А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - структура - управління

Формування структури управління виробництвом і організаційні форми управління розглядаються в курсі Основи управління (див. Наукові основи управління соціалістичним виробництвом гл. В даному курсі основна увага зосереджена на аналізі і проектуванні структури управління підприємством. При формуванні структури управління необхідно пам'ятати, що найбільш суттєва відмінність встановлення організаційної структури від вироблення технічних рішень полягає у вирішальній ролі людського фактора на всіх стадіях діяльності. Індивідуальні та групові інтереси, досвід і традиції, кваліфікаційні та соціально-психологічні характеристики керівників і фахівців слід враховувати вже на ранніх етапах підготовки структури проекту.

При формуванні структури управління важливо перш за все обгрунтувати її вид. Найбільш бажаними для промислових підприємств є лінійно-функціональна, матрична та структура, орієнтована на пошук нового.

При формуванні структури управління необхідно пам'ятати, що найбільш суттєва відмінність встановлення організаційної структури від вироблення технічних рішень полягає у вирішальній ролі людського фактора на всіх стадіях діяльності. Індивідуальні та групові інтереси, досвід і традиції, кваліфікаційні та соціально-психологічні характеристики керівників і фахівців слід враховувати вже на ранніх етапах підготовки структури проекту.

При формуванні структури управління і штатів керівники підприємств орієнтуються на затверджені міністерствами типові структури, нормативи чисельності та типові штати. Однак можливі й певні відхилення від них, якщо це призводить до більш раціональної системи управління та зменшення чисельності управлінського апарату.

Визначальне значення в формуванні структур управління економічними та іншими соціальними системами будь-якого змісту і рівня набуває функціональний підхід, заснований на вузькій спеціалізації управлінської праці. Суть його в створенні більшої чи меншої кількості функціональних осередків управління, кожна з яких відповідає за певну сторону діяльності керованої підсистеми.

Нам видається, що при формуванні структури управління науково-технічним прогресом до інформаційної служби потрібно підходити як до органу, що забезпечує використання у виробництві більшої частини науково-технічного потенціалу промисловості, і підняти її роль до рівня основних підрозділів.

Розвиток технічного прогресу, впровадження АСУ ПО, комплекс - ная автоматизація і механізація виробництва викликають доцільність нових підходів до формування структури управління виробничих об'єднань.

Сучасні масштаби ремонтних робіт і технічного обслуговування на хімічному підприємстві, вплив, який вони чинять на результати виробничо господарської діяльності великих трудових колективів, не дозволяють застосовувати вольовий, інтуїтивний підхід до формування структури управління ремонтною службою, так як це може призвести до необґрунтованих об'єднанням або виділенням структурних підрозділів.

Кожна служба передбачає внутрішню структуру, що складається із структурних підрозділів (відділів) і відповідає характеру вирішуваних нею завдань. Виконання етапу 5 проекту пов'язано з формуванням структури управління кожним підрозділом. На рис. 5.9 - 517 наводяться приклади таких структур управління.

Цей напрямок є ключовим при впровадженні та функціонуванні системи екологічного менеджменту. Відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001 - 98 організація повинна строго визначити всі виробничі функції, процеси та види діяльності, які мають відношення до важливих екологічних аспектів і узгоджуються з її екологічною політикою, цільовими і плановими екологічними показниками. Основою формування структури управління операціями є результати ідентифікації екологічних аспектів при плануванні системи екологічного менеджменту.

Структура управління інноваціями визначається як форма розподілу і координації управлінської діяльності в інноваційній сфері. Вона включає склад органів управління і встановлює характер відносин між ними. При формуванні структури управління інноваціями вибирається тип структури (горизонтальна або ієрархічна), визначається склад і функції органів управління, розподіляються повноваження між керівниками різного рівня, встановлюються процедури і методи обгрунтування управлінських рішень, порядок їх узгодження і організації виконання, інформаційне забезпечення органів управління інноваціями.

Види і форми організаційної середовища підприємства. Структура управління визначається як форма розподілу і координації управлінської діяльності на підприємстві. Вона включає в себе органи управління і встановлює характер відносин між ними. При формуванні структури управління вибирається тип структури (лінійна, лінійно-штабна, матрична та ін. Він першим виділив в якості окремої сфери НОТ вивчення організаційних принципів (наукова організація управління) і людського фактора (особистий фактор виробництва), з одного боку, і речові фактори організації - з іншого. Акцент був зроблений саме на соціально-управлінської стороні організації: прийоми управління, формування структури управління, система правильного розподілу обов'язків і відповідальності, підбір і розстановка кадрів - тобто на те, що А.

. Найважливішу їх роль у формуванні організаційної структури та функціонування організації відзначали практично всі фахівці з організації управління, починаючи з представників класичної школи. Файоль, даючи визначення соціальної складової процесу організації, пов'язує цей процес саме з формуванням структур управління під мета.