А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - метод - робота

Вибір методу роботи проводиться на підставі техніко-економічних показників.

Вибір методу роботи проводиться, виходячи з обсягу робіт, наявності кваліфікованої робочої сили і спеціальної фарбувальної апаратури.

Адсорбер періодичної дії. Вибір методу роботи проводиться на підставі техніко-економічних показників.

Відвал грунту розстелений по монтажному майданчику. На вибір методу робіт впливає гідрогеологічна структура грунтів. Сипучі грунти не дозволяють робити вузькі поверху траншеї.

На вибір методу робіт впливає гідрогеологічна структура грунтів. Сипучі грунти не дозволяють робити вузькі по верху траншеї. У водонасичених грунтах роботи ведуть з пристроєм суцільних кріплень або виробляють штучне зниження рівня ґрунтових вод. Різноманітні дорожні покриття не дають можливості застосовувати будь-якої єдиний спосіб їх розбирання. В кожному окремому випадку вирішують питання про спосіб розтину дорожніх одягів.

На вибір методу робіт впливає гідрогеологічна структура грунтів. Сипучі грунти не дозволяють робити вузькі по верху траншеї. У водонасищен-них грунтах роботи ведуть пристроєм суцільних кріплень або виробляють штучне зниження рівня ґрунтових вод. Найбільша кількість підземних перетинів кабелів і трубопроводів зустрічається на перехрестях вулиць, в зв'язку з чим в цих місцях роботи значно ускладнюються. наявність повітряних електромереж часто не дозволяє використовувати крани і екскаватори з довгими стрілами. З практики будівництва міських інженерних підземних мереж відомо, що тривале стояння неза-сипатися траншей на вулицях неминуче веде до аварій на міському транспорті і до травматичних випадків з пішоходами. Тому одним з необхідних умов виконання робіт на міських вулицях є високий темп будівництва, що дозволяє скоротити довжину розриття до мінімальних розмірів і крім того, зменшити ймовірність виникнення нещасних випадків.

На вибір методу робіт впливає також гідрогеологічна структура ін унтів. Сипучі грунти не дозволяють робити вузькі по верху траншеї.

Вишукувань для вибору методу робіт має бути приділена особлива увага, так як правильний вибір способу робіт може значно скоротити вартість будівництва переходу і терміни його виконання.

Вишукувань для вибору методу робіт має бути приділена особлива увага, так як правильний вибір може значно скоротити вартість будівництва переходу і терміни його виконання.

Спостереження показують, що вибір методів роботи над книгою не завжди відповідає цілям, які ставлять перед собою читачі. Читачі забувають про різницю, що існує між читанням наукової і читанням художньої літератури, однаково підходять до вивчення підручників, навчальних посібників, брошур, журналів, газет.

Для кожного процесу після вибору методу робіт встановлюють склад бригади робітників, вибирають машини і механізований інструмент відповідно до обсягу робіт, які потрібно виконати в одиницю часу.

При виконанні будівельно-монтажних робіт при реконструкції водяних теплових мереж доводиться стикатися з цілою низкою умов, специфічних для міських прокладок інженерних комунікацій і впливають в тій чи іншій мірі як на вибір методу робіт, так і на спосіб виконання самих будівельно-монтажних процесів. Велике значення має місце - положення вулиці або проїзду, за якими здійснюється прокладка реконструюється тепломережі. Якщо вулиця знаходиться на околиці міста, то виробництво будівельно-монтажних робіт значно спрощується. При розташуванні вулиці в центральній частині міста великі ускладнення для виконання будівельно-монтажних робіт викликають інтенсивність руху транспорту, наявність тролейбусних, автобусних або трамвайних колій. Це не тільки вимагає скорочення ширини робочого майданчика, але і обмежує довжину розриття.

При складанні проекту виконання робіт на будівництво розподільного міського газопроводу доводиться стикатися з цілою низкою умов, специфічних для міських прокладок підземних комунікацій і впливають в тій чи іншій мірі як на вибір методу робіт, так і на спосіб виконання самих будівельно-монтажних процесів.

