А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Циркулює каталізатор

Циркулює каталізатор послідовно проходить бункер 6 реактора, реактор 4 завантажувальний пристрій (Дозер) 10 пневмо-підйомника, стовбур пневмопідйомника для відпрацьованого (закоксо-ванного) каталізатора, бункер-сепаратор 11 пневмопідйомника, бункер 8 регенератора, регенератор 5 завантажувальний пристрій (Дозер) 10 пневмопідйомника для регенерованого каталізатора, стеолом пневмопідйомника, другий бункер-сепаратор 11 пневмопідйомника і знову надходить в бункер б реактора. Один з двох бункерів 11 обслуговує реактор, а інший регенератор.

Принципова схема реакторного блоку установки. Кількість циркулюючого каталізатора регулюється клапанами, встановленими на напірному стояку регенератора. Затриманий з димових газів на електрофільтрі каталізатор знову повертається в киплячий шар регенератора.

Качесто циркулюючого каталізатора контролюють шляхом аналізу регулярно відібраних проб. При цьому обмежуються по можливості простими способами його випробувань. Розроблено велику кількість методів аналізу каталізаторів крекінгу, але на-кожному заводі або групі їх дотримуються певного набору цих методів, найбільш прийнятного для тих чи інших конкретних умов.

Качесто циркулюючого каталізатора контролюють шляхом аналізу регулярно відібраних проб. При цьому обмежуються по можливості простими способами його випробувань. Розроблено велику кількість методів аналізу каталізаторів крекінгу, але на кожному заводі або групі їх дотримуються певного набору цих методів, найбільш прийнятного для тих чи інших конкретних умов.

Кількість циркулюючого каталізатора (на основі теп-лоього балансу реактора) одно 87548 кглас.

Кількість циркулюючого каталізатора (на основі теплового балансу реактора) одно 875448 кг /год.

Витрата циркулюючого каталізатора визначається положенням регулюючого органу на відповідному напірному стояку, а рівень киплячого шару практично не залежить від тиску в апаратах і визначається різницею витрат надходить і минає каталізатора.

Швидкість циркулюючого каталізатора не тільки визначає температуру в реакторі, але впливає і на число активних центрів каталізатора, що надходять в реактор в одиницю часу.

При циркулюючому каталізаторі створюються ще більш складні умови роботи: каталізатор поперемінно потрапляє в відновлювальні або окислювальні умови.

Технологічна схема синтезу ВНБ. У циркулюючому каталізаторі накопичуються прімесі8 це призводить до необхідності виведення частини його на нейтралізацію і підживлення свіжим розчином.

Нерівномірне прогрівання циркулюючого каталізатора призводить до нестійкої роботи пневмопідйомника, до порушення і часто припинення циркуляції внаслідок осідання каталізатора і завалу Дозер каталізатором зі стовбурів пневмопідйомника. В цьому випадку слід продути забився Дозер і знову приступити до циркуляції.

Проводиться охолодження циркулюючого каталізатора.

Позонной залежності змісту коксу на каталізаторі і температури в регенераторі шахтного типу.

Якщо кратність циркулюючого каталізатора збільшується при незмінному сировину, зміст коксу на відпрацьованому каталізаторі зменшується, а число зон скорочується.

Більше третини циркулюючого каталізатора виноситься з шару і має бути повернуто, що створює велике навантаження на циклони.

Установки з циркулюючим каталізатором широко застосовують для процесів каталітичного крекінгу. Крекінг завжди супроводжується утворенням і відкладенням на поверхні каталізатора коксу і смолообразних продуктів.

Установки з циркулюючим каталізатором мають кілька різновидів.

Установка з циркулюючим каталізатором складається з секцій підготовки сировини, крекінгу, регенерації каталізатора і поділу продуктів крекінгу.

Установки з циркулюючим каталізатором широко застосовують для процесів каталітичного крекінгу. Крекінг завжди супроводжується утворенням і відкладенням на поверхні каталізатора коксу і смолообразних продуктів.

Завдання на витрата циркулюючого каталізатора надходить від САР теплового режиму. Регулювання здійснюється за каскадної схемою шляхом впливу на витрату транспортує агента - повітря в підйомний стояк регенератора. внутрішнім є контур стабілізації витрати повітря. Для компенсації виникає при цьому зміни рівня киплячого шару передбачено коригуючий вплив на витрату транспортує агента в підйомний стояк регенератора.

Окат - витрата циркулюючого каталізатора; К - з'їм коксу в регенераторі.

