А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формула - Кнудсен

Формула Кнудсена є наближеною. Вона збігається зі строгим рішенням завдання про потоці рівноважного газу в довгому трубопроводі, отриманим Смолуховським, тільки для циліндричного каналу кругового перетину.

Формула Кнудсена (46) отримана для прямого капіляра, а в пористих тілах капіляри звивисті. В цьому випадку проникність зменшується згідно з даними табл. 5 приблизно в 2 рази в порівнянні з проникністю прямого капіляра.

Підставами в формулу Кнудсена значення постійних для водяної пари при 20 С.

Для того щоб використовувати формулу Кнудсена, підставимо в пес значення постійних для повітря при 20 С.

В цьому випадку при розрахунку параметрів вакуумних насосів слід користуватися формулами Кнудсена для молекулярного режиму течії газу.

На рис. 3 показана залежність швидкості випаровування графіту, обчисленої за формулою Кнудсена, від температури. З рис. 3 випливає, що застосування графіту при температурах вище 3000 К, з огляду на його сильною випаровування не рекомендується.

При тисках нижче 10 - 3 мм рт. ст., згідно з кінетичної теорії, передача тепла залишковим газом прямо пропорційна тиску. В таких умовах молекули стикаються зі стінками частіше, ніж між собою, і для розрахунку теплопередачі можна скористатися формулою Кнудсена[8]для перенесення тепла окремими молекулами.

Криві залежності К - р для пористих тіл в більшості випадків не мають мінімуму. За Полларду і Презент[14]це пояснюється тим, що в пористих матеріалах є безліч коротких капілярів (- Z 2 Л), проникність яких менше, ніж обчислюється за формулою Кнудсена, і, отже, межа, до якого прагне До при р 0 насправді нижче, ніж зазвичай приймається до уваги.

Якщо виводити цю формулу по Кнудсеном, то До дорівнює одиниці (див. Леб[2], Стор. Однак в сучасному вигляді формула молекулярного потоку містить деякий інтеграл, що залежить від геометричної форми поперечного перерізу. Для некруглих поперечних перерізів До в загальному випадку не дорівнює одиниці, так як точне обчислення інтеграла іноді дає значні відхилення від формули Кнудсена (див. Кеннард[1], стор.

Суміш газів надходить в першу диффузионную камеру з тиском по обидва боки перегородки відповідно 1 і 0 5 атм. та частина потоку, яка продіффундіровала крізь мембрану і відповідно збагачена легким компонентом (воднем), надходить у другу диффузионную камеру, в другій камері перепад тиску Ар по обидві сторони мембрани дорівнює 0 5 - 025 атм. Дифундує потік додатково збагачується легким компонентом. Умови, прийнятні для розрахунку за формулою Кнудсена: область тисків нижче атмосферного; діаметри отворів на 1 5 з гаком порядки менше середньої довжини шляху вільного пробігу молекул.

Розглянемо тепер, яким чином може бути визначено значення параметра а для водяної пари. Ми доводимо, що існує можливість представити f у вигляді /az, де а являє собою однозначну функцію характерного геометричного параметра конденсатора. Для визначення значення а використовуємо дані, що відносяться до кордону між вакуумними режимами - молекулярним і мо-лекулярная-вязкостним. Граничне значення твори pc-d залежить від природи газу. Його визначення для даного газу може бути вироблено використанням формули Кнудсена для пропускної здатності вакуумної системи.