А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - портфель

Формування портфеля на основі критерію IRR припускає включення в портфель інвестиційних проектів з прибутковістю (з урахуванням ризику), що перевищує ціну капіталу, і ранжування проектів. Будується графік інвестиційних можливостей (IOS) підприємства, що характеризує розглядаються проекти в порядку зниження IRR. На графік IOS накладається графік граничної ціни капіталу (МСС) Підприємства, що представляє собою динаміку середньозваженої ціни капіталу, як функції обсягу необхідних фінансових ресурсів.

Формування портфелів, розглянуте в попередньому розділі, безпосередньо пов'язане з темою зважування ринкових інструментів.

Формування портфеля (комбінації) рішень, пов'язаних з ростом вартості активів, відрізняється тим, що ризик має перш за все природний і технологічний характер. Це пов'язано в значній мірі з рівнем вивченості району можливих геолого-пошукових операцій, а також з підтверджуваність характеристик застосовуваних технічних і технологічних рішень.

Формування портфеля активів, представлених ресурсами, перш за все полягає в розподілі офаніченних інвестиційних коштів по багатьох важливих напрямках. Крім того, доводиться брати до уваги значне число умов і факторів, що мають вельми невизначені характеристики. Саме тому компанією Сургутнафтогаз була обрана орієнтація на посилення та підвищення ефективності роботи з реальними активами, такими, як ресурси (запаси) вуглеводнів.

Формування портфеля капітальних вкладень може бути редставлени як типова модель прийняття інвестиційного ре-генія. Процес прийняття інвестиційних рішень нерозривно в'язати з внутрішнім середовищем підприємства, в якій він виникає і ротекает. Тому всі інвестиційні проекти, потенційно полягають в портфель, не повинні суперечити стратегічним ланам підприємства.

Формування портфеля будь-якого типу засноване на аналізі норми прибутку і ризику по окремих фінансових інструментів. Орієнтиром для порівняння може служити номінальна прибутковість до погашення державних облігацій (див. Формулу (10.4)), що є безризиковими, термін погашення яких відповідає передбачуваної тривалості інвестицій.

Формування портфеля реальних інвестиційних проектів - процес менш варіабельний, ніж формування портфеля фінансових вкладень.

Починати формування портфеля слід з тієї ж відправної точки, що і інвестору, орієнтованому на збереження капіталу. Потрібно вибрати пропорцію співвідношення акцій і облігацій. В даному випадку досвід інвестора і його здатність приймати рішення не під впливом емоцій, а за тверезим розрахунком, передбачає зміщення даної пропорції в сторону більш активного вкладення в акції.

Для формування аналогічного портфеля потрібно продати 0 4 акції (грошовий приплив - 0 4 х 6024 дол. Для формування вдалого портфеля найважливіше значення має диверсифікація, під якою мається на увазі включення в набір декількох фінансових інструментів з різними характеристиками. Застосовуючи різноманітні інструменти, інвестор може в кінцевому рахунку домогтися більш високої прибутковості вкладень або зменшити ризик за рахунок збільшення числа фінансових інструментів. Характерна особливість портфеля полягає в тому, що його параметри ризику разюче відрізняються від параметрів окремих фінансових інструментів, що входять до його складу. Наприклад, золото та інші дорогоцінні метали самі по собі дуже ризиковані з точки зору вкладення грошей, так як ринкові ціни на них постійно коливаються і можуть дуже різко змінюватися. Але коли вони знаходяться в портфелі разом з фондовими цінностями, наприклад звичайними акціями, то з плином часу портфель покаже менший рівень ризику або дасть більш високий дохід, ніж в тому випадку, коли гроші були вкладені тільки в метали або тільки в звичайні акції.

для формування аналогічного портфеля потрібно продати 0 4 акції (грошовий приплив 0 4 х 6024 дол.

Для формування аналогічного портфеля потрібно продати 0 4 акції (грошовий приплив - 0 4 х 6024 дол.

Базою формування портфеля тим єпостанови Комуністичної партії і Радянського уряду; накази міністерств і відомств; координаційні плани різного рівня; комплексні цільові науково-технічні програми та лрогнози; прямі договори з замовниками; перехідні з минулих періодів роботи; рішення керівництва і рад наукових організацій; ініціативні пропозиції дослідників і конструкторів.