Для визначення кількості циркулюючого каталізатора складаємо тепловий баланс реактора разом про отпарной секцією.

Оц - кількість циркулюючого каталізатора, кг / година; ск - теплоємність каталізатора, ккал /кг С; t - температура каталізатора в стояку реактора, С.

Очікує - кількість циркулюючого каталізатора, кг /год; ск - теплоємність каталізатора, Кхала /кг С; t3 - температура каталізатора на виході з регенератора, С.

На установках з циркулюючим каталізатором процес протікає в апаратах шахтного типу, через які безперервним потоком зверху вниз рухаються кульки каталізатора діаметром 3 - 5 мм. У прямоточних реакторах каталізатор і сировину контактують, рухаючись прямотоком. Реакторний блок кожної установки складається з реактора, регенератора і системи транспорту каталізатора.

Зміна виходів бутилену (1 вибірковості (2 і кількості кисню в COz (3 СО (4 і Н2О (5 і суммарногоОг (6 протягом восьмихвилинного циклу (550 С, об'ємна швидкість 1000 год 1. Для установок з циркулюючим каталізатором час перебування його в реакторі значно менше: в промисловому реакторі зі зваженим шаром каталізатора воно дорівнює приблизно 10 - 15 хв, тому вплив нестаціонарності процесу в цьому випадку істотно.

Природно, що вага циркулюючого каталізатора буде один і той же незалежно від того, чи знайдений він з теплового балансу реактора або регенератора.

У заводських умовах якість циркулюючого каталізатора в основному контролюють по його насипної щільності, фракційним складом; рідше визначають індекс активності. Більш детально циркулює каталізатор систематично не досліджується. У цій роботі рівноважний каталізатор, відібраний на виході з регенератора, візуально розбирали на білі, повністю регенеровані частки; сірі, що містять залишковий кокс в центрі кульок, і чорні частинки, у яких не було помітно регенерованої периферійної зони. Після додаткової регенерації чорних кульок в лабораторних умовах було отримано ще кілька білих і сірих частинок.

Установки каталітичного крекінгу з циркулює каталізатором складаються з наступних секцій: підготовки сировини, крекінгу, регенерації каталізатора і поділу продуктів крекінгу.

Основними перевагами процесів з циркулюючими каталізаторами, в першу чергу, флюидного гідроформінгу, є значне полегшення підтримки изотермичности і зниження температури перегріву сировини.

У системах крекінгу з циркулюючим каталізатором при незмінних пропускної здатності реактора і кратності циркуляції каталізатора з ростом температури в робочій зоні реактора істотно збільшуються загальна глибина перетворення сировини, вихід сухого газу, вихід фракції С4 кількість пропілену і бутиленов і в порівняно невеликому ступені підвищується вихід дебутанізірованного автобензину. Відносний вихід дебута-нізірованних автобензину, вважаючи на вагову одиницю утворюються побічних продуктів (сухий газ, кокс, фракція С), при цьому зменшується.

Схема приєднання холодильника і нижніх трубопроводів до регенераторів. Кількість тепла, що залишається циркулює каталізатором в реакторі, залежить від ваги надходить в нього каталізатора і від різниці температур між робочими зонами регенератора і реактора. В даному випадку різниця температур зростає не настільки, щоб компен-сіровать зниження приходу тепла в реактор.

У системах крекінгу з циркулюючим каталізатором при незмінних пропускної здатності реактора і кратності циркуляції каталізатора з зростанням температури в робочій зоні реактора істотно збільшуються загальна глибина перетворення сировини, вихід сухого газу, вихід фракції С4 кількість пропілену і бутиленов і в порівняно невеликому ступені підвищується вихід дебутанізірованного автобензину. Відносний вихід дебута-нізірованних автобензину, вважаючи на вагову одиницю утворюють трудящих побічних продуктів (сухий газ, кокс, фракція CJ, при цьому зменшується. Для роботи установок з циркулюючим каталізатором велике значення має правильне вирішення питань взаємної ізоляції газових середовищ в реакторі і регенераторі.

Тому видалення дрібниці з потоку циркулюючого каталізатора необхідно.

Вт); QKl - циркулює каталізатором; QAS - коксом; QB - повітрям; Qni - водяною парою, адсорбованим на каталізаторі; Qp - тепло, що виділяється при згорянні коксу; виноситься тепло (в кВт): Q2 - каталізатором; Qo.

Найбільшого поширення набули установки з циркулюючим каталізатором в рухомому потоці і псевдоожіжен-ном, або киплячому, шарі.

