А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формуляр - документ

Зазначені формуляри документів в даний час не є стандартизованими. У 1985 р була зроблена спроба їх регламентації на державному рівні і відповідні документи у вигляді рекомендованого додатка були приведені в ГОСТ 31124 - 86 ЕСТД.

Формуляром документа називається сукупність реквізитів, розташованих у встановленій стандартом послідовності.

На основі формуляра документа складається - його пошуковий образ. Текст реферату поряд з короткою характеристикою змісту документа включає його бібліографічні дані та адресу зберігання.

Що називається формуляром документа.

Наприклад, оскільки в формулярі документа відведено спеціальне місце для заголовка, немає необхідності починати виклад документа з того, що вже сказано в заголовку.

У зв'язку з тим що плани формулярів документів і формулярово-образ-решт мають велике, не завжди обгрунтоване різноманіття, доцільно розглянути метод більш впорядкованим, уніфікованої планування 1 - ї зони.

Текст є основним, головним реквізитом формуляра документа. Друкують його через 1 5 міжрядкових інтервалу.

Якщо справа складається з одного документа, то в назві вказують основні ознаки, взяті з формуляра документа.

Ознаки, використовувані при первинній угрупованню документів, або ознакизаклади справ представляють собою ні що інше, як основні елементи формулярів документів. Знання елементів формуляра документів, таким чином, обов'язково не тільки для правильного складання, а й для групування їх у справи.

Гриф конфіденційності, або гриф обмеження доступу до традиційного, машиночитаемую або електронному документу, є реквізит (елемент, службову відмітку, калу, позначку) формуляра документа, який свідчить про конфіденційність містяться в документі відомостей і проставляється на самому документі і (або) супровідному листі до нього.

Гриф конфіденційності, або гриф обмеження доступу до традиційного, машиночитаемую або електронному документу, є реквізит (елемент, службову відмітку, калу, позначку) формуляра документа, який свідчить про конфіденційність містяться в документі відомостей і проставляється на самому документі і (або) супровідному листі до нього.

Як і в усьому діловому світі, у Франції підприємство чи установа оцінюється партнерами часом за якістю оформлення відправляється ними кореспонденції. Формуляр документа, розміщення реквізитів, тексти повинні бути зручними для прочитання, ясними і зрозумілими за змістом.

Ознаки, використовувані при первинній угрупованню документів, або ознакизаклади справ представляють собою ні що інше, як основні елементи формулярів документів. Знання елементів формуляра документів, таким чином, обов'язково не тільки для правильного складання, а й для групування їх у справи.

При загальній тенденції до уніфікації форм, використанню стійких мовних конструкцій, стандартна термінологія і прагненню до широкого застосування засобів механізації та автоматизації в діловодстві, відмінностей в оформленні ділового листа чимало. Перш за все це стосується формуляра документа і складу реквізитів. На рис. 5.1 наведено формуляр із зазначенням дванадцяти зон розміщення реквізитів ділового листа, використовуваного в англомовних країнах.

При загальній тенденції до уніфікації форм, використанню стійких мовних конструкцій, стандартна термінологія і прагненню до широкого застосування засобів механізації та комп'ютеризації в діловодстві відмінностей в оформленні ділового листа чимало. Перш за все це стосується формуляра документа і складу реквізитів /На рис. 23 наведено формуляр із зазначенням дванадцяти зон розміщення реквізитів ділового листа, використовуваного в англомовних країнах.

При формуванні конкретних форм документів на основі моделі проводиться оптимізація форми кожного з них. Під оптимізацією розуміється процес отримання формуляра документа, що відповідає даним критерієм оптимальності.

Окремі документи одночасно характеризуються багатьма ознаками. Однак при угрупованню документів в первинні комплекси і для їх розвідки користуються найбільш істотними ознаками, що входять в формуляр документів.

Василівського уявлення про еволюцію складу найманого корпусу візантійської армії залишаються в цілому незмінними. Вважається, що в результаті припливу до Візантії англо-саксів після завоювання 1066 р Англії норманами російські, що грали важливу роль в найманій корпусі візантійської армії в 40 - 60 - х роках, поступаються своє місце з 70 - х років XI ст. Англії та Скандинавії (Василівський. Щоб зрозуміти значення наших матеріалів, необхідно розглянути зміни формуляра документів, а потім їх місце серед інших типів джерел. Сучасні вимоги до оформлення документів фіксуються в державних стандартах, зокрема правила оформлення організаційно-розпорядчих документів зафіксовані в ГОСТ Р 630 - 97 Уніфіковані системи документації. державним стандартом встановлений не тільки склад реквізитів (їх всього 29), але і зони і послідовність їх розміщення на документі. Набір реквізитів офіційного письмового документа, розташованих у певній послідовності, складають формуляр документа. формуляр також регламентований державним стандартом, тому для правильного складання документа необхідно знати не тільки реквізити документа, але і послідовність їх розташування на документі. Наявність формуляра, встановленого державним стандартом, забезпечує єдність документування і єдність документації як в рамках однієї установи, так і в цілому в країні.