А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ціла серія - робота

Ціла серія робіт[717-734], Що з'явилася за останній - час, присвячена проблемам механохімії при терті пар: полімер - полімер, метал - полімер або метал - (метал в присутності розчинів полімерів або полімер-абразивних композицій, дозволили значно розширити наші уявлення про механізм динамічного контакту широко використовуваних на практиці пар матеріалів.

Ціла серія робіт Бертло присвячена вивченню вибухового розкладання ацетилену[111], Оскільки Бертло був переконаний в тому, що ці процеси дозволяють

Ціла серія робіт, крім згаданої вище[484], Присвячена визначенню урану в кам'яних і залізних метеоритах.

Ціла серія експериментальних і гігієнічних робіт по вивченню токсикології фосфорорганічних пестицидів, виконані Ю.С.Каганом і його співробітниками протягом наступних років, мала значний вплив на розробку проблем в області вивчення і інших груп пестицидів.

Ціла серія робіт колективів кафедри токсикологічної хімії фармацевтичного факультету I ММІ (М. Д. Швайко-ва, А. В. Степанов, 1943), судово-хімічного відділу Науково-дослідного інституту судової медицини (А. А. Васильєва, 1947), кафедри токсикологічної та аналітичної хімії Львівського медичного інституту (В. Ф. Крамаренко, Б. І. Швидскій, А. О. Акопян і ін., 1956 - 1962) була присвячена розробці швидкісного методу ізолювання алкалоїдів при хіміко-токсикологічних аналізах.

Відома ціла серія робіт але дослідження щільності[59, 65, 67, 77, 79, 90]або коефіцієнта розширення[83]рідкого рубідію. Між їх результатами спостерігаються істотні розбіжності (до 4%), можливі причини яких обговорюються нижче.

У цілій серії робіт Уєхара з співробітниками докладно досліджували полімеризацію вінілових мономерів (стиролу, метилметакрилату) під дією мідних хелатів заміщених р-дикетонов, наприклад дігідропіранового похідного ацетилацетонату[К.
Лобахия сосновидная ( Lebachia piniformis. боковая ветвь с прямостоячими собраниями мегастро-билов и висячими микростробилами.| Эрнсстиодспдроп папоротниковидный ( Ernestiodendron filiciforme. В дальнейшем появляется целая серия работ, в которых теория брахи-бласта обосновывается и детализируется на основании привлечения все более широкого фактического материала.
Впоследствии в англоязычный научный оборот стремительно вошла целая серия работ Кастельса.
Школу неоклассического синтеза отличает расширение тематики исследований: создана целая серия работ по проблемам экономического роста; разрабатываются методы экономико-математического анализа; получила дальнейшее развитие теория общего экономического равновесия; предложены методика анализа безработицы и методы ее регулирования; обстоятельно изучена теория и практика налогообложения.
В 40 - х и 50 - х годах появляется целая серия работ б - 23, посвященных исследованию метода мертвой конечной точки, и сейчас природа его уже совершенно ясна.
За последние десять лет по механизму каталитического действия полупроводников появилась целая серия работ советских и зарубежных исследователей ( Ф. Ф. Волькенштейн[1], С.

Для того щоб забезпечити високу якість продукції, що випускається, необхідно провести цілу серію робіт, які в цілому називаються інженерно-конструкторськими роботами. До них відносяться проектування і відпрацювання конструкції, технологічна підготовка виробництва, постачання, виробництво і управління якістю.

Всього 2 - 3 роки тому мало місце відставання в області радіовимірювань, але тепер інститутами Комітету закінчена ціла серія робіт і створена вихідна і зразкова апаратура, що дозволяє виробляти з належною точністю вимірювання майже всіх параметрів, що підлягають контролю в радіоапаратурі. Відомі труднощі зустрічаються в налагодженні виготовлення цієї апаратури в необхідній кількості, але основні метрологічні питання в рамках існуючих вимог і запитів народного господарства в достатній мірі вирішені.

У цих дослідженнях Н. С. Курнаковим був вперше застосований метод внутрішнього тертя для вивчення подвійних органічних систем, який послужив початком цілої серії робіт, які показали виняткові переваги застосування методів фізико-хімічного аналізу до органічних систем.

