А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Часткова перевірка

Часткова перевірка однієї чи двох точок перехідною шкали вторинних еталонних палив, знятої на даній установці, проводиться після кожної перебирання і чищення циліндровий-порш-Невою групи двигуна після заміни індикаторів уприскування і запалення.

Часткова перевірка однієї чи двох точок перехідною шкали вторинних еталонних палив, знятої на даній установці, проводиться після кожної перебирання і чищення циліндровий-поршневої групи двигуна після заміни індикаторів уприскування і запалення.

Часткові перевірки повинні проводитися не рідше одного разу на 3 міс за графіком, складеним з урахуванням місцевих умов і технічної можливості експлуатаційної служби і затвердженим головним інженером підприємства.

Часткові перевірки повинні полягати в зовнішньому огляді і перевірці правильної відпрацювання вихідного сигналу при подачі на вхід пристрою контрольного стандартизованого параметра. Якщо вихідний сигнал відпрацьований правильно і огляд не виявив дефектів, пристрій залишається в роботі. Якщо виявлена несправність або вихідний сигнал виявляється не в нормі, пристрій замінюється новим з резерву і передається на реставрацію.

Часткові перевірки мають на меті визначити технічний стан і правильність виконання пристроями ТУ-ТС заданих функцій і визначення похибки показань приладів телевимірювання.

Часткова перевірка з розкриттям реле, оглядом поплавців і контактів і перевіркою їх плавучеен.

Часткова перевірка ізоляції проводиться уважним оглядом, коли машина ще розібрана. При цьому вже можуть бути виявлені, явні зовнішні пошкодження.

Часткова перевірка складу породи, вироблена Е. І. Ляховський (після дворазового кип'ятіння 5 г подрібненої породи з 100 і 200 г води і наступного промивання нерозчинного залишку 500 см3 промивних вод), дала наступні результати: К.

Часткова перевірка двох-трьох точок перехідною шкали вторинних еталонних палив, знятої на даній установці, проводиться після кожної перебирання і чищення циліндровий-поршневої групи двигуна і після заміни приладів, що вимірюють детонацію.

Часткова перевірка двох-трьох точок перехідною шкали вторинних еталонних палив, знятої на даній установці, проводиться після кожної перебирання і чищення циліндровий-поршневої групи двигуна і після заміни приладів для вимірювання детонації.

Часткову перевірку цих цифр можна отримати шляхом обчислення складової X зусиль, яка виявляється рівною 89 4 кг (приблизно), що цілком відповідає дійсно колишньої при дослідах навантаженні в 90 7 кг.

Обсяг часткової перевірки в залежності від стану пристроїв і мали місце зауважень по роботі схеми КВП і А може змінюватися від обсягу, передбаченого повної перевіркою, до проведення тільки зовнішнього огляду пристроїв і комплексного опробування схеми.

Обсяг часткових перевірок встановлюється місцевою службою захисту і затверджується керівництвом підприємства. Обсяг післяаварійного перевірки узгоджується з центральною службою захисту енергосистеми для кожного окремого випадку залежно від обставин. Перша повна планова перевірка проводиться не пізніше, ніж через один рік після нового включення. Наступні повні планові перевірки проводяться, як правило, через два-три роки. Обсяги та кількість часткових перевірок встановлюються місцевою службою захисту в залежності від місцевих умов.

Проведення часткових перевірок пристроїв ТМ направлено на контроль технічного стану і правильності виконання заданих функцій пристроєм ТМ. Часткова перевірка пристроїв ТУ - - ТС виконується відповідно до графіка профілактичних робіт з оформленням дозволу на проведення робіт через диспетчера.

Проведення часткових перевірок пристроїв ТМ направлено на контроль технічного стану і правильності виконання заданих функцій пристроєм ТМ. Часткова перевірка пристроїв ТУ - ТС виконується відповідно до графіка профілактичних робіт з оформленням дозволу на проведення робіт через диспетчера. На відміну від повної ревізії при частковій перевірці не проводиться відключення індивідуальних оперативних кіл телекерування і телесигналізації, що вимагає підвищеної уваги і акуратності виконання робіт від виконавця.

Про проведення часткової перевірки виконується запис в експлуатаційному журналі.
 Для організації часткових перевірок описаним способом доцільно проектувати і мати спеціальні випробувальні пристосування для конкретних типів перевіряється обладнання релейного захисту та автоматики.

Про проведення часткової перевірки виконується запис в експлуатаційному журналі.

Внутрішній огляд і часткова перевірка золотників, паророзподільних клапанів, дроселів, засувок і ущільнити-них кілець поршня проводяться не рідше 1 разу на місяць.

