 частина енергії відбивається изотропно, а частина - дзеркально. При цьому вийде нова (невідома - изотропно відбите випромінювання поверхні 4 і нове рівняння. Рішення завдання не зустріне принципових труднощів і тут його не наводимо. Метасимвол парне число означає пропозицію мови-об'єкта. Точно так же з першої формули слід, що 1 є ненульовий цифрою, тому перша частина четвертої формули означає, що 1 є початком, а тан як Про по другій формулі є цифра, то в силу другий частини четвертої формули 10 також є початком. Нарешті, в силу третьої формули 8 є парна цифра і тому з другий частини п'ятої формули слід, що 108 є парним числ.

Для кожного непорожньої кінцевого безлічі 0 позитивних цілих чисел існує така теорія Г, що N3 - Л /0 і & - не має нескінченних ординарних семантичних моделей. Нехай, наприклад, 2 містить знак рівності з і з складається з трьох аксіом рівності V, § 12 (е), (ег), (ез) і четвертої формули, яка є диз'юнкція формул уп (див. (13), де п Л /о. Нагадаємо, що у стверджує, що існує в точності п елементів.

Метасимвол парне число означає пропозицію мови-об'єкта. Точно так же з першої формули слід, що 1 є ненульовий цифрою, тому перша частина четвертої формули означає, що 1 є початком, а тан як Про по другій формулі є цифра, то в силу другий частини четвертої формули 10 також є початком. Нарешті, в силу третьої формули 8 є парна цифра і тому з другої частини п'ятої формули слід, що 108 є парним числ.

В силу першої і другої формул 1 2 Разом 7 0 є цифрами. В силу третьої формули 001207 є рядком цифр, а в силу другий формули 5 є ненулем. Нарешті, в силу четвертої формули 5001207 є невід'ємним цілим числом.