При формуванні портфеля насамперед вирішується завдання розподілу наявної суми грошей за різними альтернативним вкладенням. І при цьому знаходиться під контролем співвідношення ризик /дохід /ліквідність.

Систематичний і несистематичний ризики цінних паперів.

При формуванні портфеля випадкові коливання окремих акцій частково взаимопогашающиеся і несистематичний ризик знижується і, починаючи з деякої кількості акцій, стає дуже незначним.

При формуванні портфеля слід розрізняти ризикові і безризикові активи.

При формуванні арбітражного портфеля слід дотримати дві умови. По-перше, це портфель, який не потребує додаткових ресурсах інвестора.

При формуванні портфеля оптових закупівель необхідно враховувати не тільки різницю в оптовій і роздрібній ціні, а й інтенсивність продажів по кожному виду товару.

Прибутковість і ризик портфеля при різному сполученні активів. а г 1. б гав 0. в гав - 1. Зазвичай для формування портфеля з великого набору активів необхідно скласти ефективне безліч портфелів, при якому співвідношення між ризиком і прибутковістю досягає максимуму. Це безліч буде характеризуватися функцією, трафік якої подібний до верхньої гілки графіка на рис. 316. На рис. 3.2 ефективні портфелі, що складаються з безлічі активів, характеризуються частиною ВМЕ лінії АВМЕ, яка обмежує заштрихованную область можливих портфелів.

Арсенал методів формування портфеля досить великий, найбільшим авторитетом користується згадувана вище теорія інвестиційного портфеля В.

Графік переваг інвестора в процесі вибору варіанта інвестиційного портфеля. У процесі формування портфеля трансакційні витрати і податки, пов'язані з купівлею або продажем окремих фінансових інструментів інвестування, в розрахунок не береться.

Вікно програми Неіг. У задачі формування портфеля інвестицій мета полягає в тому, щоб вибрати набір позицій з загальної вартістю не більше за допустиму межу, а загальний прибуток максимальна.

Для завдання формування портфеля інвестицій енергія Е - це величина, на яку скорочується прибуток в результаті зміни.

Тому при формуванні портфеля з активів різних країн будуть в значній мірі взаємно компенсуватися коливання цін, властиві різним національним ринкам. Систематичний ризик буде вже визначатися по відношенню до глобальної тенденції, яка існує на міжнародному ринку, а ризики національних ринків певною мірою перейдуть в розряд діверсіфіціруемий.

Вибір портфеля інвестором з низьким ступенем уникнення ризику. Коли справа стосується формування портфелів, більшість менеджерів з інвестицій роблять свій вибір аналогічно капітану даного судна. вони заперечують методи формування портфелів, засновані на використанні комп'ютерів, і використовують традиційні підходи. Чи є їх рішення настільки ж дурними, як і рішення капітана корабля. Або, може бути, даний підхід продиктований їх очевидним божевіллям.

Результатом цього етапу формування портфеля є ранжируваний по співвідношенню рівня дохідності та ризику перелік відібраних для включення 8 портфель конкретних фінансових інструментів.

залежність рівня несистематического і загального портфельного ризику від кількості фінансових інструментів інвестування. Результатом цього етапу формування портфеля є забезпечення мінімально можливого рівня його ризику при заданому рівні інвестиційного доходу.

Тільки в процесі формування портфеля досягається нова інвестиційна якість із заданими характеристиками. Таким чином, портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується необхідна стійкість доходу при мінімальному ризику.

При розробці схеми формування портфеля необхідно враховувати потреби інвестора і його особисті цілі.

Результатом цього етапу формування портфеля є визначення переліку фінансових інструментів інвестування, що обертаються на ринку, повністю відповідають обраному його типу за всіма найважливішими параметрами.

Залежність рівня несистематического і загального портфельного ризику від кількості фінансових інструментів інвестування. Результатом цього етапу формування портфеля є забезпечення досягнення мінімально можливого рівня його ризику при заданому рівні очікуваного інвестиційного доходу.

Результатом цього етапу формування портфеля є визначення того, наскільки стартові його характеристики відповідають цільовим параметрам його побудови.

Залежність рівня несистематического і загального портфельного ризику від кількості фінансових інструментів інвестування. результатом цього етапу формування портфеля є забезпечення мінімально Можливого рівня його ризику при заданому рівні інвестиційного доходу.