Така відмінність природних умов є першою особливістю будівництва магістральних трубопроводів. Воно значно впливає на вибір методів роботи механізмів, якими доводиться користуватися будівельникам, щоб забезпечувати високу якість будівельних робіт.

Комплексна спеціалізована геологічна зйомка масштабу 1: 500000 і дрібніше застосовується при оглядових пошуках для зіставлення регіональних геологічних карт і має завданням з'ясування основних меж геологічної будови картіруемих районів і виявлення на основі цього перспектив щодо корисних копалин. У звітах по комплексній геологічній зйомці обґрунтовуються передумови для вибору методу наступних детальних робіт. Наступні геологічні зйомки, що включають структурно-геологічні пошуково-знімальні роботи (масштабів 1: 200000 1: 100000 і крупніше), що проводяться на площі освітленій регіональної (оглядової комплексної) зйомкою, мають на меті визначення та вивчення умов наявності того або іншого корисного викопного, літологічного складу порід і пошуки структур, сприятливих для утворення покладів нафти і газу та інших корисних копалин.

При складанні проекту виконання робіт на будівництво розподільного міського газопроводу доводиться стикатися з цілою низкою умов, специфічних для міських прокладок підземних комунікацій і впливають в тій чи іншій мірі як на вибір методу робіт, так і на спосіб виконання самих будівельно-монтажних процесів.

У цьому розділі обговорюються окремі методи, застосовувані в дослідженнях такого роду. Вибір методу роботи і вимірювальної апаратури в великій мірі визначається характером необхідної інформації. Техніка вимірювань в такому разі не становить труднощів. Іноді навпаки, доводиться силами цілої лабораторії ядерної хімії вивчати характеристики випромінювання ряду радіоактивних ізотопів, ідентифікувати нові випромінювачі і кількісно досліджувати ядерні процеси, що протікають при опроміненні в реакторі або при бомбардуванні прискореними частинками. У цьому випадку необхідно використовувати безліч різноманітних приладів, в тому числі дуже спеціалізованих; здійснення ряду методик і окремих операцій вимагає великої майстерності і винахідливості. Більшість радіохімічних лабораторій займає в цьому сенсі проміжне положення. Навіть в тому випадку, коли проводяться тільки дослідження за допомогою радіоактивних індикаторів, застосовують, як правило, кілька різних ізотопів і відповідно кілька методів детектування і різні способи приготування зразків. У багатьох випадках необхідно виділити один з радіоактивних ізотопів, ідентифікувати його, проконтролювати відсутність домішок. Аналіз - випромінювачів в більшості лабораторій проводять за допомогою пропорційних або гейгеровскій лічильників з тонким вікном; для реєстрації у-променів використовують сцинтиляційні лічильники з кристалами. Поряд з цими приладами доводиться використовувати також підсилювачі і перерахункові пристрої; при дослідженнях часто застосовують різні одне - або багатоканальні амплітудні аналізатори, схеми збігів і інші прилади.

У деяких випадках до передумов пошукових і розвідувальних робіт відносять також техніко-економічні умови пошуково-розвідувальних робіт і освоєння даного району (їх іноді називають геолого-економічними), що, однак, не можна вважати правильним. Техніко-економічні умови не є ознаками наявності покладів корисних копалин; їх необхідно враховувати лише при Порівнянні площ і родовищ для вибору першочергового об'єкта пошуків або розвідки. Технічні умови і вартість проведення всього комплексу робіт враховують також при виборі методу робіт, необхідного для вирішення тих чи інших завдань.

Одне професійне співтовариство - ДЖЕЙТС (Японське техніко-економічне суспільство) видає журнал під назвою Технологія і економіка і організовує щорічні симпозіуми по технологічного прогнозування. Наведені факти означають, що багато японські керівники науково-дослідних робіт більше зацікавлені тематикою досліджень і вибором методів роботи, ніж тим, як власне здійснювати управління науковими дослідженнями. Вони є фахівцями в тій чи іншій галузі досліджень, а не спеціально підготовленими професіоналами-управлінцями. Майже всі вони мають досвід роботи в якості фахівців в різних галузях досліджень і розробок і лише деякі мають уявлення про бухгалтерію і проблемах підбору кадрів. Японські керівники НДР більше цікавляться технологічним процесом, ніж управлінням. Вони майже не мають можливості отримати підготовку в якості професійних керуючих в своїй області діяльності.