Велика заслуга в подальшому розвитку адсорбційної хроматографії належить видатному вченому Е. Н. Гапону, яким за період 1947 - 1950 рр. виконана ціла серія робіт з теорії та практичним застосуванням хроматографії.

Зважаючи на відсутність в Росії прогресивних видів корду з розривною міцністю понад 30 кгс /нитка[498]на ВАТ Ніж-некамскшіна проведена ціла серія робіт по поліпшенню конструкції шин з використанням наявного армуючого матеріалу з розривною міцністю 23 кгс /нитка і 18 кгс /нитка. Перш за все це відноситься до поліпшеної конструкції борту (рис. 72), а також вибору оптимального значення сумарної щільності ниток корду під біговою доріжкою протектора, в плечовій зоні, в зоні боковини і в зоні борту (рис. 73) від величини відносини робочого тиску в шині до розривної міцності нитки каркаса при статичному навантаженні.

Дуже цікаво, що в останні роки, коли економічні успіхи країн Східної Азії (в тому числі і Китаю) стали очевидні, з'явилася ціла серія робіт, автори яких намагаються або спростувати, або модифікувати теорію Вебера. Більш того, успіхи Китаю, Японії, Кореї та інших країн Східної і Південно-Східної Азії пояснюються дуже часто саме конфуцианским менталітетом і конфуціанської етикою. 
Разом з тим, безпосередньо слідом за відкриттям Гана - Штрассмана (підготовленим всією сукупністю робіт Жоліо-Кюрі), він, разом з групою своїх учнів, за короткий час проводить цілу серію робіт, які відразу ж просувають науку істотно вперед по шляху вирішення проблеми звільнення атомної енергії.

Внесок лауреата Нобелівської премії академіка Л.Д. Ландау в теоретичну фізику величезний. Ціла серія блискучих робіт, багатотомний Курс теоретичної фізики, прийнятий у всьому світі, велика наукова школа, представники якої нині працюють в усіх областях фізики.

У багатьох дослідженнях жінкам і раніше ставлять в провину той факт, що вони не вибирають роботу з елементами змагання, щоб вона не заважала виконанню сімейних обов'язків. При цьому ціла серія робіт доводить, що працівники не тільки самі вибирають собі заняття, але одночасно є об'єктом для вибору. Чим вище винагороду і статус, тим жорсткіше процес підбору кадрів, а за відсутності принципу рівності в суспільному житті і відповідних структур, які його забезпечують, тим імовірніше, що уповноважені з підбору кадрів за краще кандидатів, що мають близькі їм самим характеристики щодо статі, раси, соціально-економічного статусу і фізичних атрибутів.

У ряді випадків пряме експериментальне визначення ентальпії реакції може дати більш точні результати у визначенні ентальпії утворення органічних речовин, ніж обчислення її на основі ентальпій згоряння. Кістяківський і співробітники провели цілу серію робіт[261, 334, 335, 759-762]за визначенням теплот реакцій приєднання водню зі зв'язків С - С і С - О. В роботі Лейчера, Емері, Бомфолка і Парку[824]описаний спеціальний калориметр, сконструйований для визначення теплот гідрування метил -, етил - і вінілхлориду. Були вивчені також реакції приєднання хлору[831, 832]і брому[823]до фторолефінов. Досліджено також велике число металоорганічнихз'єднань.

У ряді випадків пряме експериментальне визначення ентальпії реакції може дати більш точні результати у визначенні ентальпії утворення органічних речовин, ніж обчислення її на основі ентальпій згоряння. Кістяківський і співробітники провели цілу серію робіт[261, 334, 335, 759 - 762]за визначенням теплот реакцій приєднання водню зі зв'язків С - С і С - О. В роботі Лейчера, Емері, Бомфолка і Парку[824]описаний спеціальний калориметр, сконструйований для визначення теплот гідрування метил -, етил - і вінілхлориду. Були вивчені також реакції приєднання хлору[831, 832]і брому[823]до фторолефінов. Досліджено також велике число металоорганічнихз'єднань.

