А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формула - опір

Формула опору Блгішуса для візьмеш труб.

Напрямок обертання ексцентрично розташованої сфери, осаджувати між паралельними стінками. | Напрямок обертання сфери, осідає поблизу одиночній плоскої стінки. Формула опору Лоренца, що обговорювалася в розд.

Ці формули опору слід застосовувати тільки для дуже коротких призм.

Кз формули опору легко можна визначити довжину, питомий опір і перетин провідника.

З формули опору легко можна визначити довжину, питомий опір і перетин провідника.

Напружений стан і армування балки. /- Поздовжня арматура. 2 - похила арматура (відгини. 5 - хомути. 4 - монтажна арматура. Тому формули опору пружних матеріалів для нього часто виявляються неприйнятними. Для виведення формул опору, що відповідають різним положенням точки переходу, необхідно скористатися формулою (164) і аналогічною формулою для шорсткуватих пластин, після чого вже неважко знайти і формулу опору для даного конкретного розташування і протяжності ламинарного ділянки.

Для отримання формул опору можна використовувати будь-який з наступних двох шляхів: або застосовуючи до осі труби формулу швидкостей (31), в якій коефіцієнти визначені за допомогою значення швидкості на кордоні ламинарного подслоя, або, навпаки, застосовуючи до кордону ламинарного подслоя формулу (27) з постійними, визначеними через швидкість на осі труби.

Для виведення формул опору, що відповідають різним положенням точки переходу, необхідно скористатися формулою (164) і аналогічною формулою для шорсткуватих пластин, після чого вже неважко знайти і формулу опору для даного конкретного розташування і протяжності ламинарного ділянки.

Теоретичний висновок формули опору датчика пов'язаний зі значними труднощами. Наявне в літературі[830]рішення більш простий плоскої задачі отримано досить складним методом, причому остаточна формула має дуже громіздкий вигляд, що утруднює її практичне використання. Крім того, при виведенні формули неминучі спрощення, що знижують точність результатів. Тому було вирішено отримати більш просту емпіричну формулу, яка б пов'язала електричний опір датчика з геометричними параметрами отвори.

Відсутність у формулі опору 6КС показує, що при коротких імпульсах (одиниці мілісекунд, мікросекунди) ніякої додатковий тепловідвід НЕ буде охороняти транзистор від перегріву. Звідси також випливає, що знімається з транзистора імпульсна потужність обмежена його власними тепловими параметрами.

Обчислені за формулами опору паль можуть відрізнятися від дійсних, тому безпосередньо на будівельному майданчику їх відчувають пробної статичним навантаженням. За ГОСТ 5686 - 78 перевірці піддається не менше двох паль для однієї будівлі або споруди.

Оскільки Ньютон дав формулу опору, до сих пір успішно застосовується для розрахунку деяких простих рухів, гіпотеза, на якій він грунтувався, представляє інтерес, хоча вона і суперечить експериментальним даним.

Відмінність закону опору від формули опору полягає в тому, що закон справедливий незалежно від передісторії потоку в прикордонному шарі, яка зводиться лише до завдання положення точки переходу ламінарного прикордонного шару в турбулентний. Так формули (160), (161), (166) і (167) вірні лише в тому випадку, коли ламінарний ділянку на передній кромці тіла дуже малий.

Відмінність закону опору від формули опору полягає в тому, що закон справедливий незалежно від передісторії потоку в прикордонному шарі, яка зводиться до завдання точки переходу ламінарного прикордонного шару в турбулентний. Так формули (160), (161), ( 166) і (167) вірні лише в тому випадку, коли ламінарний ділянку, завжди утворюється на передній крайці тіла, дуже малий.

Відмінність закону опору від формули опору полягає в тому, що закон справедливий незалежно від передісторії потоку в прикордонному шарі, яка зводиться до завдання точки переходу ламінарного прикордонного шару в турбулентний.

