А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формула - Бриджмен

Формула Бриджмена, даючи приблизно правильні значення теплопровідності рідин при атмосферному тиску, дає зовсім невірні значення для теплопровідності рідин під тиском. Відповідно до формули Бриджмена теплопровідність при тиску в 12000 кг /см2 в порівнянні з теплопровідністю при атмосферному тиску зростає в 3 або 4 рази. Експериментально ж отримана величина визначає зміна в 2 7 рази, а для більшості рідин навіть в 2 рази. Розраховане зміна теплопровідності води з тиском сходяться з даними досвіду не краще, ніж для інших рідин.

Досить хороша збіжність формули Бриджмена до Олдрич з експериментальними даними дозволяє вважати цілком можливим, в більшості випадків, для визначення пружності парів бензину користуватися цією формулою, не вдаючись до бомби Рейда, що в значній мірі полегшує вирішення по -, проса про втрати бензинів, пов'язаних з їх зберіганням.
 При розрахунку за формулою Бриджмена[10]теплопровідність зі збільшенням молекулярної маси плавно зменшується, що суперечить експерименту. Кількісна оцінка температурної залежності Я, також дає зовсім незадовільні результати.

Залежність баричного коефіцієнта теплопровідності парафінових вуглеводнів від температури для. Одним з таких рівнянь є формула Бриджмена[10], Для проведення обчислень по якій необхідно розташовувати Р - р - t - даними і залежністю швидкості звуку від тиску. Розрахунки за формулою Бріджмеіа показали, що при збільшенні тиску від атмосферного до 490 бар при 20 С К зростає на 35 - 32% (в порядку зростання пс), в той час як дослідне збільшення становить - 12 - 11%; при 100 С ефект тиску зростає і становить за рівнянням Бріджмена - 48 - 39% і 27 - 13% за нашими даними. Таким чином, формула Бриджмена дає невірні значення для А, рідин під тиском.

У додатку до книги наведені переліки формул для систем змінної маси і складу, подібні формулами Бриджмена.

За результатами експериментального дослідження теплопровідності 20 рідких насичених вуглеводнів нормальної будови в інтервалі температур 20 - 200 С і тисків О-490 бар проведена перевірка формул Бриджмена і Варгафтік, найбільш часто вживаних для опису температурної залежності теплопровідності рідин. На основі результатів експериментального дослідження встановлено характер зміни барической залежності теплопровідності рідких н-алканів при переході від одного члена ряду до іншого. Проведена перевірка формул Бриджмена, Міснара і Ленуара, рекомендованих для розрахунку теплопровідності рідин під тиском. Показано, що ці формули не дають задовільних результатів.

Стисливість, знайдена Цуккер при 25 С, має істотно більш низьке значення, а саме 1325 - 10-у, але воно знаходиться в набагато кращому відповідно до більш точним значенням 1397 - 10-у, одержуваних на основі лінійного члена формули Бриджмена. Цікаво відзначити, що динамічне значення виявляється несподівано низьким, навіть нижче, ніж при квазістатичному визначенні. Динамічно певна Цуккер стисливість при 125 С дорівнювала 144 - 10-у. Нижчий чисельне значення сжимаемости може пояснюватися відмінностями в хімічному складі розглянутих алюмінієвих зразків.

Формула Бриджмена, даючи приблизно правильні значення теплопровідності рідин при атмосферному тиску, дає зовсім невірні значення для теплопровідності рідин під тиском. Відповідно до формули Бриджмена теплопровідність при тиску в 12000 кг /см2 в порівнянні з теплопровідністю при атмосферному тиску зростає в 3 або 4 рази. Експериментально ж отримана величина визначає зміна в 2 7 рази, а для більшості рідин навіть в 2 рази. Розраховане зміна теплопровідності води з тиском сходяться з даними досвіду не краще, ніж для інших рідин.

Використовуючи дані Скотта[96;]для каучуку, що містить 3% сірки при 10 С, де щільність рівна 0940 і стисливість - 46 - 10 - 12 оі2 /Діна, швидкість хвилі стиснення виходить рівною. Підставляючи це значення в формулу Бриджмена, отримуємо значення для теплопровідності, рівний 510 - 4 що дещо більше величини 3 1 - Ю-4 даної Шал-Ламах.

Якщо тиск буде більше, ніж за формулою Бриджмена - Таммана, то вода при даній негативною температурі (- В С) нічого очікувати замерзати.

За результатами експериментального дослідження теплопровідності 20 рідких насичених вуглеводнів нормальної будови в інтервалі температур 20 - 200 С і тисків О-490 бар проведена перевірка формул Бриджмена і Варгафтік, найбільш часто вживаних для опису температурної залежності теплопровідності рідин. На основі результатів експериментального дослідження встановлено характер зміни барической залежності теплопровідності рідких н-алканів при переході від одного члена ряду до іншого. Проведена перевірка формул Бриджмена, Міснара і Ленуара, рекомендованих для розрахунку теплопровідності рідин під тиском. Показано, що ці формули не дають задовільних результатів.

Залежність баричного коефіцієнта теплопровідності парафінових вуглеводнів від температури для. Одним з таких рівнянь є формула Бриджмена[10], Для проведення обчислень по якій необхідно розташовувати Р - р - t - даними і залежністю швидкості звуку від тиску. Розрахунки за формулою Бріджмеіа показали, що при збільшенні тиску від атмосферного до 490 бар при 20 С К зростає на 35 - 32% (в порядку зростання пс), в той час як дослідне збільшення становить - 12 - 11%; при 100 С ефект тиску зростає і становить за рівнянням Бріджмена - 48 - 39% і 27 - 13% за нашими даними. Таким чином, формула Бриджмена дає невірні значення для А, рідин під тиском.