Раціональний комплекс геологопоїськових і розвідувальних робіт з огляду на геологічними умовами складається з правильного поєднання і взаємодії окремих застосовуваних тут методів пошуків і розвідки. Слід, однак, підкреслити, що готових рецептів щодо вибору раціонального комплексу для будь-яких геологічних умов дати не можна у зв'язку з різноманіттям геологічної обстановки з досліджуваних об'єктів. І як би не був хороший план і які б не давалися корисні методичні вказівки, практика неминуче внесе в них свої корективи. Досвід, накопичений в одних районах, може бути корисний в районах з подібною геологічною обстановкою, що необхідно враховувати при виборі методів робіт.

У деяких сплавах перетворення в твердому стані (наприклад, евтектоїдний розпад) відбуваються так швидко, що не можуть бути запобігти найрізкішої загартуванням. Отримана в результаті розпаду дрібна структура може унеможливити визначення перших слідів загартованої рідини. Це відноситься, зокрема, до області Р - фази деяких мідних і срібних сплавів; для них лінія солидус може бути визначена більш точно методом кривих нагрівання. Незалежно від ускладнень, що виникають при структурах розпаду, метод кривих нагрівання в порівнянні з методом микроанализа стає більш раціональним, якщо досліджувані температури перевищують 1200 - найбільш високу температуру, при якій зразки можуть бути поміщені в відкочений кварцові - ампули. При більш високих температурах вибір методу роботи для кожної даної системи сплавів визначається в основному летючість і хімічну активність складових компонентів. Було описано багато конструкцій для відпалу зразків з малоактивних і нелетких сплавів до 1600 при точно контрольованій температурі. Однак до сих пір метод запаювання зразків в ампули не застосовується, так як поки не відомі трубочки, які могли б витримати таку високу температуру. Серйозні труднощі часто виникають через летючості це пов'язано з можливою зміною складу зразка і швидким виходом трубок печі з ладу.

Був розроблений також двофазний спосіб рекуперації, за яким нагріту приблизно до 50 - 60 С паровоздушную суміш пропускають через гарячий і вологий вугілля: одночасно з поглинанням підсушується вугілля. Потім через вугілля пропускають холодну паро-повітряну суміш. Одночасно з поглинанням охолоджується і поглинач. Після закінчення адсорбції виробляють десорбцію (друга фаза) водяною парою. Далі в гарячий і вологий вугілля знову пропускають нагріту паро-повітряну суміш, і цикл починають знову. Вибір методу роботи залежить від умов проведення процесу, економічних показників і характеру поглинається речовини і поглинача. Двофазний метод з підігрівом паро-повітряної суміші до 50 - 60 С в даний час не рахується раціональним, так як вугілля при такій температурі працює зі зниженою активністю.

Фізичні властивості гною, виробленого за день, на 1000 фунтів тваринного ваги за вирахуванням вологи. | Деякі важливі токсикологічні показники по сірководню (t S. Молочні корови зазвичай вирощуються на пасовищах, крім періодів утримання в загонах для сдаіванія до і після отелення і протягом зміни сезонів. Використання води для забезпечення чистоти при операціях доїння може становити від 20 до 40 літрів в день на одну корову там, де не практикується змив відходів, до 600 літрів в день на одну корову там, де така практика існує. Тому метод, який використовується при чищенні у великій мірі залежить від методу транспортування гною, його зберігання та утилізації. Оскільки м'ясні господарства великої рогатої худоби вимагають менше води, гній тут найчастіше обробляється в твердому або напівтвердий стан. Компостування є поширеним методом зберігання і обробки подібних сухих відходів. Місцева модель випадання атмосферних опадів також сильно впливає на вибір методів роботи з відходами. Зайве сухі місця вигону можуть викликати проблеми поширення за вітром пилу і запаху.