А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімічна зв'язок - атом

Хімічна зв'язок атомів за допомогою електронних пар називається атомної або ковалентного.

Хімічна зв'язок атомів з різною електронегативність завжди полярна. Дипольний момент зв'язку двох атомів ц, q I являє собою твір заряда5 електронних орбіт на відстань між атомами. Величина ді-польного моменту зв'язку двох атомів визначається різницею електронегативності їх з напрямком вектора дипольного моменту від атома з меншою електронегативність до атома з більшою електронегативність. У табл. 112 наведені значення дипольних моментів атомних зв'язків.

Порядок хімічних зв'язків атомів в молекулі є, по Бутлерову, головним фактором, що визначає хімічну будову молекули.

Теорія хімічного зв'язку атомів в молекулі заснована на квантовій механіці. Потенційна енергія хімічної взаємодії має величину порядку (0 4 - - 4) - 10 Дж /моль.

енергія хімічного зв'язку атомів в молекулах знаходиться зазвичай в межах від 1 до 5 ев.

Порядок хімічного зв'язку атомів є основою хімічної будови молекули.

Порядок хімічного зв'язку атомів в молекулі (безпосереднє взаємний вплив безпосередньо пов'язаних атомів) є, згідно Бутлерову, головним фактором, що визначає її хімічну будову.

Енергія хімічного зв'язку атома в опроміненому з'єднанні мала в порівнянні з енергією віддачі, що отримується атомом при емісії - у-квантів захоплення. Звідси випливає, що ядерний процес майже завжди призводить не тільки до руйнування первинної зв'язку, а й до появи атома з дуже високою кінетичної енергією.

Ковалентний природа хімічних зв'язків атомів, складових полімер, обумовлює високу стійкість цих матеріалів до дії вологи, розчинів солей, кислот, лугів, а також і їх високі діелектричні властивості. Полімер характеризується тим більше високими діелектричними властивостями, ніж нижче полярність ланок макромолекул, але і чим менше гнучкість макромолекул. Тому для кожного полімеру характерно поліпшення діелектричних властивостей з пониженням температури і видаленням розчинника, що викликає його набухання, а також з підвищенням сітчасті полімерів. Високі діелектричні властивості полімерів надають їм радіопрозорість, яка тим вище, чим вище діелектричні характеристики полімеру.

Подання про хімічний зв'язок атомів є елементом основного положення теорії хімічної будови А. Бутлерова про порядок хімічного зв'язку атомів в молекулі.

Відповідно до сучасних уявлень хімічний зв'язок атомів виникає в результаті руху електронів зовнішніх (валентних) оболонок атома в поле між ядрами. Кожен з цих електронів, проникаючи, наприклад, в поле двох ядер, належить вже обом атомам. Хімічні сили за своєю природою є електромагнітними і діють на відстані близько 10 - 8 1 А.

Це призводить до хімічного зв'язку атомів.

Для повної характеристики хімічного зв'язку атомів в молекулах визначають довжину н енергію зв'язку. Довжиною зв'язку називається відстань між центрами (ядрами) атомів в молекулі, а енергія зв'язку чисельно дорівнює енергії, яка виділяється при утворенні молекули. Ці уявлення переносяться на кристали. У структурі кристалів довжина зв'язку - відстань між найближчими атомами; вона коливається в основному від 0 1 до 0 3 нм, а в рідкісних малостійких з'єднаннях досягає 035 нм. У кристалах хімічний зв'язок визначає енергію кристалічної решітки, яка значно перевершує енергію зв'язку молекул.

Структура графіту.

Для повної характеристики хімічного зв'язку атомів в молекулах визначають довжину і енергію зв'язку. Довжиною зв'язку називається відстань між центрами (ядрами) атомів в молекулі, а енергія зв'язку чисельно дорівнює енергії, яка виділяється при утворенні молекули. Ці уявлення переносяться на кристали. В структурі кристалів довжина зв'язку є відстань між найближчими атомами; здебільшого вона коливається від 1 до 3 А, а в рідкісних малостійких з'єднаннях досягає 3 5 А.

Саме ці особливості хімічних зв'язків атома вуглецю і відповідальні за існування величезного числа (понад два мільйони) органічних сполук.

Відповідно до сучасних уявлень, хімічний зв'язок атомів виникає в результаті руху електронів зовнішніх (валентних) оболонок атома в поле між ядрами. Кожен з цих електронів, проникаючи, наприклад, в поле двох ядер, належить вже обом атомам.

Положення про певний порядок хімічного зв'язку атомів розкривається через посередництво двох основних уявлень. Перше з них - уявлення про хімічний зв'язок.

Найпростіше припущення про природу хімічного зв'язку атомів в молекулі полягає в тому, що між зовнішніми електронами атомів виникають електричні сили взаємодії, які утримують атоми один біля одного.

Хімічна будова - порядок хімічного зв'язку атомів один з одним - властивість реальної молекули; структурні формули лише з більшим чи меншим наближенням відображають його.

Найпростіше припущення про природу хімічного зв'язку атомів в молекулі полягає в тому, що між зовнішніми електронами атомів виникають електричні сили взаємодії, які утримують атоми один біля одного.

