А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімічна фізика

Хімічна фізика спирається на фундамент квантової механіки і вивчає механізми молекулярних зіткнень, перерозподіл енергії всередині молекул, а також пов'язані з внутрішньомолекулярними фізичними процесами кінетичні хімічні ефекти.

Інститут хімічної фізики міг би взяти на себе завдання всебічного теоретичного вивчення ланцюгових ядерних реакцій і явищ ядерного вибуху і допомоги установам, які повинні займатися практичним використанням внутрішньоатомної енергії.

Інститут хімічної фізики багато років займається під моїм керівництвом ланцюговими реакціями і вибухами в звичайній хімії.

Інституті хімічної фізики С. С. Поляк, С. М. Когарко і В. Я. Штерном було проведено аналогічне дослідження предпламенной процесів в двигуні внутрішнього згоряння. R відміну від результатів Егертопа, Сміта і Уббелоде органічні перекису не були знайдені при нормальному, ні при детонаційному режимах. В обох випадках з перекисів була констатована тільки перекис водню.

Курс хімічної фізики, III, Госхіміздат, 1933 стор. Виходи окису азоту NO в залежності від максимального тиску стиснення для двох сумішей азоту з киснем (у присутності 5 5% СН4 доданого для підвищення температури - за рахунок теплоти, що виділяється при його згорянні (по Рябинину, Маркевичу і Тамм. Інституті хімічної фізики АН СРСР , що дозволяє здійснювати хімічні реакції при високих температурах (тисячі градусів), що розвиваються при швидкому адіабатичному стисненні газових сумішей до максимальних тисків в тисячі атмосфер (до 10000 атм. Можливість здійснення швидкого розширення стислій суміші забезпечує швидку загартування складу газу, що відповідає максимальним тиском і температурою. Не зупиняючись на викладі принципу роботи даної установки і її конструктивного оформлення, описаних в цитованій вище статті Ю. Н. Рябініна[227], наведемо лише деякі дані, отримані за допомогою цієї установки, що ілюструють її можливості.

Інститутами хімічної фізики АН СРСР і ВНИИГАЗа розроблений метод отримання формальдегіду шляхом неповного окислення природного газу киснем повітря.

Ін-ті хімічної фізики АН СРСР, з 1964-в Ін-ті прикладної математики АН СРСР, одночасно з 1966 - професор Московського університету.

Інституті хімічної фізики АН СРСР, показало, що такі сполуки переохолоджуватися до температури на 20 - 30 С нижче температури плавлення і більш. Для попередження переохолодження вводять охолоджуючі голки, теплове вплив яких на малих зразках спотворює криву кристалізації. Для твердих полінітросоедіненій кристалізаційний метод не можна застосувати ще й тому, що в цих з'єднаннях починається термічний розпад при дотриманні вище температури плавлення.

Інститут хімічної фізики Академії наук під керівництвом академіка Семенова керує науковою розробкою методів вимірювання явищ і сили вибуху атомної бомби.

У хімічній фізиці полімерів рішення багатьох завдань значно спрощується, якщо їх вдається сформулювати в термінах теорії графів. Такий підхід особливо ефективний при описі розгалужених і сітчастих полімерів, які представляють собою набори макромолекул з різним числом структурних одиниць (ланок), з'єднаних між собою всілякими способами. Для того щоб врахувати виникає в таких системах структурну изомерию макромолекул, кожної з них зручно поставити у відповідність молекулярний граф, аналогічний структурній формулі в класичній органічної хімії. Однак синтетичні полімери є наборами практично нескінченного числа індивідуальних хімічних сполук, а тому відповідні їм статистичні ансамблі молекулярних графів містять таку ж кількість різних представників. Їх розподіл в полімерному зразку є випадковим і визначається умовами його синтезу. Отже, в теорії полімерів доводиться мати справу з ансамблями випадкових графів, для знаходження імовірнісної міри яких потрібно розглядати процес отримання полімерного зразка, коли відбувається формування відповідного цим зразком набору макромолекул. Така необхідність спільного фізичного і хімічного розгляду полімерних систем, як буде видно з подальшого, є однією з основних особливостей їх теоретичного опису.

