А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формула - герон

Формула Герона дозволяє обчислити площу трикутника по його трьом сторонам.

За формулою Герона обчислюють площу трикутника.

У формулі Герона для площі трикутника зустрічається квадратний корінь.

За формулою Герона S площа трикутника дорівнює.

Виведемо тепер формулу Герона, що дає вираз площі трикутника через довжини його сторін.

Ця формула називається формулою Герона.

Формула (16.2) називається формулою Герона.

Обчислити площі трикутників за формулою Герона і визначити, який трикутник має велику площу.

Обчислити площі трикутників за формулою Герона і визначити, який трикутник має велику площу.

Прир 2 з формули Ньютона отримуємо формулу Герона.

Плошадь трикутника може бути обчислена за формулою Герона, якщо відомі три сторони.

Перетворення зручно почати з запису S по формулі Герона. Величину S потрібно оцінити так, щоб прийти до вираження, симетричного відносно а, Ь і с. Оскільки з чотирьох множників р, р - а, р - Ь, р - про перший задовольняє цій вимозі (2р а -) - й -]- е), слід піддати перетворенням три інших множника.

Результат роботи програми, яка визначає для двох введених чисел їх середнє арифметичне, середнє геометричне і середнє гармонійне. Складіть програму, яка визначає площа трикутника за формулою Герона.

Для знаходження площі 5 в трикутнику здавна застосовувалася так звана формула Герона, встановлена ще в III в. Однак ще до цього Евклід в своєму творі, названому Дані, виклав деякі припущення, по суті мають тригонометричний характер.

Все ще є перешкода: рішення цієї системи зустрічає значні труднощі, і формула Герона може виглядати не дуже привабливою.

Наведемо завдання, у вирішенні якої одночасно використовуються різні формули площі одного трикутника: формула (1) і формула Герона. Це дозволяє просто знайти висоту трикутника.

Складіть алгоритм алг вещ S (арг вещ xl, в1 х2 у2 хз УЗ), що обчислює площу трикутника за формулою Герона.

Висловити суму попарних творів довжин сторін трикутника і твір довжин всіх його сторін через дані числа і скористатися тим, що у формулі Герона під знаком кореня варто симетричний многочлен.

Вказівка, Висловити суму попарних творів довжин сторін трикутника і твір довжин всіх його сторін через дані числа і скористатися тим, що у формулі Герона під знаком кореня варто симетричний многочлен.

Досить перемножити рівності МДА - (р - Ь) (р - с) і гьгс - р (р - а) і скористатися формулою Герона.

Два трикутника задані координатами своїх вершин А, В і G. Обчислити площі трикутників за допомогою формули Герона і визначити, який трикутник має велику площу.

Два трикутника задані координатами своїх вершин А, В л С. Обчислити площі трикутників за допомогою формули Герона і визначити, який трикутник має ббльшую площа.

Два трикутника задані координатами своїх вершин А, В і С. Обчислити площі трикутників, не використовуючи формулу Герона, і визначити, який трикутник має велику площу.

Два трикутника задані координатами своїх вершин А, В до С. Обчислити площі трикутників, не використовуючи формулу Герона, і визначити, який трикутник має велику площу.

Про На (AD) від точки D відкладемо[DF ]так, що DF AD, і точку F з'єднаємо з вершинами В і С. В Д ABF відомі всі три сторони, тому для знаходження його площі можна використовувати формулу Герона.

Інше рішення цієї задачі грунтується на порівнянні площ. Якщо S S1 - f - S2 -[- S3 то точка знаходиться всередині трикутника, інакше - поза ним. Це рішення приведено в програмах на Фортране і Паскалі. Площа трикутника обчислюється за формулою Герона. Множник 1000001 повинен врахувати похибка обчислень.

Математичний аналіз, початки якого ми будемо вивчати в цьому курсі, розглядає формулу як співвідношення між мінливими, змінними величинами. Відповідь на нього можна отримати за допомогою перетворень, так як формула обсягу кулі не надто складна. Однак відповідь на аналогічне питання, пов'язаний з формулою Герона, отримати алгебраїчними засобами важко.