Характеристика коваріації коливань рівня інвестиційного доходу за різними фінансовими інструментами інвестування. Результатом цього етапу формування портфеля є ранжируваний по співвідношенню рівня дохідності та ризику перелік відібраних для включення в портфель конкретних фінансових інструментів.

Залежність рівня несистематического і загального портфельного ризику від кількості фінансових інструментів інвестування.

Результатом цього етапу формування портфеля є забезпечення мінімально Можливого рівня його ризику при заданому рівні інвестиційного доходу.

Крім зазначених методів формування портфеля цінних паперів є і інші. Однак будь-який метод, який прекрасно працював в минулому, може раптово перестати діяти: ринок мінливий, його закони безперервно змінюються і колишні успіхи не є гарантією майбутніх. Тому до кожного методу інвестору слід підходити дуже уважно і серйозно, щоб не втратити те, що маєш.

Ступінь ризику при формуванні портфелів або укладанні конкретних угод - це першопричина; що стосується узагальнюючих показників (критеріїв діяльності банку), то такими є рентабельність і ліквідність, оскільки ризикові втрати знижують обидва ці показники.

Однак частіше при формуванні портфеля менеджеру доводиться вибирати між кількома можливими інвестиційними проектами. Це обумовлено різними причинами. Інвестиційні проекти можуть конкурувати як взаємовиключні. Зазвичай взаємовиключними виявляються інвестиції, які надають альтернативні способи досягнення одного і того ж результату або використання будь-якого обмеженого ресурсу. У подібних ситуаціях необхідно ранжувати проекти за ступенем їх пріорі - тетності (незалежно від того, є вони незалежними або взаємовиключними), а потім вибирати в залежності від використовуваного критерію.

Ступінь ризику при формуванні портфелів або укладанні конкретних угод - це першопричина; що стосується узагальнюючих показників (критеріїв діяльності банку), то такими є рентабельність і ліквідність, оскільки ризикові втрати знижують обидва ці показники.

Валютний ризик знижується шляхом формування валютного портфеля підприємства з різних видів валют.

Верхня і нижня межі для комбінацій з двох цінних паперів А і G. Однак розгляд кількісних методів формування портфелів дуже важливо. Підвищується ефективність фінансових ринків змушує менеджерів інституційних інвесторів обробляти більше інформації про більшу кількість цінних паперів і з більшою швидкістю, ніж будь-коли раніше. Як следет-ш', вони змушені s більшою мірою збільшити використання кількісних інструментів аналізу інвестицій.

Існують і інші методи формування портфеля, що включають якісний аналіз, елементи суб'єктивної переваги, способи формалізації вибору.

Верхня і нижня межі для комбінацій з двох цінних паперів А і G. Однак розгляд кількісних методів формування портфелів дуже важливо. Підвищується ефективність фінансових ринків змушує менеджерів інституційних інвесторів обробляти більше інформації про більшу кількість цінних паперів і з більшою швидкістю, ніж будь-коли раніше. Як наслідок, вони змушені s більшою мірою збільшити використання кількісних інструментів аналізу інвестицій.

Пропорції поєднання різних варіантів формування портфеля запасів знаходять відображення насамперед в пріоритетах інвестиційної діяльності компанії. Приріст запасів, геолого-розвідувальні роботи, експлуатаційне буріння, введення в експлуатацію нових свердловин - саме на це йде найбільша частина інвестицій - приблизно 70% їх обсягу. Зменшити фінансування цих напрямків сьогодні - значить позбавити себе майбутнього.

Портфельні інвестиції пов'язані з формуванням портфеля і являють собою придбання цінних паперів та інших активів. Економісти використовують концептуальне поняття для позначення сукупності активів, що складають багатство окремого індивіда. Портфель - сукупність зібраних воєдино різних інвестиційних цінностей, слугують інструментом для досягнення конкретної інвестиційної мети вкладника.

Портфельні інвестиції пов'язані з формуванням портфеля і являють собою придбання цінних паперів та інших активів.

Портфельні інвестиції пов'язані з формуванням портфеля і являють собою придбання цінних паперів. Принципами формування інвестиційного портфеля є безпека і прибутковість вкладень, їхній ріст і ліквідність. Головна мета при формуванні портфеля складається в досягненні найбільш оптимального поєднання ризику і доходу.