Роботами Інституту хімічної фізики[1-4]було показано, що вода гальмує окислення вуглеводнів.

Співробітник Інституту хімічної фізики Садовський повинен бути звільнений від завідування спецроботами Академії наук.

В Інституті хімічної фізики лабораторія, керована доктором хімічних наук Зельманова, за два роки не представила жодного звіту.

В Інституті хімічної фізики - з 8 завідувачів чл[енов ]ВКП (б) два.

В Інституті хімічної фізики був проведений ряд великих робіт в області теорії гомогенного горіння. До них відносяться спектроскопічні дослідження кінетики газових реакцій В.

В Інституті хімічної фізики АН СРСР це було встановлено при вивченні кінетики окислення пропану в реакторі, стінки якого були покриті хлористим калієм. Швидкість гомогенної стадії, вимірюється методом роздільного калоріметрірованія, значно знижується, а при відомих умовах - доходить до нуля, незважаючи на наявність в реакційній суміші бромистого водню в Як гомогенного каталізатора. З цього факту випливає, що ця домішка, пові-дімому, бере участь тільки в гетерогенної стадії зародження реакції і не є гомогенним каталізатором.

В Інституті хімічної фізики АН СРСР особливий інтерес викликала ситуація, коли поширення полум'я не супроводжується скільки-небудь помітним розігрівом, хвильової режим поширення хімічної реакції по горючій суміші здійснюється за практично постійній температурі. При вивченні холодних пламен треба бути впевненим, що теплове прискорення хімічної реакції, відповідальне за поширення гарячих пламен, не грає скільки-небудь істотної ролі. Тому, щоб звести до мінімуму можливий розігрів суміші, використовують дуже бідні горючі суміші, в яких адіабатичний розігрів не перевищує кілька градусів.

Процес Інституту хімічної фізики АН ССС Р416 також заснований на використанні активного кисню перекисних радикалів і гідроперекисів, що утворюються в як проміжні продукти окислення органічних сполук.

Інститут проблем хімічної фізики РАН, Чорноголовка, Московська обл.

Інститут проблем хімічної фізики РАН, 142432 Московська обл.

Дослідження Інституту хімічної фізики АН СРСР (1979 - 1981 рр.) Надали необгрунтованість літературних даних про можливість самопроіз-Ольне розкладання або розігріву аміачної селітри в процесі зберігання ольшнх буртов. Це ж підтверджується вітчизняної н зарубіжної прак-Ікойі. Буртам незабрудненої селітри будь-яких розмірів при звичайних темпе-АТУР не загрожує розпад, незалежно від тривалості поранення.

В Інституті хімічної фізики АН СРСР, спеціально займається питаннями кінетики хімічних реакцій і теорії горіння, велися, зокрема, і роботи по макроскопічної кінетики. Досить назвати добре відомі роботи Єлович, Тодеса, Зельдовича і його школи.

В Інституті хімічної фізики АН СРСР в лабораторії Н. Д. Соколова інтенсивно ведуться роботи в області теорії елементарних процесів. Розроблено теорію нерівноважної термічної дисоціації двоатомних молекул в атмосфері інертного газу.

В Інституті хімічної фізики АН СРСР розроблений принципово новий метод отримання сірчаної кислоти: його важливою особливістю є можливість використання димових газів теплових електростанцій і підприємств кольорової металургії, що містять 0 1 - 1% сірчистого газу. Цей метод виключає якесь шкідливий вплив на біосферу і може використовуватися для очищення промислових газів від сірчистого ангідриду. Особливо багато сірчистого ангідриду виділяється при спалюванні сірчистих кам'яного вугілля і мазуту в топках теплоелектростанцій. Для уловлювання сірчистого ангідриду і отримання з нього сірчаного ангідриду і сірчаної кислоти розробляються установки, причому термін окупності цих установок з урахуванням коштів, витрачених на запобігання шкоди навколишньому природному середовищу та отримання товарного продукту, за розрахунковими даними, становить не більше 3 5 років.

В Інституті хімічної фізики Академії наук СРСР запропонований факельний спосіб запалювання в автомобільних двигунах.

В Інституті хімічної фізики Академії Наук СРСР розроблений оригінальний спосіб приварювання пластмасових захисних покриттів металевих деталей.