зазвичай після такої часткової перевірки ту ж організацію запрошують і для завершення роботи, тобто для подання аудиторського висновку в цілому за рік. Але на практиці іноді зустрічаються ситуації, коли адміністрація економічного суб'єкта запрошує для завершення роботи іншу організацію.

Поряд з цим визнати за необхідне проведення часткової перевірки тих волосних (а також повітових) партійних організацій, де в складі організацій позначається наявність розклалися і відірвалися від партії елементів, які дискредитують партію в очах селянства. Ця перевірка сільських парторганізацій повинна відбуватися із залученням до неї безпартійних селян і з посилкою на місце дійсно відповідальних партійних працівників.

Поряд з цим визнати за необхідне проведення часткової перевірки тих волосних (а також повітових) партійних організацій, де в складі організацій позначається наявність розклалися і відірвалися від партії елементів, які дискредитують партію в очах селянства. Ця перевірка сільських парторганізацій повинна відбуватися із залученням до неї безпартійних селян і з посилкою на місце дійсно відповідальних партійних працівників.

Порівняння результатів розрахунку на ЕОМ з аналітичним рішенням Хана і Лефковіц. | Порівняння результатів машинного розрахунку з рішенням Чена - Зисковского. Вінд використовував наведені вище залежності для часткової перевірки машинного розрахунку в кінцевих різницях.

Цей метод може бути використаний і для часткової перевірки на себе обладнання двосмугових систем.

При огляді пристрою без розтину кожуха (наприклад, при часткових перевірках) перевіряється стан контактів і інших деталей, що переглядаються через скло.

Перед налагодженням верстата для обробки чергової партії зубчастих коліс необхідно провести його часткову перевірку на технологічну точність. При нарізанні колеса 2-го класу точності допустиме відхилення по ГОСТу тисяча сімсот п'ятьдесят вісім - 56 становить: а) торцеве биття шпинделя нарізається колеса делительной бабки 001 мм; б) радіальне биття конічного отвору шпинделя ділильної бабки 002 мм на відстані 200 мм від торця шпинделя; 0005 мм у торця шпинделя.

З огляду на важливість систем ТУ - ТС в системі диспетчерського управління, в період між частковими перевірками забезпечують систематичний контроль справності систем ТМ, для чого щодня на диспетчерському пункті на початку робочого дня знайомляться з записами в журналі неполадок за минулу добу і перевіряють напругу ланцюгів живлення пристроїв ТМ, опрацювання запитів, а також по кожному пристрою ТУ - ТС перевіряють показання всіх приладів телевимірювань. За 1 год до закінчення робочого дня повторно перевіряють напруги ланцюгів харчування, стан пристроїв ТУ - ТС і приладів безперервних телевимірювань.

З огляду на важливість систем ТУ - ТС в системі диспетчерського управління, в період між частковими перевірками забезпечують систематичний контроль справності систем ТМ, для чого щодня на диспетчерському пункті на початку робочого дня знайомляться з записами в журналі неполадок за минулу добу і перевіряють напругу ланцюгів живлення пристроїв ТМ, опрацювання запитів, а також по кожному пристрою ТУ - ТС перевіряють показання всіх приладів телевимірювань. За 1 год до закінчення робочого дня повторно перевіряють напруги ланцюгів харчування, стан пристроїв ТУ - ТС і приладів безперервних телевимірювань.

Перевірки комплектів пристроїв захисту, змонтованих на панелях при навчальних лабораторних заняттях, проводяться в обсязі часткової перевірки. Для кожної лабораторної роботи намічена обмежена програма.

Перш ніж приступити до налагодження зубофрезерного верстата, необхідно перед нарізуванням кожної нової партії виробів провести часткову перевірку верстата на технологічну точність.

Перш ніж приступити до налагодження зубостругальний верстата, необхідно перед нарізуванням кожної нової партії виробів провести часткову перевірку верстата на технологічну точність.

ТТО є по суті варіанти першого етапу побудови надійної моделі - встановлення форми зв'язку з частковою перевіркою її експериментальними методами.

Пристрої захисту та автоматики проходять наступні експлуатаційні перевірки: перевірка при новому включенні; повна планова перевірка; часткова перевірка; додаткові перевірки.

У тому випадку, коли респіратор транспортували до місця аварії або для виконання технічних робіт, але не використали, роблять так звану часткову перевірку, яка відрізняється від повної перевірки респіратора в зібраному вигляді тим, що не зважують регенеративний патрон і холодильник.

