А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ф'ючерсний опціонний контракт

Ф'ючерсні і опціонні контракти допомагають покупцям і продавцям знизити ризик, пов'язаний з різкими злетами і падіннями цін на газ. Наприклад, якщо покупець має ф'ючерсний контракт на покупку певної кількості газу за ціною 300 дол.

Газові ф'ючерсні і опціонні контракти є похідними формами капіталовкладень, які представляють собою своєрідні парі, що укладаються на динаміку ціни природного газу в майбутньому: чи буде ціна підвищуватися або знижуватися в установлений період часу. Опціонний контракт дає інвестору право (але не обов'язок) купувати або продавати певну кількість газу за попередньо узгодженою ціною в будь-який момент протягом встановленого періоду часу.

Збитки від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів.

Збитки від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення Цепов ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів за звітний період.

Збитки від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів за звітний період.

Здійснення операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами є видом спеціальної правоздатності юридичної особи та вимагає ліцензії біржового посередника, яку видає КТБ. Також потрібна наявність ліцензії біржового брокера у трейдера, безпосередньо здійснює операції на торгах.

Доходи і збитки за ф'ючерсними і опціонними контрактами визначаються на день виконання контракту незалежно від порядку розрахунку між контрагентами.

Незалежні фірми, які продають ф'ючерсні і опціонні контракти індивідуальним інвесторам.

Збитки від купівлі - продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі - продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів за звітний період.

Прибуток від реалізації цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів визначається як різниця між ціною реалізації і ціною придбання з урахуванням оплати послуг з їх придбання та реалізації.

Порядок реєстрації на біржі операцій з біржовими ф'ючерсними і опціонними контрактами, що придбані з метою зменшення ризиків зміни ціни базисного активу, повинен бути визначений федеральним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами. У разі, коли базисним активом є цінні папери, порядок відповідно до заяви Державного антимонопольного комітету Російської Федерації і Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 11 липня 1998 року має бути встановлений Державним антимонопольним комітетом Російської Федерації спільно з Федеральною комісією з ринку цінних паперів. Надалі до затвердження такого порядку відповідними органами збитки, отримані від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених з метою зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів.

Прибуток або збиток від реалізації цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів визначається як різниця між цінами їх реалізації і придбання з урахуванням оплати послуг з їх придбання та реалізації.

Прибуток (збитки) від реалізації цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів визначається як різниця між ціною реалізації та ціною придбання про урахуванням оплати послуг з їх придбання та реалізації.

Прибуток (збитки) від реалізації цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів визначається як різниця між ціною реалізації і ціною придбання з урахуванням оплати послуг з їх придбання та реалізації.

Прибуток (збитки) від реалізації цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів визначається як різниця між ціною реалізації і ціною придбання з урахуванням оплати послуг з їх придбання та реалізації. За акціями та облігаціями, які звертаються на організованому ринку цінних паперів, ринкова ціна, а також гранична межа коливань ринкової ціни яких встановлюються відповідно до правил, що встановлюються центральним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів, збитки від їх реалізації (вибуття) за ціною не нижче встановленої граничної межі коливань ринкової ціни можуть бути віднесені на зменшення доходів від реалізації (вибуття) відповідної категорії цінних паперів.

Прибуток (збитки) від реалізації цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів визначається як різниця між ціною реалізації і ціною придбання з урахуванням оплати послуг з їх придбання та реалізації.

Прибуток (збитки) від реалізації цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів визначається як різниця між ціною реалізації і ціною придбання з урахуванням послуг з їх придбання та реалізації.

Тому, мабуть, будуть введені два важливих ринкових інструменту - ф'ючерсні і опціонні контракти на природний газ.

В даний час ЛКП проводить облік і взаємозалік операцій по 130 різним ф'ючерсними та опціонними контрактами на трьох біржах: Лондонській міжнародній біржі фінансових ф'ючерсів, Лондонській біржі металів, Лондонській міжнародній нафтовій біржі.

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна, крім цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів, для цілей оподаткування враховується різниця між продажною ціною і первісною або залишковою вартістю цих фондів і майна з урахуванням їх переоцінки, виробленої на підставі постанов російського Уряду, збільшеної на індекс інфляції.

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна, крім цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів для цілей оподаткування приймається різниця (перевищення) між продажною ціною і первісною або залишковою вартістю цих фондів і майна з урахуванням їх переоцінки, виробленої на підставі постанов Уряду РФ, збільшеною на індекс інфляції, обчислений у порядку, встановленому Урядом РФ. По основних фондів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, вартість яких погашається шляхом обчислення зносу, приймається залишкова вартість цих фондів і майна. Негативний результат від їх реалізації і від безоплатної передачі з метою оподаткування не зменшує оподатковуваний прибуток. Індекс інфляції застосовується до залишкової вартості основних фондів і первісною вартістю іншого майна згідно з даними бухгалтерського балансу за станом на момент їх реалізації.

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна, крім цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів, підприємства для цілей оподаткування враховується різниця (перевищення) між продажною ціною і первісною або залишковою вартістю цих фондів і майна з урахуванням їх переоцінки, виробленої на підставі постанов Уряду Російської Федерації, збільшеної на індекс інфляції, обчислений у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна, крім цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів, підприємства для цілей оподаткування враховується різниця (перевищення) між продажною ціною і первісною або залишковою вартістю цих фондів і майна з урахуванням їх переоцінки, виробленої на підставі постанов Уряду РФ, збільшеною на індекс інфляції, обчислений у порядку, що встановлюється Урядом РФ.

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна, крім цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів, підприємства для цілей оподаткування враховується різниця (перевищення) між продажною ціною і первісною або залишковою вартістю цих фондів і майна з урахуванням їх переоцінки, виробленої в установленому порядку, збільшеної на індекс інфляції, обчислений у порядку, встановленому Урядом РФ.