В даний час ми маємо вже цілу серію робіт, в яких дійсно експериментально виявлена така кореляція (див. § 8 б): поруч авторів вимірювалася електропровідність і каталітична активність різних зразків, що розрізняються своєю біографією, і була виявлена симбатно або антібатность в змінах цих двох характеристик напівпровідника при переході від зразка до зразка.

Але і цього тоді виявилося ще не досить, щоб настав корінний поворот у поглядах основної маси хіміків на посередництво в управлінні хімічними процесами магнітного поля. Сагдеева, К. М. Саліхова і Е. Л. Франкевіч опублікував цілу серію робіт, переконливо довели наявність ефективного впливу навіть слабких магнітних полів напруженістю 100 - 1000 Ерстед на хімічні процеси.

Найбільш спекулятивний, явно псевдонауковий характер носить так звана теорія резонансу. Повна наукова неспроможність цієї теорії була показана в цілій серії робіт і на ній ми тут зупинятися не будемо.

Видно, що при ослабленні хвилі в разі достатньо високої енергії активації хвиля втрачає стійкість. Наведені приклади, які мають вже десятирічну давність, стимулювали цілу серію робіт, що використовують більш складні кінетичні моделі з двома і більшим числом реакцій, константи яких підбираються так, щоб модель відповідала тій чи іншій добре вивченою експериментально горючої суміші, найчастіше суміші водень-кисень або вуглеводень-кисень.

Методи кінематичної геометрії і графічні методи статики ферм, які розроблялися приблизно в ті ж самі роки, пробудили в машіноведах, особливо тих, які займалися теорією шарнірних механізмів, інтерес до відповідних дослідженням в цій області. Ясно виражене спорідненість між шарнірними механізмами і шарнірними статично визначними фермами зумовило зміст цілої серії робіт, присвячених графічним визначень кінематичних параметрів. Найбільш простим і логічно виправданим способом було приведення завдання до дослідження положень миттєвих центрів обертання, досить розробленим на той час, і за допомогою цього методу графічне визначення величини і напрямки швидкостей окремих точок досліджуваних механізмів. Однак таке рішення, що мало деякі переваги, не було позбавлене і недоліків, причому для креслярів того часу вельми відчутно.

Нижче наводяться посилання на інші (головним чином недавні) статті за кореляція; особливу увагу при цьому приділено природних продуктів. Перелік є далеко не вичерпним; у багатьох випадках дані вказівки лише на одну або дві останні статті з цілої серії робіт.

Ще однією характерною особливістю масштабної і однорідної організації є все більшого залучення людей самих різних спеціальностей в здійснення змін. Ціла серія робіт, які раніше виконувалися якимись окремими людьми, тепер буде виконуватися колективно ними ж, але вже в команді. Оператори як користувачі безпосередньо залучаються до комп'ютерний дизайн, інженери-експлуатаційники більш активно беруть участь в підготовці технічних вимог до закуповується новому обладнанню, а виробничі робочі більш тісно контактують з фахівцями з маркетингу і діяльно беруть участь в розробці нових виробів.

Складність і многокомпонентность об'єктів дослідження, відсутність точних методів аналізу, відносно незначні-кількості азоторганіческіх з'єднань в нафтах зумовило-досить повільні темпи розвитку досліджень в цій області. З'являються цілі серії робіт радянських. Ці інтенсивні дослідження принесли цікаві відомості про природу азотистих сполук нафт: були виявлені АОС пиридинового і хінолкно-вого ряду, похідні аніліну, акридину, індолу, карбазолу, а також циклічні аміди кислот. Азотисті основи, складові зазвичай 50 - 20% від загального азоту нафт, виявилися найбільш доступними для вивчення. Наявні літературні дані пов'язані в основному з цим класом сполук.

Між змінами електропровідності і змінами активності повинен існувати, таким чином, певний паралелізм. На існування такого паралелізму Ф. Ф. Волькенштейном було зазначено ще в 1950 р 1269], коли не існувало експериментальних робіт, що спростовують або підтверджують цей теоретичний прогноз. В даний час це підтверджено цілою серією робіт.