Такий метод дозволяє відразу виявити несправні або недостатньо стійкі в даних умовах реле, скорочує витрату часу на перевірку інших справних реле, є основою для визначення термінів між перевірками і необхідності введення часткових перевірок. Другий, часто зустрічається помилкою є неврахування похибок і разбросов реле, коли під час налаштування заданих уставок прагнуть одержати абсолютну відповідність виходять при налаштуванні і заданих уставок, особливо у реле із ступінчастим регулюванням. Похибки і розкид слід враховувати при розрахунку захисту, а налаштовувати задані уставки слід з обов'язковим урахуванням похибок і разбросов, що не ганяючись за непотрібною і недосяжною точністю.

У разі, якщо пбЕре & дення пристрою ТУ - ТС не пов'язане із зовнішніми обставинами (перервою харчування, несправністю приводів вимикачів, перебоями в каналах зв'язку, неправильним дією персоналу), проводиться позачергова часткова перевірка пристрою.

Проведення часткових перевірок пристроїв ТМ направлено на контроль технічного стану і правильності виконання заданих функцій пристроєм ТМ. Часткова перевірка пристроїв ТУ - - ТС виконується відповідно до графіка профілактичних робіт з оформленням дозволу на проведення робіт через диспетчера.

Проведення часткових перевірок пристроїв ТМ направлено на контроль технічного стану і правильності виконання заданих функцій пристроєм ТМ. Часткова перевірка пристроїв ТУ - ТС виконується відповідно до графіка профілактичних робіт з оформленням дозволу на проведення робіт через диспетчера. На відміну від повної ревізії при частковій перевірці не проводиться відключення індивідуальних оперативних кіл телекерування і телесигналізації, що вимагає підвищеної уваги і акуратності виконання робіт від виконавця.

В обсяг повних перевірок РЗАіТ крім спеціальних випробувань, визначених системою пристрою, входять випробування ізоляції, огляди стану апаратури і комутації, перевірки уставок і параметрів захисту та випробування в дії. В обсяг часткових перевірок не входять перевірки уставок і параметрів захисту.

Повні планові перевірки РЗАіТ проводять не рідше одного разу на три роки, як правило, одночасно з капітальним ремонтом електрообладнання РУ. Періодичність і обсяг часткових перевірок, що проводяться в проміжках між повними, встановлюється місцевими інструкціями.

При повній інвентаризації перевіряють всі матеріальні цінності та майно на той чи інший об'єкт. Часткова інвентаризація передбачає часткову перевірку матеріальних ресурсів. До початку інвентаризації повинні бути зведені всі прибуткові документи з метою виявлення наявності матеріальних цінностей за документами. Потім комісія заміряє і зважує матеріальні ресурси.

При повній інвентаризації перевіряються всі матеріальні цінності та майно на той чи інший об'єкт. Часткова інвентаризація передбачає часткову перевірку матеріальних ресурсів, наприклад будь-якого виду нафтопродукту. До початку інвентаризації повинні бути зведені всі прибуткові документи з метою виявлення наявності матеріальних цінностей за документами. Потім комісія виробляє завмер і зважування матеріальних ресурсів. Результати інвентаризації заносяться до відповідних відомості.

Точно так же достатня часткова перевірка машини з метою виявлення тих чи інших пошкоджень.

Всього перевірено було близько 25 /о всього складу партії, причому виключенню піддалося близько б о /о перевірених. У 1926 р була проведена часткова перевірка сільських осередків, а в 1927 р - - всесоюзний перепис (перереєстрація) членів і кандидатів партії.

При звірці показань приладів телевимірювання диспетчерського пункту з щитовими приладами контрольованого пункту в одній точці шкали і виявленні розбіжності показань, більш ніж в 1 5 разу перевищує похибка по паспорту, в часткову і повну перевірку пристрою телевимірювання входить усунення такої розбіжності. Повна перевірка містить роботи, що виконуються при часткових перевірках. Крім цього, проводяться повна чистка всіх деталей апаратури, мастило вузлів кінематичних передач, перевіряються ізоляція монтажу мегомметром, кріплення деталей, стан пайок, оновлюються маркування та фарбування елементів апаратури і мнемоніки планшетів пульта і щита. Перевіряються паспортні дані релейних схем (часові параметри) і електронних пристроїв, знімаються основні характеристики і вимірюються режими окремих вузлів.

Виконання повних перевірок описаним методом не виключає все ж можливості виникнення в період часу між перевірками будь-якої несправності, що приводить пристрій в отказавшее стан. Тому в періоди між повними перевірками повинні проводитися часткові перевірки.