Пріншпіальная схема гідрокрекінгу системи ІНХС АН СРСР. Гідрокрекінг під невисоким тиском в циркулюючому каталізаторі можливий завдяки підтримці активності каталізатора в рухомому або киплячому шарі шляхом безперервної окислювальному регенерації. У зв'язку з безперервною циркуляцією катали -, затору в системі в цьому процесі повинні застосовуватися кулькові або микросферические каталізатори (технологія їх отримання також розроблена в ІНХС АН СРСР), що володіють високою стійкістю до зносу і розтріскування.

При роботі на вакуумному газойлі активність циркулюючого каталізатора зазвичай встановлюється рівною 30 - 31 і в деяких випадках опускається нижче 27 пунктів. Низька активність каталізатора обумовлена не тільки його спіканням, а й значним отруєнням металами.

Досліджено вплив умов процесу гідрокрекінгу на циркулюючому каталізаторі на видалення асфальтенів і сірки.

Температура в зоні реакції регулюється зміною кількості циркулюючого каталізатора між реактором і регенератором.

По конструкції розрізняють установки з постійним і циркулює каталізатором, одне - і багатошарові. На рис. 202 показаний апарат для окислення нафталіну у фталевьш ангідрид в псевдозрідженому шарі. Каталізатор в даному процесі служить тривалий час і не потребує безперервної регенерації. Апарат має форму циліндра з розширенням у верхній частині. Через колпач-ковую розподільну решітку в шар подається гаряче повітря, який є і ожіжающего агентом. Нафталін на окислення подається через форсунки /безпосередньо в шар. Теплота реакції відбирається U-образними горизонтальними теплооб-меннимі елементами 3 розташованими в шарі; холодоагентом служить кипляча вода. У верхній частині апарату вертикально встановлені патронні фільтруючі елементи 2 з склотканини, які очищають контактні гази від пилу каталізатора. З опису конструкції видно, що апарат з псевдозрідженим шаром значно простіше апарату зі стаціонарним шаром каталізатора для аналогічного процесу, однак вихід і якість продукту на стаціонарному шарі вище, ніж в псевдозрідженому.

Тепло з одного апарату в інший переноситься циркулює каталізатором.

По конструкції розрізняють установки з постійним і циркулює каталізатором, одне - і багатошарові. На рис. 202 показаний апарат для окислення нафталіну у фталевий ангідрид в псевдозрідженому шарі. Каталізатор в даному процесі служить тривалий час і не потребує безперервної регенерації. Апарат має форму циліндра з розширенням у верхній частині. Через колпач-ковую розподільну решітку 4 в шар подається гаряче повітря, який є і ожіжающего агентом. Нафталін на окислення подається через форсунки /безпосередньо в шар. Теплота реакції відбирається 0-образними горизонтальними теплооб-МЄНП елементами 3 розташованими в шарі; холодоагентом служить кипляча вода. У верхній частині апарату вертикально встановлені патронні фільтруючі елементи 2 з склотканини, які очищають контактні гази від пилу каталізатора. З опису конструкції видно, що апарат з псевдоожіжепним шаром значно простіше апарату зі стаціонарним шаром каталізатора для аналогічного процесу, однак вихід і якість продукту на стаціонарному шарі вище, ніж в псевдозрідженому.

Залежність виходів продуктів крекінгу від температури. Промислові процеси каталітичного крекінгу здійснюються на безперервно циркулюючому каталізаторі. Великий вплив на процес надає співвідношення кількостей каталізатора і сировини, що подаються в реактор.

З теплового балансу регенератора може бути знайдено кількість циркулюючого каталізатора; воно повинно бути таким же, як і знайдене з рівняння теплового балансу реактора.

Аналогічно можна показати, що варіацією початкової температури циркулюючого каталізатора при заданій швидкості циркуляції також не можна змінити критичну величину поверхні охолодження.

У промисловості процес здійснюють у системах з безперервно циркулює каталізатором, який послідовно проходить через зони каталітичного крекінгу сировини, десорбції адсорбованих вуглеводнів, окисної регенерації.

Тільки відсутні 20 - 25% тепла припадають на циркулює каталізатор. На деяких установках цього типу в системі, крім каталізатора, циркулює інертний теплоносій (типу кварцового піску), який нагрівається за допомогою димових газів, що утворюються від спалювання рідкого палива в топці-генераторі. Оскільки середній розмір зерен каталізатора всього близько 50 мк, великі частки піску-теплоносія легко відокремлюються від каталізатора в спеціальному сепараторі.