А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формула - справжній параграф

Формули цього параграфа виписані для завдання максимізації.

Формули цього параграфа[кроме (4.37), (4.38), (4.46) - (4.51) ]застосовні і для трифазного АД при роботі від трифазної і однофазної мережі. При симетричному харчуванні всі складові, пов'язані зі зворотним послідовністю, дорівнюють нулю.

Формули цього параграфа можуть також служити (при Д 0) для наближеного розрахунку тонкостінного циліндра, відлитого заодно з бандажами, в якому випадку особливо добре виконується друга допущення.

Формули цього параграфа можуть також служити (при А 0) для наближеного розрахунку тонкостінного циліндра, відлитого заодно з бандажами, в цьому випадку особливо добре виконується друга допущення.

Формули цього параграфа дозволяють визначати напруги на будь-якому радіусі. З цих формул видно, що напруга не залежать від товщини диска.

Всі формули цього параграфа можуть бути використані і в тому випадку, коли замість контуру є котушка відносно невеликого поперечного перерізу. При цьому наведені вище вирази необхідно додатково помножити на число витків цієї котушки.

Всі формули цієї частини придатні для розрахунку компенсаційної схеми апарату типу ТАН-5 при зустрічному включенні телефонної обмотки трансформатора (рис. 1066), якщо в них перед коефіцієнтом трансформатора а змінити знак на зворотний.

Всі формули цього параграфа отримані для випадку чистого вигину прямого стрижня. Дія ж поперечної сили призводить до того, що гіпотези, покладені в основу висновків, втрачають свою силу, так як поперечні перерізи не залишаються плоскими, а викривляються; поздовжні волокна взаємодіють один з одним, тиснуть один на одного і знаходяться, отже, не в лінійному, а в плоскому напруженому стані. Однак практика розрахунків показує, що і при поперечному вигині балок і рам, коли в перетинах крім М діє ще N і Q, можна користуватися формулами, виведеними для чистого вигину. Похибка при цьому виходить досить незначною.

Всі формули цього параграфа можуть бути використані також і для розрахунку переходів або втулок з одностороннім скосом (наприклад, фіг. Всі формули цього параграфа отримані для випадку чистого вигину прямого стрижня. Дія ж поперечної сили призводить до того, що гіпотези, покладені в основу висновків, втрачають свою силу, так як поперечні розтину не залишаються плоскими, а викривляються; поздовжні волокна взаємодіють один з одним, тиснуть один на одного і знаходяться, отже, не в лінійному, а в плоскому напруженому стані. Однак практика розрахунків показує, що і при поперечному вигині балок і рам, коли в перетинах крім М діє ще NH Q, можна користуватися формулами, виведеними для чистого вигину. Похибка при цьому виходить досить незначною.

Всі формули цього параграфа отримані для випадку чистого вигину прямого стрижня. Дія ж поперечної сили призводить до того, що гіпотези, покладені в основу висновків, втрачають свою силу, так як поперечні перерізи не залишаються плоскими, а викривляються; поздовжні волокна взаємодіють один з одним, тиснуть один на одного і знаходяться, отже, не в лінійному, а в плоскому напруженому стані. Однак практика розрахунків показує, що і при поперечному вигині балок і рам, коли в перетинах крім М діє ще N і Q, можна користуватися формулами, виведеними для чистого вигину. Похибка при цьому виходить досить незначною.

У формулах цього параграфа все геометричні розміри являють собою середні розміри обмоток; якщо обмотка має кілька шарів, передбачається, що відповідні розміри шарів мало відрізняються один від одного.

У формулах цього параграфа використовуються значення середніх т 4 ков на ртутному краплинному електроді.

У формулах цього параграфа k є безрозмірна величина, значення якої для тонкої оболонки, взагалі кажучи, великі в порівнянні - з одиницею. Звідси випливає, що при деяких додаткових умовах, про які буде сказано нижче, в отриманому рішенні виконуються всі припущення, покладені в § 8.9 в основу теорії простого крайового еф-фекта.

При виведенні формул цього параграфа ми виходили з того, що максимальний мертвий хід передачі виходить тоді, коли вектори ексцентриситетів зубчастих вінців коліс збігаються з напрямком лінії центрів, причому обидва вектори ексцентриситету спрямовані назовні по відношенню до міжцентровим.

У всіх формулах цього параграфа кількість інформації віднесено до однієї події.

Криві поверхневого ефекту в циліндричному провіднику. На закінчення відзначимо, що формули цієї частини описують циліндричну електромагнітну хвилю, яка несе ззовні енергію на компенсацію теплових втрат в товщі провідника.

В третьому виданні (1824 г.) формули цієї частини були виправлені, але в § § 513 і 514 збережені помилкові формули. У Повному зібранні творів Ейлера виправлені всі формули.

У багатьох випадках інтеграли, що входять до формули цього параграфа, легко обчислюються в кінцевому вигляді.

