А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Холодний контакт

Холодний контакт є форма контрольованого бродіння. З і засівають інстантні дріжджами, які контактують з суслом протягом декількох днів. Завдяки низькій температурі метаболічна активність дріжджів низька, але при цьому йде адсорбція поверхнею дріжджових клітин компонентів хмелю і сусла і часткове відновлення карбонільних сполук сусла, відповідальних за смак і аромат.

У міру розчинення графіту на холодному контакті і підвищення концентрації вуглецю в розплаві зона, де СГ (ТХ) СА (ТХ), розширюється в бік високих температур і більш низьких пересичені.

Таким чином, виявляється, що вимірюється внутрішній опір холодного контакту при одних і тих же тисках залежить від миттєвого значення щільності струму в МІКРОКОНТАКТ і від загальної сили струму через весь контакт.

Теплові характеристики термоелектричної батареї. Теплові характеристики термоелементів (батарей) висловлюють залежність перепаду температур між гарячими і холодними контактами від струму, що протікає через елемент (батарею), при фіксованій температурі однієї групи контактів. Розрізняють теплові характеристики, зняті під час відсутності теплового навантаження на другу групу контактів і при наявності такої.

З цієї таблиці видно, що для холодної зварювання, для здавлювання холодного контакту при електричної контактної зварюванні, для дифузійного зварювання у вакуумі коефіцієнт г) може вважатися рівним одиниці. Доречно звернути увагу на те, що величини енергії зв'язку, представлені в табл. 2 відносяться до внутрішніх зон цілого металу, але не до контактних поверхонь. Для контактних поверхонь дані табл. 4 можна розуміти тільки як орієнтовні, оскільки в залежності від стану поверхні (ступінь її обробки, характер і властивості поверхневих нашарувань) вони можуть найсильнішим чином змінюватися (в десятки разів) в порівнянні з табличними значеннями. 
На відміну від прямого підігріву джоулевим теплом, в термоелектричних подогревателях електрична енергія служить засобом перенесення тепла від холодних контактів до гарячим. Таким чином, на гарячих контактах виділяється теплової енергії більше, ніж було витрачено електричної.

Згідно еквівалентності цих функцій будується крива е - /(X) (рис. 18), використовуючи яку, можна визначати величину критерію X для холодного контакту по-різному оброблених поверхонь.

На відміну від трибохимических процесів, інтенсіфіціруемих температурою і характерних для режиму випробувань на машині СМЦ-2 виділення водню при електрохімічному катодного коррозионном процесі деполяризації протікає в умовах відносно холодного контакту при легких режимах тертя, характерних для методу ТЕМ-2В, і визначається в основному вмістом в маслі води.

Найважливішими вимогами, яким повинні відповідати останніх два елементи системи електроживлення, є: можливість отримання необхідної величини і форми імпульсів струму, стабільність цих імпульсів при незмінній налаштування машини в процесі тривалої експлуатації машини, і мало впливав на них неминучих коливань початкових опорів холодних контактів однотипних деталей.

Автоелектронна емісія може виникнути і між холодними контактами. Величина її визначається тільки напруженістю електричного поля між контактами.

іноді швидкі електрони мають менший коеф. У напівпровідниках n - типу на холодному контакті скупчуються дірки, а на гарячому залишається нескомпенсір. У напівпровіднику зі змішаною провідністю до холодного контакту дифундують і електрони і дірки і їх заряди взаємно компенсуються.

Величини розкиду перехідних опорів при різних тисках електродів на провідник. | Величини розкиду перехідних опорів. Для мідного провідника діаметром 70 мкм тиск становить 550 - 700 Г, що відповідає початку деформації провідника в холодному стані. Як видно з рис. 4 при таких тисках опір холодних контактів має значний розкид.

Як видно, більш гострі виступи значно швидше і легше здійснюють пробою проміжку і слідом за цим металевий контакт, ніж сильно закруглені, тупі поліровані мікровиступів. Але звідси випливає й ще один висновок про невизначеність електричних опорів холодних контактів, якщо їх вимірювання проводиться при різній різниці потенціалів, або, що те ж саме, при різних силах струму, що пропускаються через контакт. Це має місце при вимірюванні падіння напруги на контакті і визначення середньої величини повного опору контакту.

При струмі, рівному /опт,, досягається максимальне охолодження холодних контактів.

Зіставивши вираження (190) з умовою (188) і кривими рис. 70 приходимо до висновку, що швидкість підйому температури в контакті пропорційна щільності зварювального струму, початкового значення внутрішнього опору контакту і залежить від форми кривої зварювального струму. Розрахункові приклади, наведені в § 16 показують, що площа холодного контакту, особливо для листів середньої і великої товщини, завжди помітно менше площі ядра звареної крапки. Отже, щільність струму в початковий період нагрівання завжди значно більше, ніж в кінці, і відповідно до цього швидкість наростання температури виявиться більшою, ніж швидкість, розрахована за незмінним значенням середньоквадратичного струму. Вирішальний вплив на форму кривої температури в контакті надають стан поверхні деталей, що зварюються і форма кривої зварювального струму.

Зварювання по клею ЕПЦ з малим часом попереднього (холодного) обтиску металу електродами точкової машини (менше 1 сек) або без попереднього обтиску призводить до утворення в литому ядрі точки шлакових включень, розташованих по периферії литий зони і в центрі ядра. Пояснюється це тим, що клей на незначній площі в центрі зони зварювального контакту не видавлюється і частково вигоряє при включенні струму, перетворюючись в шлак. При досить тривалому стисненні холодного контакту зусиллям, в 2 - 3 рази перевищує зварювальне, в поєднанні із застосуванням кувального тиску клей видавлюється повніше, завдяки чому в цьому випадку не відбувається утворення в ядрі точки шлакових включень і пористості.

Іноді швидкі електрони мають менший коеф. У напівпровідниках n - типу на холодному контакті скупчуються дірки, а на гарячому залишається нескомпенсір. У напівпровіднику зі змішаною провідністю до холодного контакту дифундують і електрони і дірки і їх заряди взаємно компенсуються.

Приблизно половина джоулева тепла виділяється на холодному спае. При великих значеннях струму, що протікає величина джоулева тепла перевищує кількість поглиненого тепла Пельтьє, і замість холодного контакт стає гарячим.

Поряд з поглинанням тепла Пельтьє при протіканні струму через термоелемент спостерігається ви - - Е розподіл джоулева тепла в стрижнях елемента Q 12R, де R - омічний опір тер - термоелемента 3 моелемента. Приблизно половина джоулева тепла виділяється на холодному спае. При великих значеннях струму, що протікає величина джоулева тепла перевищує кількість поглиненого тепла Пельтьє, і замість холодного контакт стає гарячим.

Поверхня металу не тільки в самій крайній мірі насичується різними мікродефектами, але і перемішується з роздробленими частинками оксидних плівок і продуктами розпаду адсорбційних нашарувань. Для напівпровідників, у формулі (51), енергія Е пропорційна кількості микродефектов, зокрема кількості сторонніх домішкових атомів. При холодної деформації поверхневого шару контак-тіруемих деталей цілком доречно припустити, що замість енергії Е може бути використана величина чинного тиску а. Таке припущення грунтується на тому, що чинне тиск прямо пропорційно тій механічної енергії, яку ми в холодному контакті концентруємо на контактних поверхнях створенням безлічі дислокацій і точкових микродефектов. Якщо ж в чисельнику експоненти ми вважаємо про чинним тиском, то знаменник експоненти замість & 9 у формулі (51) повинен бути прийнятий рівним межі текучості.