А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формоутворення - виливок

Формоутворення виливків радіаторів здійснюється на машинах човникового типу моделі ПФ-4 з нижнім пресуванням.

Схеми пресування при литті з кристалізацією під тиском. а - поршневе пресування. б - Пуансон пресування. в - Пуансон-поршневе пресування. г - пресування через літники-живильники. /- Вихідне положення пуансона. 2 - кінцеве положення пуансона. Тут часткове формоутворення виливки відбувається ще до контакту з пуансоном при заливці розплаву і витримці його в прес-формі. Потім виступає (робоча) частина пуансона, що має меншу площу торця в порівнянні з площею дзеркала розплаву, впроваджується в кристалізується розплав, витісняє його, утворюючи в литві внутрішню порожнину. При цьому загальний рівень розплаву в формі підвищується в порівнянні з початковим рівнем заливки за рахунок маси витісненого пуансоном металу.

Схеми пресування при литті з кристалізацією під тиском. а - Поршневе пресування. б - Пуансон пресування. в - Пуансон-поршневе пресування. г - пресування через літники-живильники. /- Вихідне положення пуансона. 2 - кінцеве положення пуансона. Тиск забезпечує формоутворення виливки, подрібнення зерен і усунення структурних дефектів (газових і усадочних пір, раковин), підвищення якості поверхні, щільності матеріалу і інших фізико-механічних властивостей.

Оскільки під час формоутворення виливки при Пуансон характер додатка тиску відбувається інтенсивне переміщення розплаву і його нерівномірне охолодження, то структура може бути різною по висоті стінки виливки.

В умовах Пуансон-поршневого пресування формоутворення виливки здійснюється як за рахунок видавлювання частини розплаву виступаючими частинами пуансона, так і безпосереднім впливом на бічну тверду кірку, на що витрачається певний зусилля преса.

Слід зазначити, що в пресформ з рухомим металлопріемніка формоутворення виливки може здійснюватися за будь-яких швидкостях руху повзуна преса вниз.

Для кристалізації металів і сплавів під механічним тиском використовують переважно гідравлічні преси і установки, які дозволяють здійснювати не тільки остаточне формоутворення виливки, але і витримку її під тиском до закінчення затвердіння.

При виборі найбільш підходящого споеоба лиття для виготовлення заготовок тієї чи іншої деталі слід виходити з таких факторів: придатність даного способу для забезпечення необхідного конструктивного формоутворення виливки і для отримання виливки необхідної величини; відповідності металу або сплаву, з яких можливо по-лучанин 4 виливки даними способом лиття, вимогам, що пред'являються до матеріалу деталі умовами її подальшої обробки та експлуатації; технологічних можливостей - даного способу щодо забезпечення вимог, що пред'являються до точності розмірів і чистоти поверхонь виливки, застосовності способу в конкретних виробничих умовах даного підприємства; техніко-економічної доцільності використання даного способу з урахуванням кількості відливаються заготовок.

При виборі найбільш підходящого способу лиття для виготовлення заготовки тієї чи іншої деталі слід виходити з таких факторів: придатність даного способу для забезпечення необхідного конструктивного формоутворення виливки і для отримання виливки необхідної величини; відповідності металу або сплаву, з яких можливе отримання виливки даними способом лиття, вимогам, що пред'являються до матеріалу деталі умовами її подальшої обробки та експлуатації; технологічних можливостей даного способу щодо забезпечення вимог, що пред'являються до точності розмірів і чистоти поверхонь виливки, застосовності способу в конкретних виробничих умовах даного підприємства; техніко-економічної доцільності використання даного способу з урахуванням кількості відливаються заготовок.

Підвищення тиску понад 150 МН /м2 при виготовленні тонкостінних (ЛГ0т10 - М2 мм) втулок і виливків типу склянок не відбивається на поліпшенні якості структури і механічних властивостей, так як основна маса сплаву твердне під час формоутворення виливки і набору тиску в гідросистемі преса. У виливках з Хот до 35 мм воно призводить до поліпшення чистоти зовнішньої поверхні і підвищенню механічних властивостей. Останнє пов'язано з тим, що до початку програми тиску при виготовленні масивних втулок з боку зовнішньої поверхні утворюється тверда кірка меншої товщини, яка може легко деформуватися під час пресування.

За другим варіантом процесу під дією пуансона (рис. 33 б, г) частина розплаву, залитого в матрицю, видавлюється вгору до повного заповнення робочої порожнини, яка оформлюється матрицею і пуансоном. Таким чином, формоутворення виливки частково відбувається при заливці розплаву в матрицю і витримці в ній до підходу пуансона і закінчується після впровадження пуансона в твердіє метал.

Прес ДО437С може працювати як на налагоджувальному, так і на напівавтоматичному режимах. При роботі на напівавтоматичному режимі після натискання кнопки Цикл послідовно здійснюються наступні операції: опускання повзуна, а отже, і формоутворення виливки, витримка кристалізується металу під тиском, підйом повзуна в початкове положення, підйом поршня (витяг виливки з матриці), витримка його в верхньому положенні для зняття виливки з штовхача і опускання поршня.