А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Цехове електроустаткування

Цехове електроустаткування, відключене для виконання будь-яких робіт, може бути включено тільки на вимогу особи, яка дала заявку на відключення, або особи, що його замінює.

Якщо відключення цехового електроустаткування вироблялося за усним розпорядженням працівника цеху, подальше включення цього обладнання може бути вироблено лише на вимогу особи, яка дала заявку на відключення, або іншого, що його замінює працівника.

Якщо відключення цехового електроустаткування вироблялося за усною заявкою цехового персоналу для виробництва будь-яких робіт, то зворотне включення цього обладнання може бути вироблено лише на вимогу особи, яка дала заявку, або особи, яка його заміщає в даний момент, після попереднього огляду відключеного електрообладнання. Зроблені операції черговий персонал зобов'язаний записати в експлуатаційний журнал безпосередньо після виконання операції. 
Перед пуском тимчасово вимкненого цехового електроустаткування оперативний персонал зобов'язаний його оглянути, переконатися в готовності до прийому напруги і попередити працює на ньому персонал про наступне вмикання.

Включення і відключення цехового електроустаткування при наявності пульта управління у технологічного агрегату проводиться цеховим персоналом за погодженням з черговим на відповідній підстанції.

Під час огляду цехового електроустаткування забороняється виконувати будь-які роботи на цьому обладнанні, за винятком робіт, пов'язаних з попередженням аварії або нещасного випадку. Забороняється знімати огородження струмоведучих і обертових частин, проникати за огорожі, стосуватися струмоведучих частин і наближатися до них на небезпечну відстань.

Річний графік ППР цехового електроустаткування (табл. 10) складається енергетиком і механіком цеху і затверджується головним енергетиком підприємства. Для резервного і ремонтного обладнання передбачають тільки малі ремонти з періодичністю 6 - 12 місяців залежно від виду електрообладнання та місця його установки. При складанні графіка ремонту весь обсяг робіт рівномірно розподіляється по місяцях, поєднуючи по можливості ремонт електрообладнання з ремонтом механізмів.

До самостійного обслуговування цехового електроустаткування допускаються особи, прешедшая виробниче навчання І стажування на робочому місці. Навчання здійснюється під керівництвом досвідченого працівника з числа електротехнічного персоналу підприємства під контролем особи, відповідальної за експлуатацію установки. Після перевірки знань ПТЕ і ПТБ, експлуатаційних та посадових інструкцій кожен працівник оперативного і оперативно-технічного персоналу повинен пройти стажування на робочому місці (дублювання) тривалістю не менше двох тижнів.

Тому при експлуатації - цехового електроустаткування необхідно стежити за напругою, що підводиться до електродвигунів, і намагатися підтримувати його на рівні номінальної величини.

У разі, коли відключення цехового електроустаткування вироблялося по усній пли письмовою заявкою цехового персоналу для виробництва будь-яких робіт, наступне включення цього обладнанні може бути зроблено тільки на вимогу особи, яка дала заявку на відключення, особи, який змінив його або уповноваженого ним і в даний момент його замінює.

Захисне заземлення в мережі з ізольованою нейтраллю. а - принципова схема. б - еквівалент. Заземлювальні пристрої в цехах промислових підприємств мають ряд суттєвих особливостей, обумовлених специфікою умов експлуатації цехового електроустаткування.

Розподіл потужності конденсаторів в мережах вищої і нижчої напруги. Розподіл потужностей конденсаторів по відходить від підстанції ліній напругою до 1000 в виконується в стадії розробки робочих креслень силового цехового електроустаткування, так як тільки в цій стадії будуть виявлені схеми ліній і їх перетину.

Річні плани-графіки складаються по кожному цеху окремо і передаються в енергослужбу (групу ППР) для складання зведеного плану ремонту цехового електроустаткування всього підприємства.

Заводські цехові трансформатори, ак правило, встановлюються з заземленою нейтраллю на напругу 380/220 в. Для цехового електроустаткування приймається система захисного занулення.

Самостійне одноосібне обслуговування електроустановок напругою до 1000 В, включаючи періодичні огляди, перевірки, вимірювання та поточний ремонт, дозволяється робочим-електрикам, які мають кваліфікаційну групу не нижче III. Під час огляду цехового електроустаткування забороняється виконувати будь-які роботи на цьому обладнанні, за винятком робіт, пов'язаних з попередженням аварії або нещасного випадку. Також забороняється знімати огорожі струмопровідних частин і обертових частин, проникати за огорожі, стосуватися струмоведучих частин і наближатися до них на небезпечну відстань.

Наводяться методи розрахунку мереж, способи їх прокладання я сфери застосування. Дано відомості щодо вибору цехового електроустаткування (з урахуванням режиму і умов його роботи), освітлювальних установок, заземлюючих і молннезащнтних пристроїв.

Всі перемикання в електричних схемах розподільних пристроїв підстанцій, щитів і збірок виробляються тільки з відома головного. Включення цехового електроустаткування, відключеного раніше для виконання будь-яких робіт, може бути зроблено тільки на вимогу особи, яка дала заявку на відключення або особи, що його замінює.

Процес виробництва деревної маси, починаючи з дефібрерів і закінчуючи метальнимі басейнами, є безперервним. Тому вихід з ладу будь-якої ланки виробництва внаслідок несправності електрообладнання викликає зупинку всього заводу. Питання забезпечення надійності роботи цехового електроустаткування для цього заводу дуже важливий.

Рівні УР5 і УР4 відносяться до позацехових електропостачання. Від УР5 виконується електропостачання великого цеху або району (складальний цех, район прокатних цехів і ін.); від УР4 харчуються цеху, окремі будівлі і споруди. Обслуговування УР5 здійснюється цехом мереж і підстанцій, а УР4 тісно пов'язаного з технологією - виробничим електротехнічним персоналом технологічного цеху. УРЗ обслуговуються електриками цехів, і їх часто відносять до цехового електроустаткування.

Цехові електромонтери є відповідальними особами за ремонт, межремонтное обслуговування і правильну експлуатацію цехового електричного господарства. Вони оглядають оборудбваніе, що вимагає особливої уваги (результати огляду заносяться в експлуатаційний журнал), знайомляться зі станом і режимом роботи всього електрообладнання. Протягом зміни чергові електромонтери стежать за електроустановками, що знаходяться в роботі, усуваючи виявлені несправності і дефекти. Крім того, спеціально виділені для цієї мети цехові електромонтери виробляють всі види ремонту цехового електроустаткування згідно з графіком планово-попереджувального ремонту і відповідно до переліку робіт готують до відправки в електроремонтних цех електрообладнання, яке підлягає капітальному ремонту. Цехові електромонтери мають право вимагати від адміністративно-технічного персоналу цеху зупинки обладнання на ремонт згідно з графіком ППР, якщо з яких-небудь причин відбувається затримка.