У даній роботі виведемо формули опорів входу і виходу в функції безрозмірного критерію подібності М, з урахуванням стисливості газу, а також проекції сил тиску від внутрішніх (бічних) поверхонь сопла на потік газу (сили реакції стінок), що залежать від форми і конструкції його проточної частини. Потім об'єднаємо обидва види опорів, вирішивши їх рівняння спільно з рівняннями, що зв'язують витрати газу через обидва ці опору.

Звідси звичайним прийомом виведемо формулу опору Застосовуючи (116) до осі труби, виконаємо далі ті ж викладки, що при виведенні формули опору гладкої труби.

Неправильне (а і правильне (. Виконання конструктивних елементів. Номінальні напруги розраховують за формулами опору - матеріалів, максимальні - методами теорії пружності або ж визначають експериментально. До визначення профільного опору. За А Бетпх[3. Для визначення по цій формулі опору на основі виконаних вимірі необхідно перетворити інтеграли так, щоб їх межі не виходили далі западини профілю швидкостей.

Для розрахунку за цією формулою опорів від тертя в прямокутних трубах слід заданий прямокутний перетин труби замінити круглим, що дає при рівній швидкості протікання рівновелику з першим тертя.

Формула чутливості (32) і формула опору (48) показують цінність поняття коефіцієнта передачі контуру зворотного зв'язку, що охоплює гілка лінійного графа (див. Розд. Тому невипадково введення гідравлічного радіусу призводить формулу опору засипки до виду (9 - 24), звичайного для течії в трубах. Вона відображає вплив числа Re, форми і стану поверхні частинок в досить широкому діапазоні. У табл. 9 - 1 наведені дані про коефіцієнти С і Сі із зазначенням максимальних відхилень у відсотках.

Звідси (таким чином) для всього опору провідника виходить так звана формула опору.

Зазначимо, що в практичних розрахунках часто вважають за краще в усіх випадках користуватися формулами опору для повністю турбулентного прикордонного шару, але змінювати положення точки початку відліку абсцис, вводячи деяку ефективну довжину пластини, що враховує передісторію потоку в середньому.

Дані для листової електротехнічної сталі.

Це у багато разів збільшує опір вихровим струмам (зменшується перетин S у формулі опору) і, відповідно, різко знижує втрати на ці струми.

В результаті уявлення про природу контакту як про фізичної точки дотику двох металів приходять до формули опору контакту, в яку величина розмірів контактної поверхні не входить.

Щоб обчислити еквівалентний питомий опір, необхідно помножити цю величину на коефіцієнт, який виводиться з формули опору сфери в однорідному грунті. Автори рекомендують провести вимірювання на глибині 5080 і 100 см, щоб визначити найвигідніше заглиблення заземлювачів.

Звідси звичайним прийомом виведемо формулу опору Застосовуючи (116) до осі труби, виконаємо далі ті ж викладки, що при виведенні формули опору гладкої труби.

Для виведення формул опору, що відповідають різним положенням точки переходу, необхідно скористатися формулою (164) і аналогічною формулою для шорсткуватих пластин, після чого вже неважко знайти і формулу опору для даного конкретного розташування і протяжності ламинарного ділянки.

При користуванні емпіричними методами розрахунку турбулентного прикордонного шару необхідно розрізняти закони опору: (156) - в разі гладкою, (165) - в разі шорсткою пластини, і формули опору: (160) і (161) - в разі гладкою і (166) і (167) - в разі шорсткою пластини.

При користуванні емпіричними методами розрахунку турбулентного прикордонного шару необхідно розрізняти закони опору: (156) - в разі гладкою, (165) - в разі шорсткою пластини, і формули опору: 160) і (161) - в разі гладкою і (166) і (167) - в разі шорсткою пластини.

При користуванні емпіричними методами розрахунку турбулентного прикордонного шару необхідно розрізняти: шкпни опору: (156) - в разі гладкою, (165) - - в разі шорсткою пластини, і формули опору: (160) і (101) - - в разі гладкою і ( 166) і (167) - в разі шорсткою пластини.

