А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Функціональний контроль

Функціональний контроль повинен відповідати цілому ряду вимог.

Функціональний контроль визначає здатність правильного виконання функцій, покладених на контрольований об'єкт, і здійснюється шляхом перевірки заданими значеннями вихідних станів об'єкта контролю, наприклад електронної схеми. При цьому може виконуватися аналіз і обробка результатів порівняння, а також діагностування та пошук дефектів.
 Функціональний контроль здійснюється на наступному рівні і включає поставки предметів постачання, управління підприємством, управління розподілом.

Функціональному контролю піддаються 100% плат.

Здійснювати функціональний контроль ІС пам'яті перебираючи всі допустимі комбінації послідовностей вхідних сигналів неможливо через неприпустимо великих витрат часу.

Завданнями функціонального контролю (ФК) системи є: своєчасне виявлення збоїв, несправностей і програмних помилок, не допускати їх вплив на подальший процес обробки інформації і вказівка місця елемента, що відмовив, блоку програми з метою подальшого швидкого відновлення системи.

Програма функціонального контролю може включатися при: прийомі повідомлень функціонального контролю зовнішніми абонентами і періодично для формування повідомлень, що забезпечують функціональний контроль апаратури зовнішніх абонентів; виявленні систематичних спотворень в інформації, що надходить для визначення їх джерела. На основі аналізу спеціалізованих повідомлень функціонального контролю та інформаційних повідомлень від зовнішніх пристроїв виробляється інформація про стан різних пристроїв керуючої системи, яка активується в операторів.

Організація функціонального контролю в системі включає опис методики здійснення функціонального контролю, уточненої на основі результатів експериментальної перевірки, а також перелік і короткий зміст робочих інструкцій по проведенню функціонального контроля.

Програма функціонального контролю (ПФК) може включатися при прийомі повідомлень функціонального контролю зовнішніх пристроїв керуючої системи і періодично для формування повідомлень, що забезпечують функціональний контроль апаратури. Крім того, ця програма може включатися може допомогти виявити проблеми в інформації, що надходить для визначення джерела цих збоїв.

Режим функціонального контролю і інспекційних перевірок управляючої системи в значній мірі пов'язаний з режимом початкового пуску. В цьому режимі включаються тести для перевірки за допомогою ЦВМ всіх основних елементів керуючої системи і керованих об'єктів і здійснюється збір і узагальнення результатів контролю апаратури, отриманих автономними засобами контролю. Режим функціонального контролю повинен забезпечити перевірку безпеки включення робочих режимів, виявлення обмежень, пов'язаних зі станом об'єктів, зовнішніх для керівників ЦВМ, і видачу зведених даних обслуговуючому персоналу, необхідних для прийняття рішення про включення керуючої системи і режимі її функціонування. У режимі функціонального контролю програмою ПКО формуються спеціальні повідомлення для перевірки різних елементів апаратури, а програма ПФК забезпечує збір і узагальнення повідомлень про результати контролю а також індикацію цих результатів.

Служба функціонального контролю та управління (СФКУ) забезпечує: контроль та управління станцій типу ЦКШ-Т; напівавтоматичну обробку телеграм при виникненні ситуацій, що вимагають втручання оператора: контроль виконання правил загальної технічної експлуатації.

Режим функціонального контролю керуючої системи в значній мірі пов'язаний з режимом початкового пуску.

При функціональному контролі несправності виявляються в результаті обробки інформації про реакцію пристрою релейного захисту на сигнали, що надходять безпосередньо від захищається елемента системи електропостачання. Поширені пристрою функціонального контролю, які виявляють помилкові спрацьовування окремих органів захисту за фактом їх тривалого перебування в стані спрацювання. Пристрої функціонального контролю, що попереджають можливі відмови спрацювання і зайві спрацьовування, засновані на порівнянні поведінки окремих органів захисту, що реагують на зміни однієї і тієї ж вхідний впливає величини при КЗ в системі електропостачання. Свідченням несправності є невідповідність в їх поведінці.

Іншим видом функціонального контролю є аналіз роботи зубчастої передачі на контрольно-обкатних верстатах при різних швидкостях і навантаженнях.

Програми системи функціонального контролю дуже впливають і на систему автоматизації програмування в аспектах структури побудови окремих блоків програм (для полегшення локалізації та усунення наслідків апаратних збоїв), розміщення програмної та числової інформації в ОЗУ (для підвищення стійкості системи до збоїв), правил резервування найбільш важливої інформації.

