А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Цільовий аспект

Цільовий аспект ефективності управлінських рішень був усвідомлений в 70 - 80 - ті рр. минулого століття, коли істотно змінилися погляди на роль підприємства в суспільстві і ставлення до його персоналу.

Необхідно розвиток цільового аспекту планів; в якості вихідної завдання слід розраховувати основні відтворювальні співвідношення за видами власності; повинні зайняти своє місце в планах цільові комплексні програми, переставши бути пропагандистськими гаслами і ставши дієвим інструментом державної політики.

Фрагмент комплексної програми реально конкретизує цільової аспект проблеми і забезпечує перехід до його ресурсному аспекту.

Узагальнення результатів розрахунків, проведених в широкій області зміни параметрів, призвело до цільового аспекту в дослідженні кутових зчленувань, пов'язаного з пошуком конструкцій, що володіють новими функціональними можливостями, а саме здатністю порушувати в надрозмірні хвилеводі поля з заданим модових складом.

Досвід СОФЕ та інших розробок в області вдосконалення методів планування, впровадження загальної методології системного, комплексного підходу зумовили внесення в теорію і практику народногосподарського планування багатьох нових моментів, основні з яких знайшли своє вираження в Постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1979 р у ньому, зокрема, йдеться про орієнтацію на кінцеві результати діяльності, про більшої уваги до цільових аспектів планування і, отже, посилення ролі програмно-цільового методу планування, підкреслюється вимога раціонального поєднання перспективних і поточних планів, що дуже актуально для підприємств, особливо в умовах якнайшвидшого впровадження досягнень науково-технічного прогресу, а також інші вимоги до змісту і якості державних планів.

В цьому суть цільового аспекту управління, коли цілі розвитку формуються з урахуванням глобальних і приватних завдань управління.

Побудова дерева цілей вироблено з урахуванням того, що заходи подальшого рівня забезпечують виконання завдань попереднього. Фрагмент розробленого дерева цілей, наведений в табл. 32 реально конкретизує цільової аспект проблеми і забезпечує перехід до його ресурсному аспекту.