Металева зв'язок - вид хімічного зв'язку атомів в речовинах, спричиненої наявністю вільно рухаються валентних електронів, які здійснюють колективне взаємодія атомів і утримують їх на певних відстанях один від одного. Ця взаємодія характерно для чистих металів і їх з'єднань між собою. Валентні електрони при цьому утворюють загальний електронний газ. Металева зв'язок, на відміну від ковалентного і іонної, є ненаправленої і нелокалізованной.

Найпростіше припущення про природу хімічного зв'язку атомів в молекулі полягає в тому, що між зовнішніми електронами атомів виникають електричні сили взаємодії, які утримують атоми один біля одного.

Хімічна будова - порядок хімічного зв'язку атомів один з одним - властивість реальної молекули; структурні формули лише з більшим чи меншим наближенням відображають його.

Формули будови висловлюють порядок хімічного зв'язку атомів.

Структурні формули показують порядок хімічного зв'язку атомів в молекулі, але не передають їх просторового розташування.

Хімічна будова - порядок хімічного зв'язку атомів - властивість реальної молекули; структурні формули лише з більшим чи меншим наближенням передають його.

Визначення порядку або способу хімічного зв'язку атомів за допомогою хімічної індивідуальності пов'язаних атомів, послідовності і кратності хімічних зв'язків, характеризує безпосередні хімічні взаємодії (хімічні зв'язки) тільки в тій Мерега, в якій кожна з хімічних зв'язків визначається парою атомів, які здійснюють дану хімічну зв'язок.

Всі ці схеми показують порядок хімічного зв'язку атомів,; але не передають їх просторового розташування.

Величина електроотрнцательності обумовлює різний характер хімічного зв'язку атомів. Так, якщо різниця ЕО рівна 1 9 то зв'язок між атомами іонна, якщо різниця ЕО дорівнює Л - зв'язок чисто ковалентний, в проміжних випадках - полярна.

Всі ці схеми показують порядок хімічного зв'язку атомів, але не передають їх просторового розташування. Так, неразветвленная ланцюг може бути зигзагоподібної або зігнутої самим химерним чином, що буде розглянуто далі в § 11 присвяченому конформації вуглецевих ланцюгів.

Всі ці схеми показують порядок хімічного зв'язку атомів, але не передають їх просторового розташування. Так, неразветвленная вуглецевий ланцюг насправді має звивисту форму і може бути вигнута в просторі самим химерним чином.

У молекулах існує певний порядок хімічного зв'язку атомів, певна послідовність з'єднання їх один з одним. Зміна цієї послідовності призводить до утворення нових речовин з новими властивостями.

Після введення уявлення про кратності хімічного зв'язку атомів зміст положення про порядок або способі хімічного зв'язку атомів було розширено.

Розглянуті вище співвідношення між енергією хімічного зв'язку атомів в різних з'єднаннях і енергією, що повідомляється атому в результаті емісії f - квантів захоплення, дозволяють зробити висновок, що значення первинного утримання повинно бути досить невелика. Безпосереднім доказом існування первинного утримання може служити наявність радіоактивних атомів в формі вихідної сполуки після опромінення його у вигляді розрідженого газу або сильно розведеного розчину.

Видно, що ізомери відрізняються порядком хімічного зв'язку атомів: якщо в молекулі диметилового ефіру обидва вуглецевих атома безпосередньо не пов'язані один з одним - їх розділяє кисень, то в молекулі етилового спирту є ланцюг з двох атомів вуглецю. Диметиловий ефір і етиловий спирт мають неоднакове хімічну будову, тому різні і їх властивості.

Просторова ізомерія зумовлена різним розташуванням хімічних зв'язків атомів вуглецю в просторі і включає геометричну, оптичну і інші види ізомерії. Просторові ізомери називають стереоізомерами.

Термін обсяг, який припадає на хімічну зв'язок атомів, є неточним і, строго кажучи, безглуздим. Хімічна зв'язок атомів як деяке їх взаємне відношення не може мати обсягу. Але хімічний зв'язок-деякий взаємне відношення атомів-може характеризуватися певним обсягом.

У молекулах речовин існує певний порядок хімічного зв'язку атомів, званий хімічною будовою.

У молекулах речовин існує певний порядок хімічного зв'язку атомів, який і носить назву хімічної будови.

У молекулах речовин існує певна послідовність хімічного зв'язку атомів, яка і носить, згідно А. М. Бутлерова, назва хімічної будови.

У молекулах речовин існує певний порядок хімічного зв'язку атомів, який і носить, згідно А. М. Бутлерова, назва хімічної будови.

Проблема освіти молекул з атомів, хімічного зв'язку атомів в молекулі, будови молекул і їх реакційної здатності має першорядне значення в хімії і давно привертає до себе увагу.

Це явище було пояснено сильним впливом хімічного зв'язку атомів в решітці кристала на величину перетину ядерного поглинання.

У молекулах речовин існує певна послідовність хімічного зв'язку атомів, яка і носить, згідно А.М.Бутлеров, назва хімічної будови.

Зображені вище схеми, що відображають порядок хімічного зв'язку атомів, називаються формулами /будови або структурними формулами, на відміну від емпіричних формул, що показують тільки, яке число атомів кожного елемента входить в молекулу.

У молекулах речовин існує певна послідовність хімічного зв'язку атомів, яка і носить, згідно А. М. Бутлерова, назва хімічної будови.

Зображені вище схеми, що відображають порядок хімічного зв'язку атомів, називаються формулами будови або структурними формулами, на відміну від емпіричних формул, що показують тільки, яке число атомів кожного елемента входить в молекулу.