Для проведення функціонального контролю ІМС використовують різні методи, які відрізняються способами задання вхідних і отримання вихідних сигналів: в складі пристрою, порівнянням з еталоном, алгоритмічної генерацією сигналів, кодовою сигналом, а також за заданою програмою. Спосіб завдання (генерації) вхідних сигналів визначає ефективність функціонального контролю для конкретного виду ІМС. Так, для БІС ЗУ найбільш ефективні алгоритмічні сигнали, для БІС МП - сигнали за заданою програмою, отриманої шляхом автоматичного синтезу тестів, для матричних БІС - псевдовипадкові коди. Оскільки з ростом функціональної складності ІМС кількість різнотипних параметрів збільшується і для БІС ЗУ, а також МП обчислюється десятками, різко зростає кількість тестів при контролі на функціонування. При цьому істотно ускладнюється процедура контролю.

До складу служби функціонального контролю та управління входять такі секції: диспетчера, контрольно-довідкова і особливо важливих телеграм, індексації телеграм. Функції секцій багато в чому аналогічні функціям однойменних секцій СФК. У організовуються на базі телеграфних апаратів, кінцевих установок Оукс-Т і дисплеїв.

Конкретна структура системи функціонального контролю вельми специфічна для кожного типу керуючої системи. Так само як і ОС, система функціонального контролю є однією з найбільш машинно-орієнтованих компонент ПЗ і розробляється зазвичай паралельно з розробкою самої керуючої машини і всієї системи управління.

Загальносистемний документ Організація функціонального контролю включає опис завдань, принципів організації і порядку обміну сигналами (тестами) функціонального контролю в системі, а відповідний об'єктовий документ містить алгоритми розв'язання задач функціонального контролю і набір програм роботи технічних засобів при здійсненні функціонального контролю.

Одним з методів функціонального контролю є періодичне самотестування на програмному рівні зі скиданням охоронного таймера при успішному завершенні тесту. Наприклад, процесор може виконати обчислення зі стандартними вхідними даними і порівнювати результат з еталоном. Якщо результат збігається з еталоном, таймер скидається.

Впровадження системи завершується функціональним контролем, що підтверджує повну відповідність системи екологічного менеджменту напрямками екологічної політики, її цілей і завдань.

У більшості КСА кошти функціонального контролю передбачають в програмному забезпеченні цього завдання наявність таблиці станів технічних засобів комплексу.

У цьому випадку після функціонального контролю схеми потрібно зробити розрив безперервних зв'язків всередині дефектних осередків або ж розірвати зв'язки на другому рівні комутації за допомогою будь-якого технологічного інструменту, наприклад, електронного променя або променя ОКГ.

На працездатність ДПС впливають шляхом функціонального контролю та діагностування роботи технологічного обладнання, засобів обчислювальної техніки, апаратних і програмних засобів системи управління.

Сильні функціональні відділи штаб-квартири здійснюють функціональний контроль над продуктовими відділеннями, промисловими виробничими підприємствами і збутовими підрозділами. Японська організація може мати деякі риси матричної структури.

Перспективним є включення установок і систем тестового, параметричного і функціонального контролю як складових частин в єдину автоматизовану систему управління якістю виробництва ІМС і БІС.

Спеціалізоване програмне забезпечення передбачає автоматизоване управління і функціональний контроль стану приладів і комплексу.

Перед початком робочого режиму включається частина програм функціонального контролю, які включають програми інспекційних перевірок елементів системи в процесі робочого функціонування керуючої системи. Ці програми забезпечують періодичний контроль і контроль в аварійних ситуаціях апаратури передачі даних, контроль керованих об'єктів і обробку контрольної інформації від зовнішніх абонентів.

Ця оцінка необхідна для вироблення підходу до функціонального контролю з позицій захисту інформації, який виражається в пред'явленні до засобів ФК додаткових вимог, виконання яких може зажадати додаткових коштів. Додаткові вимоги полягають в реалізації зменшення ймовірності модифікації і витоку інформації існуючими засобами підвищення надійності та достовірності інформації.

Налагоджені і пов'язані програми організації обчислювального процесу та функціонального контролю. Вони є основним засобом для виявлення помилок IB програмах і інструментом перевірки працездатності всієї системи динаміці.

Система технічного обслуговування включає велику кількість спеціальних процедур функціонального контролю, діагностики та відновлення, що дозволяють здійснити тестування, діагностику і відновлення технічних і програмних засобів ВЦ.

Приклад досить наочно показує, що електричні методи функціонального контролю не завжди відповідають сучасним вимогам відшукання несправностей навіть в автоматизованих системах. Крім того, ці методи мають ряд істотних недоліків: не дозволяють виявити приховані дефекти; мають недостатню достовірність вимірювання через внесених в процесі вимірювання спотворень; вимагають великої кількості вимірювальних приладів.