Охолодження виливки з алюмінієво-магнієвого сплаву в металевій (пофарбованої формі. Точки отримані експериментально, криві побудовані теоретично за формулами цього параграфа. . Потрібно сказати, що отримані при обчисленні за формулами цього параграфа координати точок підвісу АН У і середньої точки проводу З щодо нульової (найнижчої) точки Про або координати точки О щодо точок підвісу, а також величини еквівалентних прольотів будуть орієнтовними. При теоретичних же опрацюваннях, в разі необхідності визначення положення нульової (найнижчої) точки кривої провисання проводу, її орієнтовні координати можуть бути визначені попередньо для з'ясування порядку величин за формулами цього параграфа, а також за формулами гл.

Нагадаємо, що рівні осцилятора НЕ виродилися, так що все формули цієї частини справедливі.

Коефіцієнт тертя в зубчастому зачепленні при легкій мастилі. Необхідно підкреслити, що коефіцієнт тертя (х, що входить в усі формули цього параграфа, визначається таким же чином, як і в загальному машинобудуванні. Знак і порядок величини зміни магнітного екранування під впливом електричного поля, обчислений за формулами цього параграфа, знаходиться в задовільному згоді з експериментальними даними шулер[71], який. Якщо відволіктися від спостерігався в роботі шулер ефекту впливу на екранування розриву водневих зв'язків (який буде розглянуто нижче), то отримані оцінки правильно передають залежність величини хімічного зсуву від концентрації і заряду розчинених іонів.

Якщо ця умова не виконується, то слід вважати амплітуду UQ оператором і обчислювати середні за формулами цього параграфа.

на закінчення параграфа зауважимо, що постійна /3 яка визначається формулою (417) і фігурує в багатьох формулах цього параграфа, не є найкращою.

звичайно, як і при розгляді моментів сил аеродинамічній диссипации, аналіз перестає бути вірним, коли кутові швидкості обертання стануть досить малі; тоді рух супутника перейде з ротаційного режиму в лібраційних, що не може бути описано формулами цього параграфа.

Формули цього параграфа для розрахунку дебітів або потенційних функцій свердловин для кількох батарей мають переважне значення при вирішенні питань проектування розробки досить великих нафтових покладів в умовах водонапірного режиму.

Для нерелятивистской частки рішення задачі, розглянутої в попередньому параграфі, і аналіз результатів значно спрощуються. Безсумнівно, всі формули цього параграфа можуть бути отримані граничним переходом з відповідних співвідношень для релятивістської частинки. Однак, рішення задачі для нерелятівістского випадку простіше і наочніше, ніж для релятивістського, крім того результати, які стосуються нерелятівістского нагоди, істотно використовуються і конкретизуються згідно з додатком до фізично важливого нагоди руху частинки в полі МГД - ударної хвилі. З цієї причини рішення нерелятивистской завдання в основному виробляється заново, хоча частина цього рішення була відома раніше.

Формули, що зв'язують дебіти і значення потенційної функції на контурах свердловин і харчування при одночасній роботі багатьох паралельних прямолінійних нескінченних батарей, експлуатаційних і нагнітальних, можна вивести за способом, який коротко тут опишемо. Суть цього способу полягає в тому, що в формулах цього параграфа відбувається граничний перехід, причому прямолінійна батарея розглядається як кільцева, але з нескінченно великим радіусом.

Тут слід вважати, що індекси г, /, т пробігають всі можливі для них значення. Це ж умова потрібно мати на увазі і по відношенню до всіх інших формул цього параграфа. Інтеграл дії 8 розглядається як функціонал, що залежить від електромагнітного потенціалу Ф, що і зазначено в лівій частині рівності. Крім того, він, зрозуміло, залежить і від виду області Q, по якій виробляється інтегрування.

Потрібно сказати, що отримані при обчисленні за формулами цього параграфа координати точок підвісу АН У і середньої точки проводу З щодо нульової (найнижчої) точки Про або координати точки О щодо точок підвісу, а також величини еквівалентних прольотів будуть орієнтовними. При теоретичних же опрацюваннях, в разі необхідності визначення положення нульової (найнижчої) точки кривої провисання проводу, її орієнтовні координати можуть бути визначені попередньо для з'ясування порядку величин за формулами цього параграфа, а також за формулами гл.

Аргументація Ейлера полягає в тому, що формулою § 342 можна надати той вид, в якому вони переписані в цьому параграфі, де через позначено довільне натуральне число. Це сбстсятельство він вважає достатнім, щоб стверджувати справедливість формул при будь-якому натуральному значенні. Підставляючи у формули цього параграфа останні шість виразів § 341 можна отримати ще ряд співвідношень, з яких істотно новим буде В А.

Всупереч поширеній помилці, принцип Гюйгенса - Френеля і витікаючі з нього формули пов'язують між собою значення амплітуд і фаз стаціонарного світлового поля хоча і на різних ділянках простору, але в один і той же момент часу. До цього питання ми ще повернемося в § 2.1; там же буде обговорена можливість використання всіх формул цієї частини для опису не тільки стаціонарних, але і експоненціально затухаючих або наростаючих в часі полів.