С - коефіцієнт опору, р - щільність рідини, Voo - величина швидкості на нескінченності, Ь - характерний розмір обтічного тіла в площині течії (ширина пластинки в розглянутому зараз випадку); одиниця, що стоїть в кінці формули опору, нагадує, що сила опору розраховується на одиницю довжини в напрямку, перпендикулярному до площини течії.

С - коефіцієнт опору, р - щільність рідини, У - величина швидкості на нескінченності, Ь - характерний розмір обтічного тіла в площині течії (ширина пластини 4 я в даному зараз випадку); одиниця, що стоїть в кінці формули опору, нагадує, що сила опору розраховується на одиницю довжини в напрямку, перпендикулярному до площини течії.

С - коефіцієнт опору, р - щільність рідини, Vх - величина швидкості на нескінченності, b - характерний розмір обтічного тіла в площині течії (ширина пластини 4 - - л в розглянутому зараз випадку); одиниця, що стоїть в кінці формули опору, нагадує, що сила опору розраховується на одиницю довжини в напрямку, перпендікулярнЬм до площини течії.

Підставляючи цей вираз До через Re в (64), переконаємося, що в разі ламінарного потоку опір круглої труби, так само як і плоскою, пропорційно першого ступеня середньої швидкості руху рідини крізь трубу. Формула опору (64) тільки зовні має вигляд квадратичної залежності від середньої швидкості. Справжня залежність від швидкості визначається лише на підставі закону опору (65), що виводиться з рівняння руху рідини.

Підставляючи цей вираз А, через Re в (64), переконаємося, що в разі ламінарного потоку опір круглої труби, так само як і плоскою, пропорційно першого ступеня середньої швидкості руху рідини крізь трубу. Формула опору (64) тільки зовні має вигляд квадратичної залежності від середньої швидкості. Справжня залежність від швидкості визначається лише на підставі закону опору (65), що виводиться з рівняння руху рідини.

Підставляючи цей вираз До через Re в (64), переконаємося, що в разі ламінарного потоку опір круглої труби, так само як і плоскою, пропорційно першого ступеня середньої швидкості руху рідини крізь трубу. Формула опору (64) тільки зовні має вигляд квадратичної залежності від середньої швидкості. Справжня залежність від швидкості визначається лише на підставі закону опору (65), що виводиться з рівняння руху рідини.

При застосуванні цих формул до колон з насадкою зазвичай просто множать праві і ліві частини рівнянь (1) - (4) на величину а - поверхня насадки на одиницю об'єму. Формула адитивного опору в такому випадку відрізняється від рівняння (5) тим, що коефіцієнти Ф і F помножені на а. Строго кажучи, справедливість змінених залежностей (1) і (5) не може бути показана безпосередньо. Що означає фізично х і у, якщо х я у являють собою середні по перетину концентрації, - це питання зазвичай залишають без відповіді. Якщо середні по перетину концентрації вважаються також і концентраціями на поверхні, то не очевидно, що точка (ХГ уг) повинна лежати завжди на рівноважної кривої.

При деяких умовах очевидна спільність експериментальних результатів, нанесених на графік в безрозмірною формі, буде підказувати принаймні приблизний аналітичний підхід до вирішення проблеми; результати експериментів в цьому випадку служать як керівництвом для подальших аналізів, так і остаточної перевіркою їх. Таким шляхом з'явилася формула опору Кармана - Прандтля для гладких труб; внаслідок її частково аналітичного обґрунтування вона вважається більш надійною для екстраполяції, ніж формула Блазиуса.

Щоб зробити задачу певної, необхідно знайти додаткову зв'язок між величинами про та wmax або иср. Такий зв'язок задається формулою опору труби турбулентному руху рідини.

Щоб зробити задачу певної, необхідно знайти додаткову зв'язок між величинами v% і umax або МСР. Такий зв'язок задається формулою опору труби турбулентному руху рідини.

Аналогічні попереднім обчислення були зроблені і для більш складних випадків, як, наприклад, для випадку руху сфери в півпросторі, обмеженому плоскою стінкою, або для випадку руху сфери по осі циліндра. Отримані для цих випадків формули опору, узагальнюючі формулу Стокса, могли бути перевірені на досвіді.