А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формула - Альтшуль

Формула Альтшуля отримана шляхом видозміни емпіричної формули Колбрука.

З незначною похибкою формула Альтшуля може використовуватися як універсальна для всієї турбулентної області течії. При ламінарному русі в цьому випадку використовуються спеціальні формули, наведені в довідниках.

При /Се0 формула Альтшуля збігається з формулою Блазиуса. При Reoo формула Альтшуля переходить в формулу проф.
 Кількісно еквівалентна шорсткість у формулі Альтшуля характеризує сумарний вплив стану внутрішньої поверхні стінки трубопроводу на коефіцієнт гідравлічного опору.

Графік залежності lg 100 X /(lg Re для азбестоцементних труб. | Графік залежності Кь /(Re для азбестоцементних труб. Блазиуса; 2 - за формулою Альтшуля; а - з Формули Шевельова; 4 - експериментальні точки d 189 мм; 5 - експериментальні точки d 274 мм; 6 - по відкоригованої формулою Шевельова.

За своєю структурою формула (1211) нагадує формулу Альтшуля. Перший доданок в дужках має переважаюче значення при малих швидкостях (при ламінарному плині), друге - при великих швидкостях. Ескіз залежності ЯЯ (Ле) представлений на рис. 1.3. Діапазон зміни Re розбивається на 3 частини: I - зона ламінарного течії, II - зона змішаного тертя, III - зона квадратичного тертя, або турбулентного течії. Коефіцієнт еквівалентної шорсткості для магістральних газопроводів зазвичай вважають Ке - - 003мм, що згідно[6]має місце для монолітних труб без внутрішнього антикорозійного покриття. У зарубіжній практиці частіше орієнтуються на значення Ке - 001мм, що, мабуть, більш прийнятно для сталевих труб хорошої якості зі спеціальним внутрішнім покриттям.

Із запропонованих міркувань випливає, що використання формули Альтшуля (як і інших спрощених формул) для розрахунку гідравлічного опору тертя може давати результати, що не дозволяють з високою точністю оцінювати параметри течії газу по трубопровідним системам.

Отриманий вираз (4) так само, як і формула Альтшуля, вигідно відрізняється від формули для коефіцієнта гідравлічного опору Кольбрука-Уайта та інших, в яких шукана величина входить в неявному вигляді, в зв'язку з чим розрахунки коефіцієнта опору повинні проводитися методом послідовних наближень. Разом з тим залежність (4) знаходиться у відповідності з формулою Кольбрука-Уайте, що є теоретично найбільш обґрунтованої з відповідних формул.

Однак можна також констатувати і те, що розрахунок за формулою Альтшуля (5) при Re 100000 неможливий з огляду на те, що Ке /(Re), і не можна, отже, рекомендувати певне значення Ка для розрахунку.

Коефіцієнт гідравлічного опору для трубопроводу D 10 2 см обчислимо за формулою Альтшуля. Нехай труба - сталева, що має лінійну шорсткість А 0012 мм.

Значення Кг визначається за однією з відомих формул гідравліки (наприклад, за формулою Альтшуля), в якій при обчисленні числа Рейнольдса для газового потоку необхідно використовувати поняття гідравлічного діаметра.

Завдання апроксимації виразу для розрахунку коефіцієнта гідравлічного опору вирішувалася нами з умови, що похибка розрахунку по ньому щодо формули Альтшуля повинна бути мінімальною.

У цій таблиці РА, і Р) А - значення змін тиску, обчислені при використанні коефіцієнта гідравлічного опору за даною методикою і за формулою Альтшуля.

А - еквівалентна (умовна) висота горбків шорсткості. Формула Альтшуля є універсальною і може бути застосована для будь-якої з трьох характерних областей турбулентного течії.

Формула Лейбензона отримана з умови, що величина коефіцієнта гідравлічного опору описується формулою виду А. Однак формула Альтшуля, використовувана при розрахунках X в зоні змішаного тертя, має інший вигляд.

При /Се0 формула Альтшуля збігається з формулою Блазиуса. При Reoo формула Альтшуля переходить в формулу проф.

Поряд з наведеними формулами для визначення коефіцієнта К різними дослідниками отримані інші напівемпіричні або емпіричні формули, досить прості і точні. Наведені вище формули Прандтля - Нікурадзе виходять з формул Альтшуля як окремі випадки.

Поряд про наведеними формулами для визначення коефіцієнта К різними дослідниками отримані інші напівемпіричні або емпіричні формули, досить прості і точні. Наведені вище формули Прандтля-Ні - курадзе виходять з формул Альтшуля як окремі випадки.

Цей вираз отримано з умови, що на кордонах зони змішаного тертя величину А, ще можна розраховувати за формулами Блазиуса і Шіфрінсона. Однак воно систематично завищує значення А, в порівнянні з формулою Альтшуля.

Колбрука і Альтшуля перетворюються в формули для шорсткуватих труб - перша в формулу Нікурадзе, а друга в формулу Шіфрінсона. Аналогічно, коли можна знехтувати для гладких труб величинами e /d і k - j /d, формула Колбрука переходить в формулу Прандтля для гладких труб, а формула Альтшуля в формулу Блязіуса.

Необхідно також зауважити, що наведений в цитаті діапазон відносної шорсткості Л є досить завужені. В даний час в промисловості зустрічаються труби зі значенням Д до 10 - 5 і, згідно з проведеними дослідженнями[14], Розширення діапазону по параметру А ще більше знижує точність формули Альтшуля.