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна організації (крім цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних контрактів) для цілей оподаткування враховується різниця між продажною ціною цих фондів або майна і їх первісною або залишковою вартістю, збільшеної на індекс інфляції, розмір якого встановлюється постановами Уряду РФ.

Щоб гарантувати фінансову і ринкову цілісність і прозорість національних ф'ючерсних ринків, CFTC контролює умови та терміни специфікацій ф'ючерсних і опціонних контрактів. Перш, ніж біржі дозволяють торгувати певним видом контрактів, вона повинна довести, що контракт відповідає сформованим ринковим умовам і торговельній практиці з даного активу.

на чиказької біржі з торгівлі опціонами СВОЄ будується індекс неявної мінливості для індексу 5 & Р 100 призначений для використання в якості основи при укладанні нових ф'ючерсних і опціонних контрактів на базі яких можливих мінливості. Цей індекс неявної мінливості (У IX) призначений для мінімізації статистичного відхилення при використанні інформації на основі значень восьми опціонів на індекси 5 & Р 100 з терміном закінчення близько 30 днів.
 Методичний інструментарій формування реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції ґрунтується на прогнозованому номінальному її рівні на фінансовому ринку (результати такого прогнозу відображені зазвичай в цінах ф'ючерсних і опціонних контрактів, що укладаються на фондовій біржі) і результатах прогнозу річних темпів інфляції.

Методичний інструментарій формування реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції ґрунтується на прогнозованому номінальному її рівні на інвестиційному ринку (результати такого прогнозу відображені зазвичай в цінах ф'ючерсних і опціонних контрактів, що укладаються на фондовій біржі) і результатах прогнозу річних темпів інфляції.

Методичний інструментарій формування реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції ґрунтується на прогнозованому номінальному її рівні на фінансовому ринку (результати такого прогнозу відображені зазвичай в цінах ф'ючерсних і опціонних контрактів, що укладаються на фондовій біржі) і результатах прогнозу річних темпів інфляції.

Збитки від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів.

Збитки від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення Цепов ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів за звітний період.

Збитки від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів за звітний період.

Збитки від купівлі - продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку тільки в межах доходів від купівлі - продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів за звітний період.

З огляду на викладене, починаючи з 5 серпня 1998 році збитки, отримані за форвардними контрактами, в тому числі по розрахунковим форвардам, не зменшують базу оподаткування за цими контрактами, а також за ф'ючерсними і опціонними контрактами.

Порядок реєстрації на біржі операцій з біржовими ф'ючерсними і опціонними контрактами, що придбані з метою зменшення ризиків зміни ціни базисного активу, повинен бути визначений федеральним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами. У разі, коли базисним активом є цінні папери, порядок відповідно до заяви Державного антимонопольного комітету Російської Федерації і Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 11 липня 1998 року має бути встановлений Державним антимонопольним комітетом Російської Федерації спільно з Федеральною комісією з ринку цінних паперів. Надалі до затвердження такого порядку відповідними органами збитки, отримані від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених з метою зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів.

Правила здійснення клірингової діяльності клірингового центру, який здійснює кліринг за строковими угодами, повинні містити опис системи управління ризиками, включаючи порядок дій в разі невиконання учасниками клірингу обов'язків по внесенню початкової маржі, обов'язків по ф'ючерсних і опціонних контрактів, в тому числі порядок використання коштів, внесених учасниками торгів в якості початкової маржі, підстави і порядок примусового закриття позицій учасників торгів.

Умовою визнання угоди угодою, яку здійснюють з метою зменшення ризиків зміни ціни базисного активу, є її реєстрація на біржі відповідно до вимог і в порядку, які встановлені федеральним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами.

Умовою визнання угоди угодою, яку здійснюють з метою зменшення ризиків зміни ціни базисного активу, є її реєстрація на біржі відповідно до вимог і в порядку, які встановлені федеральним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами. Збитки від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів.

Антимонопольний комітет РФ погоджує: а) найбільші випуски цінних паперів; б) придбання 35% і більше акцій одного емітента або акцій, які забезпечують понад 50% голосів акціонерів; в) створення холдингових компаній при перетворенні державних підприємств в акціонерні товариства та ін. Крім того, комітет контролює рекламну діяльність в області цінних паперів, а також регулює обіг товарних ф'ючерсних і опціонних контрактів за допомогою створеної при комітеті Комісії з товарних бірж.

Фінансові (біржові) інструменти компенсації ризиків. Стандартизовані ф'ючерсні і опціонні контракти на електроенергію, які звертаються на товарно-сировинних біржах, а також їх численні комбінації вважаються одним з найбільш дієвих інструментів управління ціновими ризиками.

З тих пір ф'ючерси та опціони стали широко використовуватися як засіб страхування проти коливань цін на ринках нафти, нафтопродуктів, природного газу і - відносно недавно - електроенергії. Число ф'ючерсних і опціонних контрактів на енергоносії постійно зростає і понині.

Умовою визнання угоди угодою, яку здійснюють з метою зменшення ризиків зміни ціни базисного активу, є її реєстрація на біржі відповідно до вимог і в порядку, які встановлені федеральним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами. Збитки від купівлі-продажу ф'ючерсних і опціонних контрактів, укладених не в цілях зменшення цінових ризиків, можуть бути віднесені на зменшення прибутку лише в межах доходів від купівлі-продажу зазначених ф'ючерсних і опціонних контрактів.

Ціни, що встановлюються на біржі, використовуються при укладанні довгострокових контрактів виробниками і споживачами металів у всьому світі. Угоди на біржі включають ф'ючерсні і опціонні контракти. Всі угоди гарантуються Лондонській Кліринговій палатою.