А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - механічна характеристика

Вибір механічної характеристики визначається вимогами виробничого механізму.

Вибір механічної характеристики для оцінки хімічного опору склопластиків в силу сказаного вище залежить від умов роботи матеріалу. Однак найчастіше використовують напружений стан при згині так як при цьому найбільш повно позначається роль дефектності матеріалу.

Питанням вибору механічних характеристик, за якими проводять практичну оцінку металу, слід приділяти велику увагу і обов'язково пов'язувати цей вибір до призначення та умов експлуатації випробуваного матеріалу[17], Так як від вибору механічних характеристик нерідко залежить результат оцінки.

Схема пуску і динамічного гальмування асинхронного. Завдання полягає у виборі механічної характеристики двигуна, яка забезпечувала б швидке гальмування, у визначенні опору додаткового резистора в статорі для обмеження струму збудження до необхідного і у визначенні опору додаткового резистора в роторі.

У нафтопереробці в документації[3]якої регламентується вибір механічних характеристик при перевірному розрахунку змійовиків трубчастих печей, виготовлених з теплостійких сталей, за розрахункову характеристику при температурах нижче 490 С приймається величина межі текучості сталі при робочій температурі.

І м а с (ДонВУГІ) зазначив, що вибір механічної характеристики електродвигунів типу МКД з автоматично регульованою швидкістю подачі і швидкістю різання в межах до 43% від номінальних значень недоцільний, так як при зниженні швидкості різання на деяких сортах вугілля підвищується витрата потужності. Роз'їдання ізоляції обмотки статора маслом сприяє значній аварійності електродвигунів врубових машин і комбайнів. Ребристі електродвигуни значно надійніше при використанні рідкого мастила і в тому випадку, коли температура нагріву підшипників не перевищує 60 С. В ребристому двигуні при зносі ущільнення масло не випливає в порожнину електродвигуна, а викидається назовні. Цей досвід слід поширити на всі інші двигуни комбайнів. Слід встановити допустимі межі нагріву корпусів двигунів в умовах газонебезпечної середовища. Основним типом двигуна забійних машин повинен бути двигун з рідинним охолодженням, випробування якого необхідно прискорити.

Якщо кріплення відокремлена від гірського масиву глинистої кіркою, то не вдається за рахунок вибору механічних характеристик тампонажного каменю (зниження Ег) перейти від змішаного напруженого стану до об'ємного стиску цементного кільця. Розрахунки показують, що при збереженні напруг, що розтягують використання менш жорсткого тампонажного каменю не дає ефекту, оскільки одночасно з його модулем пружності знижуються і межі міцності на одноосьовий розтяг і стиск.

Під проблемно-орієнтованої процедурою розрахунку в даному випадку розуміється процедура, організована таким чином, що зберігається велика свобода у виборі геометричних і механічних характеристик стрижневих елементів, в описі зовнішніх силових і температурних впливів. Це дозволяє застосовувати проблемно-орієнтовану процедуру для розрахунку самих різних об'єктів, але вимагає при цьому підготовки та введення великої кількості інформації, в ряді випадків що опинилася непотрібною при розрахунку конкретного об'єкта.

Питанням вибору механічних характеристик, за якими проводять практичну оцінку металу, слід приділяти велику увагу і обов'язково пов'язувати цей вибір до призначення та умов експлуатації випробуваного матеріалу[17], Так як від вибору механічних характеристик нерідко залежить результат оцінки.

Діаграма Мора для об'ємного напруженого стану. Наведені тут міркування можуть бути покладені в основу вибору механічних характеристик порід масиву як при лабораторних дослідженнях, так і при розрахунках.

Схема кулачкового контролера ККТ 62А. | Схема кулачкового контролера ККТ 68А. | Типові механічні характеристики електроприводів з контролерами ККТ 61А, ККТ 62А і ККТ 68А. Характеристики реалізуються при наступних значеннях ступенів резисторів (у відсотках номінального опору двигуна. Р1 - Р5 - 26. Р5 - Р61 - ПО. Р61 - Р6 - 75. P2 - P4 - Q. Р4 - Р62 - 87. Р62 - Р6 - 35. РЗ - Р6 - 61 (контролери ККТ 61А і ККТ 62А. Р1 - Р4 - 9. Р4 - Р7 - 31. P7 - P7J - 60. P71 - P10 - 4Q. Р1 - Р11 - 17. Р11 - Р14 - 76 контролери ККТ 68А. момент гальма постійний, а момент двигуна може бути обраний включенням необхідних ступенів резисторів. при цьому визначальним є початковий пусковий момент двигуна, від якого залежить кількість перемикань. Циклічну роботу контролера слід враховувати при виборі механічних характеристик і зокрема, характеристики першого положення. так, для механізмів підйому, де потрібно отримати посадочні швидкості при спуску, бажано зменшувати початковий пусковий момент, оскільки це може привести до деякого зниження числа перемикань контролера.