Теоретична робота Інституту хімічної фізики повинна бути побудована таким чином, щоб основні практичні питання, що розробляються проф.

Вчені з Інституту хімічної фізики вирішили нанести потужний удар по тертю пучком невидимок-електронів або іонів гелію, після чого тертя слабшає в 25 разів. Але це триває лише протягом того часу, поки промені впливають на тертьових пару. Сам механізм наднизького тертя для дослідників є поки ще загадкою.

Ін - т хімічної фізики АН СРСР, 1946; Збірник статей з теорії вибухових речовин.

Ін - т хімічної фізики АН СРСР, 1958; Усп.

Працював в Ін-ті хімічної фізики АН СРСР. З 1961 - в Ін-ті органічної хімії СВ АН СРСР (Новосибірськ), одночасно викладає в Новосибірському ун-ті.

Пізніше в Інституті хімічної фізики АН СРСР було показано наявність залежності кінетики жидкофазного окислення вуглеводнів і спиртів від природи стінок реакторів і встановлений радикально-ланцюговий механізм цих реакцій. Аналогічні висновки зроблені і в багатьох інших дослідженнях, виконаних в ряді радянських і зарубіжних лабораторій.

Ордена Леніна Інститут хімічної фізики АН СРСР, Лабораторія штучного клімату Московської сільськогосподарської академії ім.

Спільно з Інститутом хімічної фізики АН СРСР.

Розроблений в Інституті хімічної фізики АН СРСР оригінальний метод многощелевой фотореєстрації, заснований на безперервного запису поширення полум'я в камері згоряння машини одиночних циклів, дозволив детально простежити за шляхом, яким виникає в останній частині заряду самозаймання призводить до утворення ударної хвилі, і за умовами переходу в детонацію останнього.

Радіоспектрометр розроблений Інститутом хімічної фізики АН СРСР і ВКВ аналітичного приладобудування АН СРСР.

Нова область науки - хімічна фізика, - закладена Семеновим, ставить собі за мету комплексне вивчення хімічних реакцій в поєднанні з супроводжуючими їх фізичними процесами.

У Радянському Союзі Інститутом хімічної фізики і ВНИИГАЗа розроблений процес отримання дешевого формаліну окисленням попутного газу. З 1 м3 попутного газу утворюється 125 г формаліну, причому одночасно виходить відпрацьований газ з високою калорійністю (4000 ккал /м3), який використовується в якості енергетичного палива.

У нас в Інституті хімічної фізики вперше було виявлено[7], Що молекулярний азот реагує з сполуками двовалентного рутенію з утворенням лінійного комплексу і ця реакція можлива в присутності води і кисню, причому кінетичні вимірювання показують, що реакція азоту з координаційно-ненасичених похідних рутенію йде практично без енергії активації.

Мається на увазі Інститут хімічної фізики, що виділився з Ленінградського фізико-техпіческого інституту в 1930 р в самостійна наукова установа.

Пам'ятаю вечір в Інституті хімічної фізики в кінці 1946 р присвячений обранню Ю. Б. Харитона та Я. Б. Зельдовича в члени-кореспонденти АН СРСР.

Радіоспектрометр ЕПР-2. | Структурна формула а, с /- дифеніл - /3-пікрілгідразіла. Згаданий вище спектрометр Інституту хімічної фізики має при звичайній розгортці і реєстрації на екрані осцилографа чутливість - 4 - 10 - 10 благаючи ДФПГ. Гранична чутливість при реєстрації на самописці і часу розгорнення 18 хв - 210 - 12 благаючи.

Спільно зі співробітниками Інституту хімічної фізики АН СРСР нами було проведено порівняльне вивчення антиокси-дантним властивостей госсипола і його супутників. При цьому показано, що в ряду госсипол - діаміногоссіпол - госсіпурпурін анти-оксидантного ефективність зростає. Антиоксидантна активність пігментів посилюється в присутності інших інгібіторів окислення, що містяться в насінні.

Прилад розроблений в Інституті хімічної фізики АН СРСР. Авторами книги рекомендується для широкого використання в аналітичній практиці.

Затверджено до друку Інститутом хімічної фізики Академії наук СРСР Редактор Видавництва К.