А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хлорметілфосфіновая кислота

Хлорметілфосфіновая кислота вперше отримана А. Я. Якубовичем, В. А. Гінсбурга і С. П. Макаровим[1]виходячи з треххлористого фосфору і діазометана з подальшим хлоруванням, обробкою сірчистим газом я гідролізом.

Хлорметілфосфіновая кислота вперше отримана А. Я. Якубовичем, В. А. Гінсбурга і С. П. Макаровим[1]виходячи з треххлористого фосфору і діазометана з подальшим хлоруванням, обробкою сірчистим газом п гідролізом.

Хлорангідрнд хлорметілфосфіновой кислоти збирають при 87 - 88 при 15 мм.

Хлорангидрид хлорметілфосфіновой кислоти являє собою безбарвну рідину, димлять на повітрі. У воді не розчиняється, але швидко гідролізується.

Хлорангидрид хлорметілфосфіновой кислоти являє собою безбарвну рухливу рідина, слабо димлять на повітрі; в воді не розчиняється, але швидко реагує з нею з розігріванням.

Хлорангидрид хлорметілфосфіновой кислоти збирають при 87 - 88 при 15 мм.

Хлорангидрид хлорметілфосфіновой кислоти являє обой безбарвною рідиною, димлять на повітрі. У воді не розчиняється, але швидко гідролізується.

При дослідженні хроматограми сумішей хлорметілфосфінових кислот, мічених 32Р, для 10 мг їх суміші була отримана радіохроматограмма ділянки від 10 до 20 см з плямами різних кислот.

Утворений з 60 - 65% - ним виходом хлорангідрпд хлорметілфосфіновой кислоти при дії води легко перетворюється п хлорметілфосфшговую кислоту.

Утворений з 60 - 65% - ним виходом хлорангидрид хлорметілфосфіновой кислоти при дії води легко перетворюється в хлорметілфосфіновую кислоту.

Справжній спосіб отримання амінометілфосфіновой кислоти[3]заснований на реакції аміаку у водному розчині з етиловим ефіром хлорметілфосфіновой кислоти. Утворений при цьому моноетиловий ефір амінометілфосфіновой кислоти легко гідролізується при нагріванні з соляною кислотою. Вихід становить 48 - 50%, вважаючи на вихідний хлорметил-фосфінових ефір.

Справжній спосіб отримання амінометілфосфіновой кислоти[3]заснований на реакції аміаку у водному розчині з етиловим ефіром хлорметілфосфіновой кислоти.

Утворений з 60 - 65% - ним виходом хлорангидрид хлорметілфосфіновой кислоти при дії води легко перетворюється в хлорметілфосфіновую кислоту.

З 326 г (0076 благаючи) етиленіміну в 40 мл хлороформу і 5 г (0019 благаючи) - тетрахлорангідріда етілендіфосфоновой кислоти в 200 мл того ж розчинника в присутності триетиламіну в умовах, описаних для ді - (етіленаміда) хлорметілфосфіновой кислоти, отримана суміш , що складається з тетра (етіленаміда) етілендіфосфоновой кислоти і хлоргидрата триетиламіну. З метою поділу отриману суміш обробляють сухим бензолом при 60 і розчин фільтрують від нерозчинної солянокислой солі триетиламіну. Від фільтрату відганяють бензол, що залишився тетрамід перекрісталлізовивают з бензолу.

Дослідженнями останніх років показано, що ефективними цітоток-сических препаратами при лікуванні різноманітних злоякісних новоутворень є етіленамідофосфати і тіофосфати, що містять в молекулі кілька етіленамідних груп. У даній роботі описані раніше не відомі в літературі ді (етилен-амід) хлорметілфосфіновой кислоти, ді (етіленамід) р-хлоретілфосфіновой кислоти, ді (етіленамід) вінілфосфіновой кислоти, ді (етіленамід) р - (шшеріділ-1 - етил) фосфінових кислоти, тетра (етіленамід) етіленді-фосфонової кислоти.