Крім того, в даному розділі описана методика функціонального контролю ізоляції шляхом вимірювання її характеристик при впливі робочої напруги без відключення обладнання.

На фахівців з, обслуговування технічних засобів АСУ покладається функціональний контроль працездатності апаратури та усунення дрібних несправностей апаратури в процесі функціонування АСУ.

Організація функціонального контролю в системі включає опис методики здійснення функціонального контролю, уточненої на основі результатів експериментальної перевірки, а також перелік і короткий зміст робочих інструкцій по проведенню функціонального контролю.

програми, забезпечують виконання завдань контролю, утворюють систему функціонального контролю.

Існуючі методи визначення параметрів інтегральних елементів ґрунтуються на виконанні функціонального контролю і параметричних вимірів. Саме за результатами параметричних вимірів робиться висновок про придатність до використання даного логічного елементу.

Програма функціонального контролю може включатися при: прийомі повідомлень функціонального контролю зовнішніми абонентами і періодично для формування повідомлень, що забезпечують функціональний контроль апаратури зовнішніх абонентів; виявленні систематичних спотворень в інформації, що надходить для визначення їх джерела. На основі аналізу спеціалізованих повідомлень функціонального контролю та інформаційних повідомлень від зовнішніх пристроїв виробляється інформація про стан різних пристроїв керуючої системи, яка активується в операторів.

На етапах налагодження з реальними абонентами перевіряються і отлаживаются система функціонального контролю, засоби захисту від перешкод, визначаються характеристики надійності КП і всієї системи. Повністю перевірити це на моделях важко, так як часто джерела перешкод труднопредсказуемости і виявляються тільки при реальному функціонуванні. Здійснюються перевірка і коректування технічних умов, за якими КП буде прийматися в процесі виробництва.

В даний час для вимірювання статичних та динамічних параметрів і функціонального контролю ІМС в процесі масового виробництва використовують в основному автоматичні установки.

Найбільш поширеним видом контролю, що застосовуються в автоматизованих системах, є функціональний контроль, коли параметри пристрою, що перевіряється не вимірюються, а його нормальне функціонування визначається за власними (робочим) індикаторами або виконавчим механізмам. У таких системах контролю містяться генератори випробувальних сигналів (ГІС), які подають потрібний сигнал на вхід пристрою, що перевіряється. Реакція на цей сигнал індикаторів або виконавчих механізмів пристрою служить показником його справності або несправності.

На елементах АБО DW5 і витримки часу на спрацьовування DT4 реалізований функціональний контроль основних вимірювальних органів і частин захисту. Якщо тривалість кожного з сигналів на входах DW5 перевищує уставку елемента DT4 яка приймається дещо більшою максимального часу існування сигналу при відсутності несправностей в захисті, то останній спрацьовує і його вихідний сигнал блокує на елементі DX7 (інверсний вхід) дію захисту на відключення.

Програма функціонального контролю (ПФК) може включатися при прийомі повідомлень функціонального контролю зовнішніх пристроїв керуючої системи і періодично для формування повідомлень, що забезпечують функціональний контроль апаратури. Крім того, ця програма може включатися може допомогти виявити проблеми в інформації, що надходить для визначення джерела цих збоїв.

До профілактичних заходів відноситься планово-попереджувальний ремонт і огляд (регламентні роботи і функціональний контроль), організація аварійного, а також середнього і капітального ремонту, організація постачання запасними частинами (ЗІП) 1 а також приладами і пристосуваннями.

В процесі експлуатації (відповідно до інструкції на КСА, за бажанням оператора функціонального контролю або адміністратора безпеки даних) проводиться періодична перевірка контрольної суми на відповідність її значенню, зазначеному в паспорті на програмне виріб.

Для захисту ланцюгів контролю від випадкових обривів і коротких замикань повинен бути передбачений постійний функціональний контроль.

Визначення емісії може бути скасовано, якщо в результаті тестування, наприклад, функціонального контролю установки для очищення відпрацьованих газів, точно встановлено дотримання меж емісії.

На другому етапі виробник обробляє отриману топологію, завершує виконання шару металізації, проводить функціональний контроль пластин, здійснює складання з необхідними технологічними випробуваннями.

Перемикання пристроїв сполучення ЦВМ з зовнішньою апаратурою здійснюється в тому випадку, коли системою функціонального контролю встановлюється несправність цих пристроїв, пов'язаних з основною ЦВМ.

Широке впровадження в РЕА виробів мікроелектроніки висуває підвищені вимоги до їх надійності та вдосконалення електричних методів функціонального контролю якості, що застосовуються при виготовленні виробів.