Між змінами електропровідності і змінами активності повинен існувати, таким чином, певний паралелізм. На існування такого паралелізму Ф. Ф. Волькенштейном було зазначено ще в 1950 р[269], Коли не існувало експериментальних робіт, що спростовують або підтверджують цей теоретичний прогноз. В даний час це підтверджено цілою серією робіт.

Ще й понині наша нафтопереробна промисловість дуже багато питань, що виникають при проектуванні та аналізі роботи нафтозаводи, вирішує шляхом копіювання - часто прямо-таки рабського - закордонних, переважно американських, зразків. Але якщо років 10 тому такий стан було цілком закономірним, бо навіть на своїй батьківщині - США - крекінг розвивався стихійно, майже без усякої науково-теоретичної бази, а лише на основі використання і вивчення чисто досвідченого експериментального матеріалу, то тепер ситуація різко змінилася. За останні 3 - 4 роки в Америці впритул зайнялися вивченням крекінг-процесу саме з боку фізико-хімічної, в результаті чого з'явилася ціла серія робіт (опублікованих переважно в журналі Ind. Для особливостей /2 (р), Н% і Яз ця теорія не побудована. Я думаю, що у Гівенталя це все вже написано. Але ще до нього це робили Щербак, Варченко, Ляшко. Є ціла серія робіт, в якій все це досліджувалося, і там теж з'являються числа Коксетер для відповідних особливостей. А для некрісталлографіческіх особливостей теорія коливальних інтегралів не побудуєш.

Але проголосити важливість цього способу оптимізації не настільки складно. Важливо, щоб були реальні можливості у вчителів для його застосування на практиці. Ми вважаємо, що зараз вони виникли. В останні роки опублікована ціла серія робіт, присвячених порівняльній оцінці ефективності різних методів навчання при вирішенні тих чи інших завдань уроку. Оптимальний вибір методів передбачає внесення оперативних корективів в їх застосування, якщо в ході уроку виникає в цьому необхідність. Така усвідомлена мобільність в діях вчителя щодо приведення методів навчання у більшу відповідність реаль-ної-ситуації заслуговує всілякого схвалення. Треба відзначити, що все сказане має відношення і до вибору засобів навчання: навчальних посібників, технічних засобів та ін. З великої кількості їх треба вибрати особливо цінні для прискореного вивчення відповідної теми.

Досить глибоко зрозумів значення аксіоми вибору і Журден, який писав свою статтю[8]до ознайомлення з роботою Рассела[3], Але знав багато міркування останнього з листування між ними (див .: Граттан-Гінес[6 с. На відміну від Рассела, Журден тепер не сумнівається в тому, приймати чи не приймати цю аксіому. Називаючи заперечення Гобсона проти неї перемішані з психологією, яка, як він вважав, не має відношення до математики (с. Головним аргументом на користь її прийняття служить у нього те, що вона застосовувалася багатьма математиками. Журден вказує цілу серію робіт, правда не аналізуючи їх скільки-небудь детально.

При вивченні хімічної природи і різнобічного фізіологічного впливу токсичних факторів, що продукуються Prymnesium parvum, як і у всіх інших дослідженнях з отруйними водоростями, кінцевою метою є з'ясування можливості боротьби з інтоксикацією природних водойм. У даному конкретному випадку - пошук способів детоксикації прімнезіна або, принаймні, хоча б прийомів, які запобігають масове цвітіння води, обумовлене розвитком цієї водорості. Для Prymnesium parvum, згубну дію якого виявляється в водоймах обмежених розмірів, такий контроль, мабуть, здійснити буде не так вже й складно. Дійсно, дослідження Райха, Ашнера (Reich, Ashner, 1947) і Шила (Shilo, Shilo, 195519611962) показали, що навіть надзвичайно низькі концентрації солей амонію (1: 100000) летальні для цієї хрізомонади. Її виняткова чутливість до дії амонію створила реальну базу для проведення цілої серії робіт, пов'язаних із з'ясуванням можливостей регулювання росту і розвитку цієї водорості в тих солонуватих водоймах, де налагоджено інтенсивний розвиток коропових риб. Результати польових випробувань показали, що в водоймах, оброблених сульфатом амонію, все коропи залишаються цілком життєздатними, в той час як в контрольних (необроблених) риби проявляли явні ознаки отруєння прімнезіном.